סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ד"ר ויצמן זריהן אביבה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
ד"ר ולטר עפרה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
גב' ויניפרד ענבר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
גב' ונא אלין
יחידה: 
משאבי אנוש
גב' ולדמן נופר
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' וקנין מורן
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' ולדמן אוריה
יחידה: 
מערכות מידע
מר וטשר עומר
יחידה: 
מערכות מידע
מר ויטרק תמם ארז
יחידה: 
בחינות
ד"ר ויילר גור אריה אדם
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
ד"ר ווטרמן יונתן
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי החי
ד"ר וישקאוצן סולומון
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב