סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג ללימודים רב תחומיים
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
הנהלה
קשרי חוץ
יחידה: 
הנהלת חשבונות
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
רישום
יחידה: 
מרכז תמיכה