סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

מר טבצ'ניק ריצ'רד
יחידה: 
הנהלה
קשרי חוץ
גב' טיבי יהודית
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' טאקו אופירה
יחידה: 
ספריה
מר טבוריסקי  יורי
יחידה: 
ספריה
גב' טוטיה נטע
יחידה: 
לימודי חוץ
מר טיומקין יריב
יחידה: 
תפעול
מר טל איציק
יחידה: 
תפעול
מר טרמצ'י שלום
יחידה: 
ספריה
גב' טימסית שגית
יחידה: 
שיווק