סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ריצ'רד טבצ'ניק קשרי חוץ
יחידה: 
הנהלה
קשרי חוץ
יהודית טיבי
יחידה: 
הנהלת חשבונות
אופירה טאקו
יחידה: 
ספריה
יורי טבוריסקי
יחידה: 
ספריה
נטע טוטיה
יחידה: 
לימודי חוץ
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
תפעול
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
שיווק