סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

פרופ' דורון לביא
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
מירה לגרו
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
פרופ' שמואל להד
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך בעבודה סוציאלית
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לעו"ס
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
פרופ' מיכאל ליטאור
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
אביחי לב
יחידה: 
משאבי אנוש
אביטל ליבנה
יחידה: 
ספריה
בני לרר
יחידה: 
כספים ורכש
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
דקנט
ליאור לוי
יחידה: 
הנהלה
אלמוג לוי
יחידה: 
מרכז תמיכה
יחידה: 
תפעול
שני לוי
מחלקה: 
היחידה ללימודי אנגלית
מרק לומקין
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
אור ליבוביץ
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער