סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
דרגה: 
מורה בכיר
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, היחידה ללימודי אנגלית
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
ספריה
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
קשרי חוץ
יחידה: 
דקנט
יחידה: 
ביטחון
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
יחידה: 
קשרי חוץ
יחידה: 
לימודי חוץ