סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ד"ר רביב ענת
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לשירותי אנוש
מר רואינסקי אלכסנדר
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי המחשב
ד"ר רוזן גילה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
ד"ר רז סיוון
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
פרופ' ריטבו גיורא
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש החוג למדעי הסביבה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
ד"ר רייכמן אורן
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג ללימודים רב תחומיים, החוג למדעי הסביבה
גב' רחמים דיאנה
יחידה: 
משאבי אנוש
גב' רז אושרת
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' רייטקופ אילנה
יחידה: 
מרכז תמיכה
ד"ר רומנו גל חגית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים