סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש החוג למדעי הסביבה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
יחידה: 
משאבי אנוש
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
מרכז תמיכה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה