סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לחינוך, החוג לשירותי אנוש
רואינסקי אלכסנדר
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
גיורא ריטבו
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
תפקיד: 
ראש החוג למדעי הסביבה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה, החוג ללימודים רב תחומיים, החוג למדעי הסביבה
יחידה: 
משאבי אנוש
רז אושרת
יחידה: 
מנהל לימודים
ד"ר אילנה רייטקופ
יחידה: 
מרכז תמיכה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים