סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בעבודה סוציאלית
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי החי
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בדרמה תרפיה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה, החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך
יחידה: 
קשרי חוץ
יחידה: 
שיווק
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
מערכות מידע
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
מעבדות
יחידה: 
מנהל לימודים
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
יחידה: 
מנהל לימודים
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
יחידה: 
מנהל לימודים
יחידה: 
מרכז תמיכה
יחידה: 
דקנט
יחידה: 
הנהלת חשבונות
יחידה: 
מרכז תמיכה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער