סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ד"ר ליאורה שאלתיאל הרפז
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' איילת שביא
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר שוכמן ספיר אנדריאה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
פרופ' רפי שטרן
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר עפר שיר
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר מרדכי שלום
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לשירותי אנוש
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לשירותי אנוש
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' שרון שניר
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש התכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנות
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך טיפול באמנות
ד"ר שנער גולן ורד
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
גליה שפר הלל
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
פרופ' גונן שרון
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
ד"ר רוני שריג
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לחינוך
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
אהוד שלו
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
שיווק
ד"ר מאיר שליסל
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
יחידה: 
מעבדות
שי שטקלר
יחידה: 
מעבדות
שגוג גורינאז
יחידה: 
מעבדות
זהבה שמואל
יחידה: 
מנהל לימודים
שוורצמן תמר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
יחידה: 
מנהל לימודים
שאול רז תהילה
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
יחידה: 
מנהל לימודים
עינת שמואלי
יחידה: 
מרכז תמיכה
צלאל שולמן
יחידה: 
דקנט
מרכז תמיכה
יחידה: 
הנהלת חשבונות
שאול ספיר
יחידה: 
מרכז תמיכה
ד"ר גד שפר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
יחידה: 
אומנויות
יחידה: 
קשרי חוץ
ד"ר איתי שרון
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג למדעי המזון