סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

פרופ' שמואל שמאי
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בעבודה סוציאלית
ד"ר ליאורה שאלתיאל
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
פרופ' איילת שביא
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי החי
פרופ' רפי שטרן
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר עפר שיר
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר מרדכי שלום
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
ד"ר שרון שניר
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בדרמה תרפיה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית
גליה שפר הלל
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
פרופ' גונן שרון
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
דרגה: 
מורה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה, החוג ללימודים רב תחומיים
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לחינוך
אהוד שלו
יחידה: 
מערכות מידע
יחידה: 
שיווק
ד"ר מאיר שליסל
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
יחידה: 
מעבדות
שי שטקלר
יחידה: 
מעבדות
שגוג גורינאז
יחידה: 
מעבדות
זהבה שמואל
יחידה: 
מנהל לימודים
שוורצמן תמר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
יחידה: 
מנהל לימודים
שאול רז תהילה
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
יחידה: 
מנהל לימודים
עינת שמואלי
יחידה: 
מרכז תמיכה
צלאל שולמן
יחידה: 
דקנט
יחידה: 
הנהלת חשבונות
שאול ספיר
יחידה: 
מרכז תמיכה
ד"ר גד שפר
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
אמיל שיינפלד
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג לכלכלה וניהול
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער