סגל | המכללה האקדמית תל חי

סגל

ד"ר שאלתיאל הרפז ליאורה
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' שביט איילת
דרגה: 
פרופ' חבר
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
ד"ר שוכמן ספיר אנדראה
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה, מוסמך בתזונה
פרופ' שטרן רפי
דרגה: 
פרו'פ מן המניין
מחלקה: 
החוג לביוטכנולוגיה
ד"ר שיר עפר
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג למדעי המחשב
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר שלום מרדכי
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר שמחאי דלית
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לשירותי אנוש
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, החוג לשירותי אנוש
ד"ר שמש חגי
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי הסביבה
פרופ' שניר שרון
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש התכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנות
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בדרמה תרפיה, מוסמך טיפול באמנות
ד"ר שנער גולן ורד
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג לעבודה סוציאלית, מוסמך בעבודה סוציאלית
גב' שפר הלל גליה
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי התזונה
פרופ' שרון גונן
דרגה: 
פרופ' חבר
תפקיד: 
ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים, מוסמך ללימודי גליל
ד"ר שריג רוני
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודי מזרח אסיה
ד"ר ששון עירית
דרגה: 
מרצה בכיר
תפקיד: 
ראש החוג לחינוך
מחלקה: 
החוג לחינוך, מוסמך בחינוך
מר שלו אהוד
יחידה: 
מערכות מידע
גב' שטרית תהילה
יחידה: 
שיווק
ד"ר שליסל מאיר
דרגה: 
מורה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המזון
יחידה: 
מעבדות
גב' שטקלר שי
יחידה: 
מעבדות
גב' שגוג גורינאז
יחידה: 
מעבדות
גב' שמואל זהבה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' שוורצמן תמר
מחלקה: 
החוג לשירותי אנוש
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' שאול רז תהילה
מחלקה: 
החוג לפסיכולוגיה
יחידה: 
מנהל לימודים
גב' שמואלי עינת
יחידה: 
מרכז תמיכה
מר שולמן צלאל
יחידה: 
דקנט
מרכז תמיכה
גב' שמול ליאל
יחידה: 
הנהלת חשבונות
גב' שאול ספיר
יחידה: 
מרכז תמיכה
ד"ר שפר גד
דרגה: 
מרצה
מחלקה: 
החוג ללימודים רב תחומיים
גב' שנק מאירה
יחידה: 
המרכז האקדמתי לנוער
ד"ר שחר גל
יחידה: 
אומנויות
גב' שיטה אושרית
יחידה: 
קשרי חוץ
ד"ר שרון איתי
דרגה: 
מרצה בכיר
מחלקה: 
החוג למדעי המחשב
ד"ר שחיבר פיאד
דרגה: 
מורה מן החוץ
מחלקה: 
החוג למדעי המזון