.M.A בחינוך באקדמית תל-חי

מערכת החינוך בארץ ובעולם מאותגרת ביישום גישות פדגוגיות חדשות, דרכי למידה מגוונות, ודגש על תהליכי הבנה ופיתוח מיומנויות של יכולת למידה עצמאית וחשיבה יצירתית. לימודי התואר השני בחינוך במכללה האקדמית תל–חי מספקים כלים להטמעת השינויים החינוכיים בארגונים חינוכיים. כמחצית מתוכנית הלימודים מוקדשת ללימודי בסיס שמטרתם יצירת תשתית מעמיקה של ידע הנחוץ לאנשים העוסקים בחינוך. לימודי הבסיס מאפשרים חשיפה לפרספקטיבות חינוכיות מגוונות בעולם בכלל ובארץ בפרט.

 

התכנית מאפשרת למועמדים מתאימים במערכת החינוך ומחוצה לה, לשלב לימודים מתקדמים עם הכשרה מקצועית בתחומי התמחות מבוקשים ומתפתחים. התכנית מיועדת לבוגרי החוגים לחינוך במכללה האקדמית תל-חי, ובשאר המוסדות האקדמיים בארץ כולל מכללות אקדמאיות להכשרת מורים בעלי תואר .B.Ed ותעודת הוראה בכל התחומים, לעובדי ההוראה במערכת החינוך הפורמלית ועובדים בחינוך הבלתי פורמלי, המעוניינים להתקדם לתפקידי ניהול במוסדותיהם. בנוסף התכנית מיועדת לעובדים במערכות השלטון המקומי והרשויות המקומיות, המעוניינים להרחיב אופקים. מועמדים מחוגים אחרים במדעי החברה והרוח (כמו פסיכולוגיה, שירותי אנוש, עבודה סוציאלית) שיתקבלו לתכנית יצטרכו לימודי השלמה.


לסטודנטים מתאימים, התכנית מאפשרת גם מסלול לימוד מחקרי (מסלול עם תזה) המאפשר המשך לימודים לתואר שלישי (דוקטורט).
הלימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע במשך 4 סמסטרים על מנת להקל על הסטודנטים העובדים.

בתכנית שני מסלולי התמחות, כל סטודנט יבחר אחד מבניהם:
 • התמחות במינהל חינוך.
 • התמחות באוכלוסיות ייחודיות וחינוך מיוחד.
להשארת פרטים
Accordion Title למה ללמוד .M.A בחינוך בתל-חי

למה ללמוד .M.A בחינוך בתל-חי

הלימודים מאפשרים גם מסלול מחקרי המהווה תנאי בסיס ללימודי המשך לתואר שלישי. במסגרת המסלול המחקרי הסטודנטים זוכים להנחיה אישית של חבר סגל בכיר.
כמות הסטודנטים קטנה בשיעורי המסלולים, דבר המאפשר יותר חופש אקדמי, לימוד אינטימי, תשומת לב והדרכה אישית של חברי הסגל.
שילוב של לימודי בסיס בחינוך המקנים ידע נרחב על מערכות החינוך עם התמחות בעולם תוכן ייעודי באחד מתוך שני מסלולי ההתמחות. ההתמחות/ אשכול רשומים על התעודה הרשמית של התואר השני.

Accordion Title איך זה עובד

איך זה עובד

בתכנית שני מסלולי התמחות עיקריים. על כל סטודנט לבחור מסלול התמחות אחד:

התמחות במינהל חינוך- 
התכנית עוסקת ביסודות כלליים בניהול ויסודות ספציפיים בניהול חינוכי. ההתמחות מיועדת למי שכבר נמצאים ולמי שמכוונים להיות בעמדות ניהוליות וזקוקים לידע מעודכן לצורך שיפור כישורי הניהול שלהם. המנהל ושדרת הניהול בבית הספר כגון: סגן המנהל, רכזי השכבות ורכזי המקצועות ומי שנמצאים בעמדת ניהול במוסדות חברתיים, ניצבים מול מציאות משתנה, ערכית וטכנולוגית וזקוקים לידע מעודכן שישפר את כישורי הניהול שלהם. הסטודנטים יחשפו למגוון תחומי ידע ומיומנויות רלוונטים לתפקידים ניהוליים במערכות חינוך במאה ה-21.


התמחות באוכלוסיות ייחודיות וחינוך מיוחד- 
הגיוון והשונות בין לומדים במערכות חינוך מתבטא באופנים שונים כמו לאום, דת, מיקום גיאוגרפי, השתייכות מגדרית, גיל, צרכים לימודיים ייחודיים, מוגבלות שכלית התפתחותית, מחלות ועוד. 
נדרשת הכשרה של אנשי חינוך למענה לשונות של לומדים. צורך זה עולה במיוחד לאור חוק החינוך המיוחד משנת 2018 המקדם הכלה של תלמידים עם מגוון צרכים, בהם תלמידים עם מוגבלויות, במוסדות החינוך הרגיל. במסגרת תכנית הלימודים נלמדים קורסים על תכניות התערבות לימודיות וטיפוליות ובחינה מעמיקה של הסוגיות המורכבות ביצירת סביבות למידה מאתגרות ויצירתיות המותאמות לצורכי הלומד. 

לצפיה בתנאי הקבלה

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827

Accordion Title תכנית השלמות

תכנית השלמות

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון B.A. בחינוך או תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בממוצע סיום של 85 לפחות, לבוגרי תואר ראשון מתחום מדעי החברה והרוח בממוצע סיום של 85 לפחות, , לבוגרי תואר ראשון מתחום מדעי החברה והרוח בממוצע סיום של 85 לפחות.

 

על כל המועמדים לוודא שלמדו טרם ההרשמה לתואר את מקצועות היסוד המפורטים לעיל, במידה וחסר להם עליהם להשלימם

 

 • מבוא לסוציולוגיה של החינוך בהיקף של 2 נ"ז או מבוא לסוציולוגיה או סוציולוגיה בהיקף של 4 נ"ז.
 • פילוסופיה של החינוך בהיקף של 2 נ"ז או מחשבת החינוך בהיקף של 2 נ"ז.
 • קורסי פסיכולוגיה: מבוא לפסיכולוגיה של החינוך או קורס שווה ערך לאשכול ניהול - בהיקף של 2 נ"ז לאשכול אוכלוסיות ייחודיות - בהיקף של 4 נ"ז סה"כ.
 • שיטות מחקר בהיקף של 2 נ"ז או פסיכולוגיה מחקרית בהיקף של 2 נ"ז.
 • סטטיסטיקה בהיקף של 2 נ"ז או מבוא למחקר חינוכי בהיקף של 2 נ"ז.

(תיתכן דרישה להשלמת קורסים נוספים בהתאם לרקע הלימודים של המועמד. יוכרו רק לימודים ממוסד אקדמי מוכר, בהיקף ובהתאמה לתכני הלימוד כפי שנלמדים במכללה האקדמית תל-חי. הכרות ופטורים מקורסי השלמה יאושרו ע"י ועדת הקבלה בלבד.)

 

 1. לרישום מקוון לתכנית השלמות.
 2.  לאחר תשלום דמי הרשמה, יש לפנות למזכירות החוג במייל [email protected] לקבלת טופס רישום.
 3.  יש לשלוח את הטופס למזכירות החוג הרלוונטית.
 4. ניתן להשלים את קורסי ההשלמה דרך היחידה ללימודי חוץ בתכנית השלמות - לפירוט קורסי ההשלמה לחץ כאן.
מה תלמדו

מה תלמדו

Accordion Title שנה א

שנה א

Accordion Title משפט ומדיניות בחינוך

משפט ומדיניות בחינוך

הקורס ידון בנסיבות ההיסטוריות, התרבותיות, והפוליטיות שהשפיעו על עיצוב מערכת החינוך, על הדינמיקה שעוברים יעדיה של המערכת, ועל הדרכים בהן ביקשה המערכת להיענות לאתגרים וללחצים בתוכה ומחוצה לה.

Accordion Title הורות מאותגרת- הורות לילדים עם מגבלות ומחלות כרוניות

הורות מאותגרת- הורות לילדים עם מגבלות ומחלות כרוניות

הקורס יערוך לסטודנטים היכרות עם עולם ההורות בכלל ועם הורות הניצבת בפני אתגר הטיפול בילד עם מגבלה בפרט.

Accordion Title שנה ב

שנה ב

Accordion Title דיון בסוגיות חינוכיות בארץ ובעולם

דיון בסוגיות חינוכיות בארץ ובעולם

חינוך פתוח; חינוך ולמידה, חינוך עמלני ,חינוך הומניסטי, חינוך אנרכיסטי וחינוך רדיקלי במסגרת הקורס יושם דגש על העקרונות התיאורטיים של זרמי המחשבה השונים.

Accordion Title מגדר וחינוך

מגדר וחינוך

הכרה והעמקה בתהליכים מגדריים התופסים מקום מרכזי במערכות חינוכיות בישראל ובעולם.

סגל החוג

פרופ' דורית אלט

דיקנית הפקולטה לחינוך והוראה
פרופ' חבר
Ph.D.: אוניברסיטת בר-אילן 2010
תחומי מחקר : פיתוח, יישום והערכה של סביבות למידה…

פרופ' מוסטפא עבאסי

דיקן הסטודנטים
פרופ' חבר
Ph.D.: אוניברסיטת חיפה 2000
תחומי מחקר : השלטון העות'מאני והשלטון הבריטי בא…

פרופ' אילת שביט

ראשת החוג לפילוסופיה ויו״ר האגודה הישראלית לפילוסופיה
פרופ' חבר
Ph.D.: האוניברסיטה העברית בירושלים 2004
תחומי מחקר : פילוסופיה של המדע
כל סגל החוג

יצירת קשר

ראשת התכנית: פרופ' עירית ששון.

רכזות: אופירה מורג, רעות שקד, נופר פחימה.

שעות קבלה: א' - ה' 9:30-12:30, 14-15.

טלפונים נוספים: 04-818161104-8181612

מרכז לייעוץ לימודים

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
803877
HbtW3ANS_Rl227sdl3UOvqXeLrUsBhe3W8N-7GQ-LnE
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-sEVCNA7g8Orx8mC35WbWk96pxwb-R3olu_IL8hKSZmQ
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form