במסגרת התכנית ללימודי ארץ ישראל יתוודעו הסטודנטים לתולדות א"י והממצא החומרי שלה, יעמדו על מבנה האוכלוסייה והתרבויות המגוונות שחיו במרחבה ויכירו את ההשפעות ההדדיות שבין התרבויות, העדות והמסורות של העמים שחיו באזור.

ייחודו של מקצוע לימודי א"י הוא במפגש הערכי והבלתי אמצעי שלו עם נופי הארץ, אתריה ומורשתה. בשל כך יצאו הסטודנטים לשטח החל משנת הלימודים הראשונה. מתוך מטרה לתת ידע רחב אבל גם מעמיק בתולדות הארץ ומתוך התאמה לתוכנית הלימודים  של משרד החינוך, הסטודנט ילמד, יסייר ויתמקצע בחבלי ארץ שונים: התכנית מתמקדת באזורי הגליל, הגולן וירושלים. 

* לימודי ארץ ישראל מתקיימים בקמפוס מזרח, בגליל עליון ולימודי הכשרת ההוראה מתקיימים בקמפוס קצרין.

להשארת פרטים
Accordion Title למה ללמוד חינוך והוראת לימודי ארץ ישראל בתל-חי

למה ללמוד חינוך והוראת לימודי ארץ ישראל בתל-חי

 • שילוב של פדגוגיה וערכים הקשורים באהבת והכרת הארץ ותרבותה מתוך ראיה רב-תרבותית.
 • בסיס רחב: שילוב של מגוון תחומי דעת המפגישים את הלומדים עם גיאוגרפיה פיזית ואנושית, היסטוריה, תרבויות וממצא חומרי. הלימודים עוסקים בהרחבה בהשפעות ההדדיות שבין התרבויות, העדות והמסורות של העמים שחיו באזור.
 • ללמוד מתוך דגש פדגוגי מעמיק: הלימודים בתוכנית משלבים  ערכית וחדשנית של סוגיות העוסקות בקשר בין תרבות ומרחב, טכנולוגיות למידה מתקדמות, מתן ביטוי אישי וייחודי לכל לומד ולומדת.
 • להתחבר לשטח: הלימודים בתוכנית משלבים סיורים לימודיים המהווים נדבך מרכזי ומשמעותי בלימודים. לימודי השטח מתרכזים באזור הגליל והגולן שהוא  האזור הקרוב והטבעי ללומדים במכלה, ואזור ירושלים, העיר המרכזית בתולדות הארץ והעמים שחיו והחיים בתוכה.
 • להיות רלוונטיים: הלימודים בתוכנית נועדו לתת מענה להכרה ולעניין המתגברים בתחום זה במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה. התוכנית מאפשרת לבוגרים להשתלב בהוראת המקצוע ומקצועות קרובים,  וכן לאפשר לבוגרים להשתלב בהובלת תכנים חברתיים וערכיים הקשורים בהכרת הארץ במוסדות הלימוד.
 • אפשרות לשלב לימודים לתעודת מדריכי טיולים (תו תקן), יתרון בקבלה לתעודת מורי של"ח.
לימודי הוראת ארץ ישראל בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה יעניקו לכם ולתלמידים שלכם את הלמידה הכי טובה בסביבה
 • תלמדו הוראת ארץ ישראל בדרך אחרת..
 • תגלו את ההיסטוריה והגיאוגרפיה דרך הרגליים, 
 • את אהבת הארץ דרך הלב ואת ההוראה דרך הראש.
 • תפגשו את הצדדים היפים של ההוראה בישראל, 
 • את הדור החדש של מורים יוזמים, מחדשים ומחוללי שינוי.
Accordion Title אזורים בהם הלימודים יתמקדו

אזורים בהם הלימודים יתמקדו

אזור הגליל והגולן - האזור הקרוב והטבעי ללומדים בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה.
אזור ירושלים - העיר המרכזית בתולדות הארץ והחיים בתוכה.

תוכנית הלימודים מכשירה אתכם להוראת ארץ ישראל בבתי ספר על יסודיים לכיתות ז'-י' ונלמדת במתכונת דו חוגית, בשילוב אחת מהתכניות הבאות : יהדות על יסודי | לשון על יסודי | חינוך מיוחד רב גילאי א'-יב'. הלימודים מותאמים במיוחד למורים ומאפשרים שילוב  של עבודה במערכת החינוך, תוך כדי הלימודים. 

בתוכנית יילמדו קורסים במתודיקה של המקצוע שיכללו את נושאי הלמידה החוץ כיתתית, וכן תינתן הדרכה בכתיבת גיאוטופ וכתיבת מבחנים, כנדרש במשרד החינוך מהמורים המקצועיים. השלמת תעודת הוראה למורה של"ח: סטודנטים המעוניינים להרחיב את תעודת ההוראה ולקבל בנוסף תעודת מורה לשל"ח, ילמדו סמינריון שנתי נוסף המותאם לדרישות הפיקוח על הוראת השל"ח במשרד החינוך. סטודנטים שיעמדו בדרישות המסלול ובדרישות משרד החינוך יקבלו הכרה בלימודים כחלק מהקורס הארצי למדריכי של"ח של משרד החינוך, וכן עדיפות בקבלה.

 •  תעודת מורה לשל"ח ניתנת ע"י הפיקוח על הוראת השל"ח במשרד החינוך בלבד.
 •  התכנית נלמדת בקמפוס מדעי החברה והרוח בגליל העליון.
Accordion Title איך זה עובד

איך זה עובד

הלימודים האקדמיים נמשכים ארבע שנים. התכנית מכשירה מורים לבית הספר העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית, בשילוב אחת מהתכניות הבאות: חינוך מיוחד, יהדות, לשון עברית.

 

הלימודים נחלקים למספר תחומים:

לימודי חינוך הוראה ויסוד: הלימודים כוללים קורסי פסיכולוגיה, קורסים בחינוך מיוחד, קורס בחירה בחינוך, אוריינות אקדמית, מבוא לסטטיסטיקה, שיטות מחקר כמותי/איכותני, אנגלית, לשון , מיומנות אקדמית ממוחשבת, ימי עיון חוגיים, תרבות ומורשת, מנהיגות בחינוך/חינוך לדמוקרטיה, זהירות בדרכים, חשיבה מחשובית, עזרה ראשונה ועוד.

 

לימודי דיסציפלינה: 

בשנה הראשונה והשנייה לימודי ארץ ישראל כוללים קורסים כגון - מבואות היסטוריים בתולדות הארץ מתקופת המקרא ועד ימי המדינה,  מבואות בתחומי הדעת כגון גיאוגרפיה, גיאולוגיה וארכיאולוגיה, קורסי העמקה העוסקים בתקופות היסטוריות ובתרבויות הארץ השונות בהיבט היסטורי ועכשווי, דוגמת: תולדות הנצרות בארץ ישראל, החברה הדרוזית, החברה הערבית, קברי קדושים ועוד. 
בשנה שלישית - סמינריון בלימודי ארץ ישראל + לימודי דיסצילינה בתכנית הלימודים הנוספת לבחירת הסטודנט (חינוך מיוחד | יהדות | לשון עברית).

 

התנסות מעשית:

ההתנסות בהוראת לימודי ארץ ישראל מכוונת להכשרת מורים במגוון דרכי הוראה ייחודיות, חלקן ייחודיות לתחום, באוריינטציה לתוכנית הלימודים. הדגש ניתן לשימוש בדרכי למידה והערכה חלופיות, הקניית ראייה רב-תחומית , למידה בדרך החקר ושילוב טכנולוגיה ופדגוגיה. דגש נוסף ניתן להתנסות בהוראה חוץ-כיתתית, באתר ארכיאולוגי, בשדה או  בטיול. התנסות דידקטית זו נתמכת גם בדרישות קמפוסי השטח העוסקים בהוראת אתרי מורשת, בהם נדרשים הסטודנטים להתנסות מעשית בלמידת אתר, הדרכה והוראה שלו.

בנוסף להתנסות הדידקטית, עוסקת ההכשרה גם בהכרת התכנים הייחודיים לתוכנית הלימודים של המקצוע בבתי הספר (מקצוע הרחבה 5 יח"ל), וכן בהתאמת דרכי ההוראה הייחודיות לתכנים קרובים כגון: גיאוגרפיה, לימודי סביבה והיסטוריה של ארץ ישראל.

בשנה השנייה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בהוראה כוללת בבתי ספר על יסודיים . במקביל, הם לומדים קורס דידקטיקה כוללת ורוכשים כלים לעבודת המורה
בשנה השלישית, מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בתוך בתי הספר בתחום לימודי ארץ ישראל, בצמוד למורה מכשיר במקביל להתנסות בתחום דעת נוסף. במכללה, נלמדות תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע, המותאמות להוראה בחינוך העל יסודי.

סטאז': בשנה הרביעית הסטודנטים משלבים סטאז' במקביל לקורסים שנותרו בדיסציפלינה.   הסטאז' בהוראה מתקיים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'. סטאז' מיועד להענקת רישיון הוראה ממשרד החינוך והוא לא מהווה חובה עבור זכאות בלימודי תואר ראשון 
*קיימת אפשרות להרחבת הסמכה למורי של"ח.

לצפיה בתנאי קבלה

רוצים לשמוע על אפשרויות קבלה נוספות? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה.

נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827

התנסות מעשית

התנסות מעשית

Accordion Title ההתנסות

ההתנסות

ההתנסות בהוראה במסגרת הלימודים בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה נעשית בדגם התנסות קלינית, המאפשרת לסטודנט ליישם תיאוריות שלמד, תוך התנסות בשדה החינוך, קבלת מודל ממורה מנוסה והדרכה ספציפית ממדריך פדגוגי מטעם הקמפוס.
סגל קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, מלווה את ההתנסות של הסטודנט בשטח בקורס דידקטיקה, המביא מודלים ותיאוריות חינוכיות מוכרות וחדישות, המבוססות על ביבליוגרפיה עדכנית. המכללה מלווה את התנסותם של הסטודנטים במחקרים הבאים לחדש ולשפר את ההכשרה.

ייחודיותו של קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה, כקמפוס פורץ דרך בתחום הפדגוגיה החדשה, שילוב הטכנולוגיה בהוראה ומרחבי למידה דינאמיים, בא לידי ביטוי בעבודת הסטודנט בשדה החינוכי, המביא עימו לבתי הספר המכשירים, דרכי הוראה חדישות ושימוש בטכנולוגיה. המכללה מלווה את הסטודנט ביישום דרכי ההוראה החדשות במהלך התנסותו.

ההתנסות בהוראת לימודי ארץ ישראל מכוונת להכשרת מורים במגוון דרכי הוראה ייחודיות , חלקן ייחודיות לתחום, באוריינטציה לתוכנית הלימודים. הדגש ניתן לשימוש בדרכי למידה והערכה חלופיות, הקניית ראייה רב-תחומית , למידה בדרך החקר ושילוב טכנולוגיה ופדגוגיה. דגש נוסף ניתן להתנסות בהוראה חוץ-כיתתית, באתר ארכיאולוגי, בשדה או  בטיול. התנסות דידקטית זו נתמכת גם בדרישות קמפוסי השטח העוסקים בהוראת אתרי מורשת, בהם נדרשים הסטודנטים להתנסות מעשית בלמידת אתר, הדרכה והוראה שלו.

בנוסף להתנסות הדידקטית, עוסקת ההכשרה גם בהכרת התכנים הייחודיים לתוכנית הלימודים של המקצוע בבתי הספר (מקצוע הרחבה 5 יח"ל), וכן בהתאמת דרכי ההוראה הייחודיות לתכנים קרובים כגון: גיאוגרפיה, לימודי סביבה והיסטוריה של ארץ ישראל.

Accordion Title סטודנטים סדירים לתואר ראשון (B.Ed) בחינוך והוראת לימודי ארץ ישראל

סטודנטים סדירים לתואר ראשון (B.Ed) בחינוך והוראת לימודי ארץ ישראל

בשנה השנייה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בהוראה כוללת בבתי ספר על יסודיים . במקביל, הם לומדים קורס דידקטיקה כוללת ורוכשים כלים לעבודת המורה.
בשנה השלישית, מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בתוך בתי הספר בתחום לימודי ארץ ישראל, בצמוד למורה מכשיר במקביל להתנסות בתחום דעת נוסף. בקמפוס, נלמדות תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע, המותאמות להוראה בחינוך העל יסודי.
בשנה רביעית  מתקיים הסטאז' בהוראה בבתי ספר על –יסודיים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.

Accordion Title סטודנטים לתעודת הוראה/הסבת אקדמאיים

סטודנטים לתעודת הוראה/הסבת אקדמאיים

בשנה הראשונה ללימודיהם, מתנסים הסטודנטים בקורס "התנסות חדשנית" המכיל פדגוגיה והוראת עמיתים.
בשנה השנייה מתנסים הסטודנטים במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בתוך בתי הספר בתחום לימודי ארץ ישראל, בצמוד למורה מכשיר. במקביל, לומדים במכללה תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע, המותאמות להוראה בחינוך העל יסודי.
בשנה השלישית  מתקיים הסטאז' בהוראה בבתי ספר על –יסודיים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.

Accordion Title סטודנטים לתואר שני מוסמך הוראה- M.Teach

סטודנטים לתואר שני מוסמך הוראה- M.Teach

סטודנטים לתואר שני- M.Teach מתנסים בשנה הראשונה ללימודיהם במסגרת תכנית "אקדמיה כיתה", בהוראה בתוך בתי הספר בתחום לימודי ארץ ישראל, בצמוד למורה מכשיר במקביל, לומדים במכללה תיאוריות חינוכיות ספציפיות למקצוע, המותאמות להוראה בחינוך העל יסודי. 
בשנה השניה ללימודיהם יכולים הסטודנטים להתחיל סטאז' בהוראה בבתי ספר על –יסודיים בפיקוח משרד החינוך ובליווי סדנת סטאז'.

סגל המסלול

ד"ר ענת קדרון

מרצה בכירה
Ph.D.:
אוניברסיטת חיפה
2007
תחומי מחקר : היסטוריונית: היסטוריה של החינוך בא…

גב' רולא סראיאלדין - רכזת החוג לחינוך והוראה

שעות מענה טלפוני: 10:00-13:00  
שעות קבלה: 9:00-10:00, 14:00-15:00

גב' קוטי זיידבאום - רכזת החוג לחינוך והוראה

שעות מענה טלפוני: 10:00-13:00  
שעות קבלה: 9:00-10:00, 14:00-15:00

לא עומדים בתנאי הקבלה?

המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה.
טלפון נוסף: 9827* שלוחה 3

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3670989
oBDpQEcu7ZmWRcabZtypwKuKkEq6GbkBTwCYObzBycw
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-53Eo5qPUY_XjUwCtg4N4bPcieg6sASLE_aswX5c92mw
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form