חזון רשות המחקר

קידום הידע בתחומי החיים השונים למען הבנת העולם הסובב אותנו ולטובת האנושות כולה.

קידום החדשנות והמצוינות המחקרית של החוקרות והחוקרים במכללה. זאת תוך טיפוח סגל של מרצים-חוקרים העומדים בחזית המחקר, מעודכנים בחידושים ומקנים ידע זה ומיומנויות מתקדמות  לסטודנטים.

פיתוח וקידום אזור הגליל ואוכלוסייתו באמצעות מחקרים איכותיים ומובילים הנעשים בשיתוף פעולה עם הקהילה, התעשייה ועם המגזר האזרחי.

 

יעדי רשות המחקר

  • גיוס חוקרים
  • סיוע בגיוס פוסט-דוקטורנטים וסטודנטים לתארים מתקדמים
  • שדרוג מעבדות המחקר והקמת מעבדות לחוקרים חדשים
  • הגדלת מספר הזכיות בקרנות מחקר תחרותיות
  • הגדלת מספר הפרסומים בכתבי עת מובילים