ועדת האתיקה המוסדית למחקרים המערבים בני אדם

מחקרים מדעיים המערבים בני אדם חייבים להיות כפופים להגבלות מוסריות הקשורות באופן ניהול המחקר ובתוצאותיו ובהשלכותיו על הנחקר ועל החברה בכלל. תפקידה של ועדת האתיקה המכללתית  (IRB – Institutional Review Board) הוא להבטיח כי כל המחקרים שנערכים בשם המכללה עומדים בכללים אלה. 

לא יבוצע מחקר בבני אדם בכל רמה שהיא, בין אם על ידי חוקרים ובין אם על ידי סטודנטים, ללא אישור בכתב ומראש של הוועדה המכללתית או החוגית. על החוקר המציע את המחקר לפנות לוועדה באמצעות המערכת המקוונת לשם קבלת אישור. 
הוועדה תבחן את הצעות המחקר לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם עריכת מאזן של תועלת מול סיכון, טיפול נאות בנבדקים לרבות שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם, כיבוד צנעת הפרט, שקיפות והסכמה חופשית, תוך התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה בסיכון.

כל חוקר ראשי וכל חוקר אשר בא במגע מילולי או פיזי עם משתתפים במחקר, מחויב להשלים קורס העוסק באתיקה של מחקרים בבני אדם (תעודת GCP). מסמך המעיד על סיום קורס הכשרה מהווה תנאי לבחינת המחקר על ידי הוועדה. 
ועדת האתיקה איננה תחליף לוועדת הלסינקי ואיננה יכולה לאשר מחקרים שיש צורך לקבל אישור ועדת הלסינקי כדי לבצעם.
 

חברי ועדת האתיקה 

ד"ר יעל קדר – יושבת ראש הוועדה, החוג ללימודים רב תחומיים [email protected] 
ד"ר ירון יגיל – עבודה סוציאלית [email protected] 
ד"ר הדס מרציאנו – פסיכולוגיה [email protected] 
ד"ר סיגל טפר – תזונה  [email protected]  
ד"ר שלמה שפירא – מדעי החיים  [email protected] 
ד"ר יעל גרינשטיין – חינוך  [email protected]  
רכז פניות – מר אבישי לב, מנהל אדמיניסטרטיבי של רשות המחקר  [email protected] 


תאריכי הגשת בקשות לוועדת האתיקה של מכללת תל חי:

להלן תאריכי ההגשות המקוונות לוועדת האתיקה לשנת הלימודים תשפ"ג.
11/12/2022
26/2/2023
7/6/23
13/8/23
15/10/23 
לפניות, בקשות והגשות, אנא פנו אל אבישי לב: [email protected] 
 

Accordion Title הנחיות להגשת בקשה לוועדת האתיקה

הנחיות להגשת בקשה לוועדת האתיקה

לפני ההגשה אנא בדקו האם הושלמו הצעדים הבאים:

  • קריאת הנוהל והתקנון של ועדת האתיקה.
  • אישור הכשרת חוקרים באתיקה מחקרית.
  • הוגשה הצעת המחקר במלואה.
  • הוגשה בקשה לאישור ועדת אתיקה.
  • הוגש כתב הסכמה מדעת.
  • הוגשה מודעת הגיוס למשתתפים למחקר.
  • הוגשו כלי המחקר ונספחים (שאלונים, גיליון איסוף נתונים, יומן דווח וכו').
  • החוקרים חתומים ופרטיהם מופיעים על המסמכים.

את הטפסים יש להשלים במלואם. הצעה שתוגש בלי הטפסים הרלוונטיים לא תידון בוועדה.
בברכת מחקר אתי ופורה. 

תקנון ועדת אתיקה במחקר 
 

Accordion Title

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
761178
5KL8a0ec1kGgnmD77zhXi3CBMNV7fdcBFFsZ4KngncU
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-woZhJvn1nz8WG7VqyMWYJqqPn-Gxb6MvdINUO-xAs9g
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form