האם נשים-מנהלות בחברות ציבוריות בבורסה בתל אביב השיגו תשואות טובות יותר? התשובה היא כן ובגדול !!! | המכללה האקדמית תל חי

האם נשים-מנהלות בחברות ציבוריות בבורסה בתל אביב השיגו תשואות טובות יותר? התשובה היא כן ובגדול !!!

האם נשים-מנהלות בחברות ציבוריות בבורסה בתל אביב השיגו תשואות טובות יותר? התשובה היא כן ובגדול !!!

4 במרץ 2019

האם נשים-מנהלות בחברות ציבוריות בבורסה בתל אביב השיגו תשואות טובות יותר? התשובה היא כן ובגדול !!!

מחקר חדש שנערך ע"י ספיר גולדברג מהחוג לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל-חי בדק האם נשים - מנהלות בחברות ציבוריות בורסה בתל-אביב השיגו תשואות טובות יותר ממדד הייחוס – מדד תל-אביב 125, בתקופת כהונתן ? המחקר התבצע בהנחייתם של מיכאל רביב וד"ר יהודית קהאן, מרצים בחוג לכלכלה וניהול בתל-חי. מספרן הנמוך של הנשים המנהלות הפתיע את ספיר גולדברג. מסתבר כי בין השנים 2008-2018 כיהנו בבורסה בתל אביב רק 24 מנהלות מתוך 125 חברות ציבוריות ( כ- 20% בלבד) . ממחקרה עולה שמבדיקה מצרפית של התשואות המנהלות השיגו תשואה ממוצעת שנתית בשיעור של  17.25% בעוד שמדד תל אביב 125 השיג תשואה ממוצעת שנתית של 5.44% מדובר על תשואה עודפת ממוצעת של כ- 11% בשנה. כמו כן מבדיקה פרטנית יותר עולה ש-  17 מנהלות השיגו תשואה עודפת על מדד תל אביב 125 בעוד שיתר המנהלות  השיגו תשואה עודפת שלילית על מדד תל אביב 125. עוד עולה מהמחקר, שהנשים המנהלות בענף הנדל"ן השיגו את התשואות הגבוהות ביותר ואחריהן הנשים המנהלות בענף הבנקאות.

את המחקר הנחה מיכאל רביב שהוסיף "מסקנות מחקרה של ספיר זהות למסקנות של מחקרים אחרים בעולם  שמזהים שנשים מנהלות מוסיפות ערך גבוה יותר לחברות ביחס לגברים מנהלים  כמו גם נמצא שקיים קשר חיובי בין השתתפות נשים בעמדות ניהוליות וכן בדירקטוריון החברות ובין תשואת המניה." נתונים מעניינים נוספים שמצאה ספיר גולדברג במחקרה:  נשים בעלות תואר ראשון השיגו תשואה שנתית ממוצעת נמוכה יותר מנשים בעלות תואר שני, הנשים בעלות התואר השני השיגו תשואה שנתית ממוצעת של  9.6% בעוד שהנשים בעלות תואר ראשון   השיגו תשואה שנתית של 8.8% בלבד. כמו כן נמצא מתאם שלילי בין מספר הילדים לבין התשואה,  נשים עם 2 ילדים השיגו תשואות הרבה יותר גבוהות מנשים עם 3 ילדים. עוד עולה ממחקרה של ספיר, כי קיים קשר חיובי בין שילבון של נשים בעמדות בכירות, ובדירקטוריונים לבין תשואת מחירי המניות וזאת למרות שבפני הנשים עומדים מכשולים ואתגרים רבים בדרך אל המשרות הניהוליות. במחקרה מציינת ספיר גולדברג מגמות בעולם שמהן עולה שבעשור האחרון ניתן לראות התפתחות חיובית אם כי איטית  שבה נשים מאיישות תפקידי ניהול בכירים "אחוזי הנשים המכהנות בתפקידים ניהוליים עדיין נמוך אך נמצא בעלייה, יחד עם זאת שנשים נמצאות בתפקידי הניהול אך לא הניהול הבכיר נמצא כי קיים קשר חיובי בין השתתפות נשים בעמדות ניהוליות וכן בדירקטוריון החברות ובין תשואת המניה. נמצא כי סגנונות הניהול של נשים אפקטיביים יותר משל גברים. נמצא קשר ישיר בין רווחיות החברה לבין מס' הנשים בדרגים הניהוליים. רוב הנשים המגיעות לעמדות ניהוליות בכירות הן בעיקר מתחומי הבנקאות והנדלן. "שכרן של הנשים המנכ"ליות נמצא בעלייה אך לא קרוב למקביליהן הגברים. ואנו צריכות וצריכים לקוות שנשים ימשיכו לטפס ולכהן בעמדות ניהול בכירות  כי מסתבר שהן באמת טובות בזה !" אומרת ספיר גולדברג.