חופש המידע | המכללה האקדמית תל חי

חופש המידע

חופש המידע
  • חופש המידע

חופש המידע

למידע נוסף מלא פרטיך

השדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

חופש המידע

חוק חופש המידע חל על המוסדות להשכלה גבוהה, ובכללן על המכללה האקדמית תל – חי.

ע"פ חוק חופש המידע לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.

בהתאם לזאת פועלת המכללה.

ניתן לפנות לממונה על חוק חופש המידע – סיגל סירואה, באמצעות טופס בקשה, כתב התחייבות ותשלום אגרה.

זמני טיפול בבקשה: תוך 11 יום ממועד קבלת הבקשה או תשלום האגרה, לפי המאוחר, תישלח לפונה החלטת הממונה.

המידע יועמד לרשות המבקש, תוך 30 יום ממועד ההחלטה, או ממועד תשלום אגרות טיפול והפקה, לפי המאוחר.

מועד תשלום אגרות טיפול והפקה יהיה המועד בו הגיע לידי הממונה העתק אישור התשלום.

במקרים חריגים רשאי הממונה להאריך את המועד לביצוע ההחלטה מעבר ל 30 יום.

דו"ח דיווח על בקשות חופש המידע 2018

דו"ח דיווח על בקשות חופש המידע 2019

דו"ח דיווח על בקשות חופש המידע 2020

דו"ח דיווח על בקשות חופש המידע 2021

דו"ח דיווח על בקשות חופש המידע 2022