מילון מושגים אקדמאים לסטודנט החדש

 

 • סמסטר – שנת הלימודים האקדמית מחולקת לשלושה סמסטרים: סמסטר סתיו (נקרא גם סמסטר א’), סמסטר אביב (נקרא גם סמסטר ב’), וסמסטר קיץ (נקרא גם סמסטר קיץ). סמסטר סתיו וסמסטר אביב נמשכים כשלושה וחצי חודשים ואילו סמסטר קיץ נמשך כחודשיים בלבד. לכל סמסטר יש תקופות הרשמה נפרדות. רוב רובם של הקורסים נלמדים על פני סמסטר אחד, אולם יש גם קורסים שנלמדים על פני שני סמסטרים – סתיו ואביב ונקראים קורסים שנתיים.

 

 • קורסי חובה- קורסי החובה הינם קורסים שמחובתך ללמוד בהתאם לדרישות המסלול שבחרת. קורסי הבחירה הם חלק מתוכנית הלימודים במסלול התואר. עליך לבחור חלק מקורסים אלה בהתאם למספר נקודות הזכות הדרוש במסלול בסעיף הבחירה. יש להבחין בין קורסי בחירה מתוך רשימה נתונה (בחוג או בחוגים הנלמדים) לבין בחירה חופשית המאפשרת בחירה מתוך מגוון רחב יותר של קורסים מחוגים ותחומים שונים. 

 

 • אגודת הסטודנטים- ארגון המוקם על ידי סטודנטים במוסד אקדמי אשר מטרתו הוא לדאוג לזכויותיהם, רווחתם וטובתם של הסטודנטים. האגודה נבחרת על ידי הסטודנטים של אותו מוסד לימודי, כאשר כל מוסד והאגודה פועלת ובוחרת בבחירות דמוקרטיות אחת לשנה. האגודה פועלת לייצוג של הסטודנטים, לשיפור זכויותיהם האקדמיות והאישיות, הקמה וארגון של פעילויות חברתיות, אירועים, מסיבות, ירידים ועוד. במקרים רבים, האגודה תהווה גוף אשר מסייע לסטודנטים בייצוג מול הנהלת המכללה בכל הנוגע לערעור, ייצוג משפטי ובבעיות אקדמיות.

 

 • דִיקָן- דיקן הוא מי שמחזיק בסמכות ניהולית במוסד אקדמי. הדיקן הוא מנהל האקדמי של הפקולטה. הדיקן נמנה על הסגל האקדמי במוסד הלימודים. 

 

 • דיקאנט – דיקאן הסטודנטים-  הינו גוף מטעם הנהלת המוסד להשכלה גבוהה האחראי על טיפול בזכויות הסטודנט ומתן סיוע לסטודנט בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחייו, ובכלל זה תמיכה בסטודנטים במילואים ובתהליך הורות.  בדיקנט הסטודנטים מעמידים לרשות הסטודנט מגוון שירותי סיוע, כגון: מתן מלגות סיוע, שיעורי עזר לסטודנטים מאוכלוסיות מסוימות (כמו עולים, לקויי למידה), שירות פסיכולוגי ועזרה במציאת תעסוקה מקצועית לסטודנטים ובוגרים ועוד.

 

 • המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג)- המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל, אשר מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה. הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) אחראית על תכנונה ותקצובה. המועצה שוקדות על פיתוח המחקר וההוראה, קידום איכות ומצוינות והנגשת המערכת לכלל האוכלוסייה.  המל”ג הוקמה מכוח חוק המל”ג התשי”ח 1958, כתאגיד עצמאי ובלתי תלוי. הקמתה נועדה ליצור הפרדה בין המערכת הפוליטית לבין מערכת ההשכלה הגבוהה, על מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה בחופש האקדמי. החוק מגדיר את סמכויותיה, הרכבה, ואופן פעולתה של המועצה.

 

 • מלגה- מלגה היא מענק כספי הניתנת בדרך כלל לצורך לימודים. ישנן מלגות המגיעות מגופים ממשלתיים, קרנות פילנטרופיות, מוסדות לימוד, עיריות, מועצות מקומיות ועוד. ישנן מלגות הניתנות בשתי פעימות (לרוב לאחר סמסטר א׳ וסמסטר ב׳ בכדי לוודא שהסטודנט אכן המשיך בלימודים) וישנן מלגות הניתנות בפעימה אחת. יש לשים לב שסכום המלגה משתנה ממלגה למלגה וכך גם הדרישות. ישנן מלגות בהם נדרשת התנדבות בקהילה, מלגות לוחמים, מלגות הצטיינות, מלגות המיועדות לעולים, מלגות לפי מקום מגורים וכו’.

 

 • נקודות זכות (נ”ז)- כל תואר מורכב מקורסי חובה וקורסי בחירה, כשכל קורס מקנה לסטודנטים שעוברים אותו מספר נקודות זכות. על מנת להיות זכאי לתואר, יש להגיע לסף מסוים של נקודות זכות. לכל תכנית לימודים נקבע סה"כ נקודות זכות כדי להיות זכאי לתואר, כאשר מספר נקודות הזכות המוקנית לכל קורס משתנה בהתאם למסלול הלימודים. החלוקה לנקודות זכות תהיה על פי שעות שבועיות. 

 

 • סילבוס- מסמך אשר מפרט את תכני הלימוד ונושאי ההרצאות של קורס אקדמי. הסילבוס, שנכתב על ידי המרצה של הקורס, לרוב יכיל מידע על הקורס, פרטי יצירת קשר עם המרצה או עוזר ההוראה, רשימות קריאה, הסברים ומידע כללי על תכני הקורס, מטלות ודרכי קבלת ציונים, כללים לגבי התנהגות והתנהלות בכיתה בזמן שיעור ועוד. הסילבוס מהווה מעיין “חוזה” בין המרצה לבין הסטודנטים, וקובע את תיאום הציפיות של המרצה מהסטודנטים. הסילבוס יפורסם עוד בטרם תחילת שנת הלימודים.

 

 • סמינריון- קורס שנלמד בשנה אחרונה ומהווה סיכום של לימודי התואר. בקורס הסטודנט ידרש להגיש עבודה רחבה,  העבודה האקדמית באה לבחון את היכולות של הסטודנט להסיק מסקנות, לנתח חומר, הבנת הקריאה ויכולות כתיבה, איסוף מידע ועוד. קיימים סוגים רבים של עבודות אקדמיות כאשר הסמינריון (ידועה גם בשם “סמינר”, “עבודת גמר”) מהווה את העבודה הסופית של התואר.

 

 • עוזר הוראה / מתרגל- עוזר הוראה/ מתרגל - הוא חבר סגל אשר מסייע למרצה בהעברת תכנים, בדיקת עבודות, ערעורים, תרגילים ובאופן כללי, פועל במסגרת הקורס האקדמי. חלק גדול מתפקידו של עוזר ההוראה הוא העברת תוכן ב ”תרגול” – זמן מוקצב במערכת אשר מוקדש להעמקת החומר, תרגול ומעבר על תרגילים/מאמרי קריאה של הקורס. לכן, עוזר ההוראה נקרא גם מתרגל. פעמים רבות, עוזר ההוראה הוא סטודנט לתואר מתקדם אשר עבר את הקורס הנ”ל ואולי אף עוזר מחקר של המרצה. 

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4070068
gKxCsZFYW9Gua5tdPZDZ8CRDyp4GHh7nnAczn7HNknM
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-5ujmN1Tgnl3W2wukspy4XbbRP647vWMV9mzrbXGRwms
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form