מועמד בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה בציון גמר של 88.
תואר ראשון במדעי ההתנהגות בלבד (בהיקף של 54 נק' זכות בפסיכולוגיה) בממוצע סיום של 90.
בעל פטור מלימודי אנגלית ממוסד אקדמי מוכר.
מבחן מתאם בציון 90 לפחות. 
תהליך המיון לעומדים בכל דרישות הקבלה יכלול ראיון קבוצתי ו/או אישי, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.

תואר ראשון שלא מתחום הפסיכולוגיה בממוצע סיום של 90, בכפוף למתא"ם נדרש ובכפוף להצגת אישור מעבר קורסי השלמה בהיקף של 20 נ"ז סה"כ,  כל קורס בהיקף של 2 נ"ז לפחות בציון 70 בכל קורס:

-    מבוא לפסיכולוגיה 
-    פסיכופתולוגיה/פסיכולוגיה אבנורמלית
-    פסיכולוגיה קוגניטיבית
-    פסיכולוגיה התפתחותית
-    תיאוריות אישיות
-    פסיכולוגיה חברתית/רב תרבותית
-    פסיכולוגיה פיזיולוגית/יסודות הנוירופסיכולוגיה
-    סטטיסטיקה/שיטות מחקר
-    2 קורסי בחירה מתוך תואר ראשון בפסיכולוגיה

ניתן לפטור, לכל היותר, משני קורסי השלמה על סמך קורסים מקבילים שנלמדו במסגרת התואר  הראשון. סטודנט שהגיע למכסת נקודות הזכות הנדרשת בלימודי קורסי החובה לא יידרש ללמוד עוד שני קורסי בחירה

ההתמחות באחריות משרד הבריאות, מידע נוסף ניתן למצוא כאן

רוצים לשמוע על אפשרויות קבלה נוספות? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827
 

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4961445
C2aZoYQzYx5npaCKJ1ym2vIz256RZzNLMnI6I-zBBSQ
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-sXrzvxv3VzgcbTse5YM-VU_E0116VeXDXmf4yrZs5Dc
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form