מנהלת מרכז השכלה-תעסוקה

שני ארבל

מ"מ מנהלת מרכז השכלה - תעסוקה

מירים סלוק

רכזת מרכז השכלה-תעסוקה בחברה הערבית

רשא עמאשה

רכזת מרכז השכלה-תעסוקה

דורון פירסט

לפניות בנושא מסמכים ואישורים בנושאים אקדמיים

ענת אלמישלי