קרן המלגות של 'יד טבנקין' תעניק מלגות עידוד בסך $1000 לעבודות מחקר בתחומים אלו:

 • קיבוץ והתיישבות שיתופית בארץ.
 • תנועת העבודה הציונית בארץ ובתפוצות.
 • תנועות נוער ציוניות בארץ ובתפוצות.
 • קבוצות שיתוף, קומונות וקבוצות ייעוד בארץ ובעולם.

 

יתקבלו מחקרים הכתובים בשיטות מחקר שונות ועוסקים במגוון נושאים הקשורים לתחומי המחקר שצוינו, כגון:

 • התיישבות ותכנון יישובי.
 • חברה, מגדר וסולידריות חברתית.
 • תרבות, אמנות והגות.
 • כלכלה, חקלאות ותעשייה.
 • שותפות וקואופרציה.
 • חינוך ותנועות נוער.
 • ביטחון ושלום.


המלגות מיועדות לתלמידים לתואר שני ושלישי ולחוקרים עצמאיים, וייקבעו על-ידי ועדה אקדמית.
פרטים מלגאים באתר האינטרנט.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4964645
-hFpdwsh0yepzqTUrRfKIkFosiv4F4QVn3jbF4r7Ok4
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-Bfd3To8wfsGXkvM5RYBgUDG02LIGhL6nDaF6MjiWYxs
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form