שלושה כתבי עת אקדמיים שפיטים רואים אור בחסות המכללה ובהוצאתה:

כתב העת בחינוך "זמן החינוך", כתב העת הרב-תחומי "רוח הספורט", וכתב העת העוסק בארכיאולוגיה "אבן הפינה" (حجر الزاوية).

כתבי העת זמינים כאן בגישה מלאה.