המכללה האקדמית תל-חי חרטה על דגלה מצוינות מדעית ואקדמית ומחויבות ארוכת שנים לחינוך הדורות הבאים, למען הפריפריה הצפונית ולמען מדינת ישראל. ברוח זו המכללה מקדמת ומובילה מחקר איכותי, כחלק בלתי נפרד מעיסוקם של חברי הסגל האקדמי, לטובת פיתוח הידע המדעי והפיתוח האזורי.

חוקרי המכללה האקדמית תל-חי עוסקים במחקר בסיסי ויישומי הניזון בעיקר מהסביבה בה הוא שוכן, ותורם לפיתוחה. מיזמי מחקר של המכללה בשיתוף הקהילה מיושמים בתעשייה, בחקלאות, במוסדות חינוך, במערכות בריאות ובענפים נוספים באזור.  

אנו מאמינים שקידום שיתופי פעולה ותהליכי התלכדות (convergence) של תחומי המדעים השונים (חברה, רוח, חינוך, מחשבים, מדעי הטבע והחיים) תוך פיתוח מחקר רב-תחומי ובינתחומי, מהווים בסיס למהפכה ולהתקדמות במחקר ובחדשנות,  ויתרמו רבות להמשך הצלחת המשימה של המכללה – להוות מנוף מחולל שינוי רב עוצמה לפיתוח  כלכלי וחברתי באזור.