בחירת קבלן לשיפוץ קפיטריה

Body

הערה כללית:

מועד סיור קבלנים – 12-3-23 בשעה 11:00 מקום התכנסות במשרד רכש, בניין 12 קמפוס מערב, תל חי. - תנאי סף-השתתפות חובה!
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה- 16-3-23 בשעה 12:00
מועד ראשון להגשת הצעות - 23-3-23 בשעה 9:00 
מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים - 28-3-23 בשעה 12:00

עדכון מתאריך 27/3/23 - המכללה החליטה על דחיית מועדי המכרז וסיור קבלנים נוסף

מועד סיור קבלנים נוסף– 3-4-23 בשעה 12:30 מקום התכנסות במשרד רכש, בניין 12 קמפוס מערב, תל חי. - תנאי סף-השתתפות חובה!

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה- 13-4-23 בשעה 16:00
מועד ראשון להגשת הצעות - 18-4-23 בשעה 9:00 
מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים - 20-4-23 בשעה 12:00

 

 

קבצים מצורפים
Document name: מודעה בעברית.pdf
Document name: מודעה בערבית.pdf
Document name: מסמכי המכרז.pdf
Document name: פרוטוקול סיור קבלנים יש להגיש חתום עם מסמכי המכרז.pdf

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3670123
k3a80EH1FPU6IWxWPDkiK-ZXKLI2A-jKzQrLpJAiC7E
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-4SOphJODfRx8TgwV9Q_foLTAlNTXts_TNVLunpmeNAw
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form