בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

נושאי משרות ותפקידי מנהל בכירים             
נשיא פרופ' יוסי מקורי
יו"ר הועד המנהל מר אריק דיין
מנכ"ל המכללה מר אלי כהן 
סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים פרופ' שירה הנטמן
מנהלת היחידה לקשרי חוץ וגיוס משאבים  גב' רחל זקס
יו"ר חבר הנאמנים  גב' חנה פרי זן
משנה למנכ"ל  רו"ח מוטי כהן
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש    גב' מדי אטיאס
מנהל שיווק   מר אמיר אדרי
דיקן הסטודנטים   ד"ר אמיר גולדשטיין
מנהל סיפריה ד"ר אלון מרגלית
מנהל מערכות מידע מר מיקי כהן - קלף
מנהלת מרכז תמיכה גב' אורלי זגורי
מנהל מעבדות  ד"ר מאיר שליסל
ראש מנהל לימודים   גב' רעיה גל
מנהלת חשבונות ראשית גב' מיכל בן סימון
מנהל מעונות  מר יחיאל בן הרוש
מנהל תפעול    מר שמעון סבח
קב"ט מכללה  מר ליאור בז
מזכיר אקדמי מר עופר בהרל
הפקולטות והחוגים האקדמים   
הפקולטה למדעים וטכנולוגיה   
דיקן הפקולטה     פרופ' יעקב ויה 
ראש החוג לביוטכנולוגיה     ד"ר דורון גולדברג
ראש החוג לכימיה ד"ר סולימן חטיב
ראש החוג למדעי הסביבה    פרופ' גיורא ריטבו
ראש החוג למדעי התזונה  ד"ר קרן ג'קסון
ראש החוג למדעי המחשב  פרופ' דני קוטלר
ראש החוג למדעי המזון   פרופ' סגולה מוצפי
ראש החוג למדעי החי   ד"ר יצחק מרטינז
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לביוטכנולוגיה   פרופ' רחל אמיר
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי התזונה פרופ' מוריה גולן
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי המים פרופ' מיכאל ליטאור
הפקולטה למדעי החברה והרוח   
דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח  פרופ' ניר בקר
ראש החוג לחינוך    ד"ר עפרה ולטר
ראש החוג לכלכלה וניהול פרופ' אלי גימון
ראש החוג לעבודה סוציאלית  ד"ר איילה כהן
ראש החוג ללימודים רב תחומיים   פרופ' יאיר זלטנרייך 
ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולגיה ד"ר שרה ארנון
ראש החוג לפסיכולוגיה ד"ר מירב חן
ראש החוג לשירותי אנוש  ד"ר זאב גרינברג
ראש החוג ללימודי מזרח אסיה  ד"ר גדי ישי
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לעו"ס  פרופ' אלי לונטל
ראש התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ד"ר מירב חן
ראש התוכנית לתואר שני דרמה תרפיה   ד"ר סוזאנה פנדזיק
ראש התוכנית לתואר שני טיפול באמצעות אומנויות דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל ד"ר סוזנה פנדזיק
ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל פרופ' ציונה גרוסמרק
ראש התוכנית לתואר שני בחינוך  ד"ר עפרה וולטר
ראש היחידה ללימודי אנגלית גב' סימה גולדפרב ריבלין
המכינה הקדם אקדמית  
מנהל המכינות    מר עמר עבדאללה