אנו מברכים אותך על בחירתך להירשם ללימודים במכללה האקדמית תל חי! ריכזנו כאן את כל המידע שיסייע לך לבצע את תהליך הרישום בקלות ובנוחות.

רישום

רישום

Accordion Title רישום מקוון

רישום מקוון

רישום מקוון באמצעות ערכת הרשמה, שתשלח למייל האישי שלך מצוות ייעוץ הלימודים. בסיום מילוי ערכת ההרשמה, הרשמתך תיקלט במדור רישום.
עם תחילת הטיפול בהרשמתך יישלח אליך מסרון (SMS).
מסמכים נדרשים:
יש לצרף לערכת ההרשמה צילום מסמכים מקוריים או מסמכים שעליהם מוטבעת חותמת "נאמן למקור"/ חותמת המוסד (בית ספר, משרד החינוך, מוסד אקדמי), באופן קריא וברור, עם שם מלא ומספר תעודת זהות.
המסמכים הנלווים שיש לצרף במעמד הרישום:

 • תעודת בגרות לנרשמים לתואר ראשון
 • דו"ח ציוני בגרות לתלמיד המופק ממערכת מנבסנט (מערכת בית-ספרית) לנרשמים לתואר ראשון ללא פסיכומטרי. את הטופס יש לבקש מביה"ס התיכון בו למדת.
 • אישור זכאות לתואר ראשון וגיליון ציונים לנרשמים לתואר שני / לבעלי לימודים קודמים. במידה והתואר אינו ממוסד מוכר מל"ג או מאוניברסיטה זרה - יש לצרף אסמכתא מהיחידה להערכת תארים במשרד החינוך
 • קורות חיים – בהתאם לדרישת החוג
 • המלצות – בהתאם לדרישת החוג. על ההמלצות להישלח אלינו ישירות מהממליצים
 • תמונת פספורט
 • צילום תעודת זהות
 • תעודת שחרור מהצבא/ שירות לאומי
 • ציון מבחן פסיכומטרי / אמי"ר/ם, יע"ל/נט, מתא"ם  - יש לוודא שהציון הועבר אלינו באופן מקוון. במידה ולא ביקשת לדווח אלינו את הציון במהלך הרשמתך לבחינה, יש להגיש בקשה באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה 
 • תעודות המעידות על השכלה כלשהי בהעתק "נאמן למקור" (תעודת הנדסאי-כולל נספח, תעודות מלימודים אקדמיים קודמים וגיליונות ציונים). 
 •  טופס אישור רפואי לנרשמים למקצועות ההוראה
 • בדיקת מאמץ חתומה ממכון ספורט בלבד, לנרשמים להוראת חינוך גופני בלבד
  דמי ההרשמה אינם מוחזרים, גם במקרים של ביטול הרשמה, אי קבלה, אי מימוש לימודים

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל מסמך או נתון שמסר המועמד. מסירת מידע כוזב הינה עבירת משמעת. המכללה תהיה רשאית לבטל קבלה ו/או כל זכות שניתנה בהסתמך על המידע הכוזב.

Accordion Title רישום מקוון לבחינת אמיר"ם, לנרשמים לתואר ראשון ללא רמת סיווג באנגלית

רישום מקוון לבחינת אמיר"ם, לנרשמים לתואר ראשון ללא רמת סיווג באנגלית

מה היא בחינת אמיר"ם?

בחינת אמיר"ם היא מבחן ידע ממוחשב באנגלית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, למיון לרמות באנגלית. תוצאת הבחינה מסווגת את הנבחן לרמת לימוד אקדמית מתאימה.

הבחינה מתקיימת במכללה במועדים קבועים, באמצעות נציגים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 מי חייב בבחינה?

כל מועמד ללימודים באקדמיה חייב לעבור בחינת מיון באנגלית במידה ואין ברשותו: ציון פסיכומטרי תקף, ציון בחינת אמי"ר תקף (עשר שנים), ציון בחינת מיון מותאמת באנגלית של מרכז חממ"ה (מיועד ללקוי למידה בעל אבחון תקף, עד 5 שנים).

רמת האנגלית הנדרשת לקבלה ללימודים באקדמיה:

הציון הנדרש באנגלית לשם קבלה ללימודים במכללה הוא 85 לפחות. 
בעלי ציון נמוך מ- 85 יתקבלו על תנאי לסיים בהצלחה רמת טרום בסיסי עד סוף שנה א' ללימודיהם במכללה במידה והציון עומד בתנאי הקבלה לחוג.
במידה ולא יעשו כן לימודיהם במכללה יופסקו.
עלות הבחינה הינה 275 שקלים, המועברים ישירות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

לתשומת לבך:

לא ניתן להתקבל ללימודים במכללה ללא סיווג לרמת אנגלית. דחיית מועד הבחינה תגרור עיכוב בהשלמת הליכי קבלתך למכללה.

תינתן עדיפות לנבחנים חסרי סיווג אנגלית המתבקשים להתקבל למכללה.

בחינה חוזרת:

מועמד שמבקש לשפר ציון בבחינה יידרש לשלם פעם נוספת על הבחינה.

מרווח הזמן בין שתי היבחנויות בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר ו-אמיר"ם) הינו 35 יום.

למידע נוסף עיינו ב- הסברים לנבחן וב-נהלי ההרשמה.

הרשמה לבחינת אמיר"ם במכללה האקדמית תל-חי
הרשמה לבחינת אמיר"ם המתקיימת במרכזי בחינה של המרכז הארצי לבחינות והערכה

Accordion Title שליחת מסמכים שלא הועלו בשלב הרישום

שליחת מסמכים שלא הועלו בשלב הרישום

לנרשמים לקמפוס תל-חי [email protected]
לנרשמים לקמפוס לחדשנות בהוראה [email protected]

Accordion Title טפסים נדרשים בהרשמה לתואר שני

טפסים נדרשים בהרשמה לתואר שני

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בחינוך:
פורמט המלצה 
פורמט קורות חיים 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בעבודה סוציאלית:
קורות חיים
מכתבי המלצה

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה:
פורמט קורות חיים
הנחיות וקישור למערכת ניהול המלצות
הנחיות וקישור למערכת דירוג ארצית

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות:
קורות חיים
מכתבי המלצה 

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות - דרמה תרפיה:
קורות חיים
מכתבי המלצה

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בפילוסופיה משולבת עשייה:
מכתבי המלצה

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בביוטכנולוגיה מחקרי:
רשימת מנחים מורשים
טופס הסכמה לביצוע עבודות מחקר

טופס הגשת מועמדות לתואר שני במדעי התזונה מחקרי:
רשימת מנחים מורשים
טופס הסכמה לביצוע עבודת מחקר​​

טופס הגשת מועמדות לתואר שני במדעי המים מחקרי:
רשימת מנחים מורשים מדעי המים
טופס הסכמה לביצוע עבודת מחקר

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך:
פורמט קורות חיים
פורמט מכתבי המלצה

טופס הגשת מועמדות לתואר שני בייעוץ חינוכי:
פורמט קורות חיים
פורמט מכתבי המלצה

Accordion Title שינוי עדיפות

שינוי עדיפות

מועמד המבקש לשנות את עדיפות הלימודים, ימלא טופס בקשה לשינוי עדיפות לימודים 

תהליך הטיפול בהרשמה

תהליך הטיפול בהרשמה

Accordion Title בדיקת מכלול הנתונים

בדיקת מכלול הנתונים

בדיקת מכלול הנתונים והמסמכים שהתקבלו וטיפול ראשוני בהרשמתך. בסיום הטיפול הראשוני, אנו נשלח למייל האישי שלך אישור על הרשמה ופירוט מסמכים חסרים, במידת הצורך. 

Accordion Title מכתב זימון לריאיון / שיבוץ לוועדת קבלה

מכתב זימון לריאיון / שיבוץ לוועדת קבלה

עם השלמת כלל המסמכים, נשלח אליך למייל האישי מכתב עם סטאטוס הרשמתך. במידת הרלוונטיות ועל פי דרישות הקבלה, נשלח אליך מכתב זימון לריאיון / שיבוץ לוועדת קבלה. ועדת קבלה איננה דורשת את נוכחותך.

לתשומת לבך,

 • השלמת כלל המסמכים הנדרשים תזרז את הטיפול בהרשמתך, בייחוד בחוגים ללא מכסת מתקבלים
 • בחלק מן החוגים התשובה תינתן לאחר בחינת נתוני כלל הנרשמים
  מרגע ההרשמה, מדור רישום, קבלה וקשרי נרשמים מטפל בהרשמתך, אנחנו כאן כדי ללוות אותך באופן אישי בכל הדרוש עד לתחילת לימודיך ולהיות הכתובת שלך לכל שאלה.

אנו זמינים עבורך במגוון אמצעי תקשורת-
לנרשמים לקמפוס תל-חי :
מייל:  [email protected] טלפון: 04-8181502  וואצאפ: 054-6780293
 

לנרשמים לקמפוס לחדשנות בהוראה:
מייל:  [email protected]   טלפון: 04-8181275 וואצאפ: 054-5850912

Accordion Title סדר הטיפול

סדר הטיפול

סדר הטיפול בבקשתך נקבע על פי דירוגם בערכת ההרשמה. בכל פעם מטופלת עדיפות אחת בלבד.
מועמד שהתקבל לחוג שציין בעדיפות הראשונה - יישלח אליו מכתב קבלה ויופסק הטיפול בקבלתו לעדיפויות נוספות.
במידה ולא התקבלת לעדיפות ראשונה – יחל טיפול בבקשתך לעדיפות השנייה שבחרת, וכן הלאה.

Accordion Title מעקב אחר הטיפול בהרשמתך

מעקב אחר הטיפול בהרשמתך

מעקב אחר הטיפול בהרשמתך באמצעות סיסמה שהונפקה לך בעת הרשמתך.

Accordion Title הליך הקבלה

הליך הקבלה

הקבלה הינה על בסיס מקום פנוי ו/או עד מועד סגירת הרישום, הקודם מבין השניים.

הקבלה הינה בכפוף להצגת מלוא הנתונים והמסמכים הנדרשים.

אחרי שנבדקה מועמדותך על סמך נתוני הקבלה האישיים, כפי שנקלטו במערכת המכללה, תיבחן קבלתך ללימודים. תהליך הקבלה עשוי לכלול ריאיון קבלה קבוצתי/אישי, ועדת קבלה, מבחן מעשי, בהתאם לתנאי הקבלה החוגיים ו/או כל הליך מיון אחר שוועדת הקבלה תראה לנכון.
ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לדון בקבלה חריגה, בכפוף לכללי מל"ג,  במידה ותמצא לנכון.

עם סיום הדיון בהרשמתך, תקבל למייל האישי מכתב החלטה: קבלה, אי קבלה, העברה לרשימת המתנה.


בקשה לדיון חוזר וערעור על אי קבלה -  מועמד שקיבל הודעת אי קבלה רשאי לערער על החלטת הוועדה בתנאי ששיפר את נתוניו או ברשותו אישורים נוספים חדשים ו/או נימוקים חדשים, שלא היו ידועים לוועדה בעת הדיון בבקשה. יש לצרף לבקשת הערעור מסמכים רשמיים רלוונטיים ומכתב מנומק.

את הבקשה יש לשלוח למדור רישום, קבלה וקשרי נרשמים. הבקשה תידון בכפוף למספר המקומות הפנויים בחוג, החלטת ועדת הערעורים תשלח אליך למייל בסיום הדיון.

תשלום מקדמת שכר לימוד ורישום לקורסים

תשלום מקדמת שכר לימוד ורישום לקורסים

Accordion Title תשלום מקדמת שכר לימוד

תשלום מקדמת שכר לימוד

תשלום מקדמת שכר לימוד וחתימה על ערכת הסדרים הינם חלק מתהליך קבלתך ללימודים ושמירת מקומך בחוג. מקומך יובטח רק לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד וחתימה על ערכת הסדרים.  

 • אמצעי לתשלום מקדמת שכר לימוד: כרטיס אשראי, העברה בנקאית או באמצעות פיקדון צבאי, מידע על אופן התשלום מפורט במכתב הקבלה.
 • חתימה על ערכת הסדרים באמצעות קישור במכתב הקבלה
Accordion Title איגרת מידע ראשוני

איגרת מידע ראשוני

לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד וחתימה על ערכת הסדרים ולקראת פתיחת שנת הלימודים, תשלח למייל שלך איגרת חוגית מטעם חוג הלימוד, הכוללת מידע ראשוני חשוב על מערכת השעות, רכזות החוג, אתר המודל, יחידות המכללה השונות, שיבוץ לקורסים ועוד.

Accordion Title שיבוץ לקורסים

שיבוץ לקורסים

המידע יעלה בקרוב

עמכם הסליחה...

קורסי קיץ באנגלית

קורסי קיץ באנגלית

Accordion Title הרשמה לקורסי קיץ באנגלית

הרשמה לקורסי קיץ באנגלית

קורסי קיץ באנגלית - לקראת שנה"ל תשפ"ד

מהם לימודי האנגלית?
כחלק מלימודי התואר נדרש כל סטודנט בלימודי שפה זרה והגעה לרמת פטור מלימודי אנגלית, ישנן 4 רמות אנגלית במכללה: טרום בסיסי א'/ב' (הנמוכה ביותר), בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב' (מעניק פטור מלימודי אנגלית).
סיום חובות האנגלית הינו תנאי מקדים ללימוד בקורסי גמר וסמינריונים, לא יתאפשר רישום לסמינריונים ללא רמת פטור באנגלית.

למה כדאי ללמוד בקורס קיץ? 
•    לרענן ידיעותיך טרם תחילת השנה 
•    להיכנס לאווירת לימודים, להכיר את הקמפוס ולהתחיל להכיר חברים 
•    למידה מרוכזת ורציפה 
•    התמקדות והעמקה בתכני הלימוד 
•    להתקדם ברמות האנגלית, בייחוד סטודנטים שרמתם נקבעה לרמות הנמוכות
•    למי שרמת האנגלית שלו אינה מאפשרת קבלה לחוג המבוקש (רמת מתחילים)

מעונות: במשך קורסי הקיץ ניתן להתגורר במעונות (ללא התחייבות למשך השנה) לפרטים לחץ כאן

מידע ופרטי הקורסים
*פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים ** ייתכנו שינויים בשמות המרצים *** הקורסים יתקיימו באופן פרונטלי

רמה תאריך תחילת קורס תאריך סיום קורס ימים ושעות מרצה תאריך אחרון להרשמה תאריך אחרון לביטול

טרום בסיסי א'

9011100-01

18.7.23 יום ג' 7.8.23 יום ב'

ימי ראשון, שני, שלישי, רביעי 16:00-20:00

ימי חמישי 10:00-14:00

קייס אבו שאהין 20.7.23 21.7.23

טרום בסיסי ב'

9011101-01

18.7.23 יום ג' 7.8.23 יום ב'

ימי ראשון, שני, שלישי, רביעי 16:00-19:30

ימי חמישי 10:00-13:30

  20.7.23 21.7.23

בסיסי

9011102-01

20.8.23 יום א' 6.9.23 יום ד'

ימי ראשון, שני, שלישי, רביעי 16:00-19:30

ימי חמישי 10:00-13:30

ספדי סולטן 22.8.23 23.8.23

מתקדמים א'

9011103-01

18.7.23 יום ג' 7.8.23 יום ב'

ימי ראשון, שני, שלישי, רביעי 16:00-19:30

ימי חמישי 10:00-13:30

סוזן יצחק 20.7.23 21.7.23

מתקדמים ב'

9011104-03

20.8.23 יום א' 6.9.23 יום ד'

ימי ראשון, שני, שלישי, רביעי 16:00-19:30

ימי חמישי 10:00-13:30

קרוצ'י יעל 22.8.23 23.8.23

*אי-הודעה על ביטול עד לתאריך המצוין תגרור חיוב מלא על הקורס/ים

כללי:
1.    ניתן להירשם לקורס עד ליום פתיחתו
2.    הרשמה לרמה עוקבת אפשרית רק לאחר מעבר קורס קדם בהצלחה
3.    הרשמה לקורס נוסף תזכה בהנחה של 250 ₪
4.    סטודנט עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב - לצורך קבלת התאמות, מתבקש להגיש מסמכים על פי ההנחיות הנ"ל:
הגשת אבחונים: יש להציג אבחון מת"ל עד שבוע מתחילת הקורס, באמצעות פורטל הסטודנט > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > הגשת אבחון לקות למידה.
הגשת אישורים רפואיים: לצורך קבלת התאמות בגין מוגבלות רפואית יש למלא טופס המלצה לקביעת התאמות מרופא מומחה הנמצא באתר המכללה. יש להגיש אישורים רפואיים עד שבוע מתחילת הקורס, באמצעות פורטל הסטודנט > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > הגשת אישורים רפואיים.

החזר תשלום:
במקרה של ביטול הרשמה לקורס במסגרת התאריכים הנ"ל, תוחזר עלות הקורס בניכוי דמי טיפול בסך 250 ₪.
*** אי-הודעה על ביטול עד לתאריך המצוין תגרור חיוב מלא על הקורס/ים

הרשמה לקורסים:
סטודנטים פעילים נרשמים דרך פורטל הסטודנט
כל תלמיד יכול להירשם לרמה שאליה סווג בלבד
לחץ על הקישור המתאים: (מומלץ באמצעות דפדפן Chrome)   

רישום לרמת טרום בסיסי א - (4050 ש"ח)- לרישום לחץ/צי כאן

רישום לרמת טרום בסיסי ב - (3350 ש"ח)- לרישום לחץ/צי כאן

רישום לרמת בסיסי - (3050 ש"ח)- לרישום לחץ/צי כאן

רישום לרמת מתקדמים א - (2350 ש"ח)- לרישום לחץ/צי כאן

רישום לרמת מתקדמים ב - (2350 ש"ח)- לרישום לחץ/צי כאן

בקשת מעבר בין חוגים

בקשת מעבר בין חוגים

Accordion Title בקשת מעבר בין חוגים

בקשת מעבר בין חוגים

תקופת השינויים להגשת בקשות למעבר בין חוגים לסמסטר אביב תשפ"ג הסתיימה.
בקשות למעברים בין חוגים לסמסטר סתיו תשפ"ד יש להגיש לקראת תום סמסטר א', בכפוף לחוגים הפתוחים להרשמה.

הודעה, פרטים והנחיות לאופן הגשת הבקשה יפורסמו במהלך חודש יוני.

מדור רישום, קבלה וקשרי נרשמים.

 

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
803347
EMgfN-zuCJXVvcrKIJBbN23uryRBzVUK4UK8JaTo-lI
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-HsDw76JY2OXh6OxJ_VYXEuM8WlwEbnpWgw6O4O_Tfo8
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form