תכנית פליאה | המכללה האקדמית תל חי

תכנית פליאה

תכנית פליאה

מיעוט מהסטודנטים מגיע ללימודי מדעי הרוח על מנת להביא לשיא את כישוריהם ולהתפתח להיות חוקרים מובילים. סטודנטים אלה מוצאים את המסגרות הקיימות במדעי הרוח בלתי מספקות.

התפתחות אופטימלית במדעי הרוח תובעת התבוננות מקיפה מצד אחד, ומצד שני העמקה ומיצוי. מעבר לכך היא תובעת איזון נכון בין חשיבה עצמאית שקטה, לבין חיכוך בסביבת שיח ביקורתית ופורייה. המסגרות הקיימות לוקות בחסר בכל אחד מהיבטים אלה.

תכנית פליאה מיועדת למלא את החסר עבור תלמידים מתחומי מדעי הרוח שמעוניינים לפתח את יכולותיהם האקדמיות עד לשיא.

 

-התכנית מעניקה מבט מקיף על תחומי מדעי הרוח, וגוף ידע חיוני מתחומי מדעי הטבע.

בתכנית מתקיימים קורסים ייעודיים מקיפים מאוד (כמו 'היסטוריה של תרבות המערב') ורב תחומיים (כמו 'שאלת הייצוג בפילוסופיה, באמנות ובמדע'). מטרתם להעניק לתלמידים מבט רחב, שאליו יוכלו לחזור גם לאחר שיתמקדו בתחום מחקר ספציפי. רובם המכריע של הקורסים ממוקד בתחומים מליבת מדעי הרוח (ספרות, פילוסופיה, היסטוריה ותחומים קרובים).

בכל שנה מתקיים קורס אינטנסיבי באחד מתחומי מדעי הטבע, המותאם עבור תלמידי מדעי הרוח. חלק מחוקרי מדעי הרוח אינם מעורים כלל בנעשה במדע, והם אינם מרגישים שבכוחם להשתתף בשיח המדעי. קורסים אלה הם בסיס לחשיבה חופשית יותר, שאולי תהווה בסיס לחקירה פחות כבולה ומהוססת, ופחות משותקת ככל שזה נוגע לתחומי מדעי הטבע.

בכל שנה מתקיים סמינר מחקר, בו נפגשים הלמידים במומחים מתחומים מגוונים המאירים סוגיה ספציפית מתוך הנעשה בחזית התחום שלהם. במסגרת זו פוגשים התלמידים לא רק חוקרים, אלא גם אמנים, שופטים, פעילים ודמויות נוספות שבכוחן להרחיב את דעתם בנושא הנדון.

 

-התכנית מאפשרת העמקה ומיצוי שאינם יכולים להיות מושגים בקורסים סטנדרטיים בפקולטה.

כל קורסי התכנית מניחים קריאה מעמיקה מראש, ומציבים סטנדרטים גבוהים של עומק. בכל שנה מתקיים לפחות קורס אחד ממוקד מאוד (השנה, למשל, יתקיים קורס שיתמקד כל כולו ביצירה קלאסית אחת: האודיסיאה).

 

-התכנית מהווה מרחב חברתי חי, קבוצה שחבריה נבחרו בקפידה על פי יכולותיהם לתרום לקבוצה כזו.

תלמידי התכנית יוצאים לסיורים משותפים מחוץ לקמפוס, ומעורבים במפגשים מאתגרים גם במסגרת לימודי החובה שלהם. החוויה החברתית שלהם עשירה בהרבה משל תלמידים אחרים במדעי הרוח. החל מהשנה הראשונה נוצרת קבוצת עמיתים פתוחה ומגיבה.

 

-התכנית מעניקה אפשרות להתמקד במחקר.

תלמידי התכנית זוכים למלגות שמטרתן לסייע להם להתמקד בהתפתחותם האינטלקטואלית. תלמידי התכנית זוכים ליחס מיוחד, ולאפשרות ליצור לעצמם את הבסיס להתפתחותם, להשפיע על תכנית הלימודים, ולהכנס לקורסים מכל רחבי המכללה.