תכנית "מרום" למצטיינים: תואר בוגר בשירותי אנוש + מוסמך בהתנהגות ארגונית ב-4 שנים

תכנית מרום היא תכנית חדשה, מסלול מואץ לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים ומצטיינות,  אשר מאפשר השלמת תואר ראשון בשרותי אנוש (בוגר) ותואר שני בהתנהגות ארגונית  (מוסמך) גם יחד, תוך ארבע שנים בלבד במקום חמש.
מטרת התכנית לטפח סטודנטים מצטיינים, לקדמם במעלה הסולם האקדמי ולאפשר להם להיות שותפים להתפתחות וקידום במקצועות שרותי אנוש והתנהגות ארגונית. 

סטודנט בתכנית יקבל פטור מתשלום על השנה הראשונה של תואר המוסמך -  כלומר ישלם שכר לימוד מלא לתואר הראשון ושכר לימוד לשנה אחת בלבד על התואר השני.
*  במידה ומי מהסטודנטים יאלץ להמשיך את לימודיו בתואר המוסמך לשנה נוספת, יחולו עליו כללי שכר הלימוד של תכנית מוסמך.

יש לעיין בשנתון החוגים על מנת לצפות בתכנית הלימודים המלאה. 

שנתון .B.A בשרותי אנוש

שנתון .M.A בהתנהגות ארגונית
 

Accordion Title פרטי הקורסים בתכנית

פרטי הקורסים בתכנית

פרטי הקורסים בתכנית
בשנה השלישית בתואר הראשון הסטודנט ילמד את הקורסים הבאים בהיקף של 22 נ"ז במסגרת תכנית מוסמך -

 

שם הקורס

סה"כ ש"ש

סה"כ נ"ז

קורסי תשתיות

יסודות ניהול השיווק

2

2

יסודות הניהול

2

2

יסודות המימון

2

2

מבוא להתנהגות ארגונית א'

2

2

מבוא להתנהגות ארגונית ב'

2

2

מבוא לניהול המשאב האנושי בארגון א'

3

3

מבוא לניהול המשאב האנושי בארגון ב'

3

3

קורסי חובה מתקדמים

ניהול מערכות מידע

2

2

שיטות מחקר איכותניות

2

2

מבנים ותהליכים בארגון

2

2

סה"כ

22

בשנה השניה ללימודים בתואר השני ילמד הסטודנט בהתאם לתכנית 24 נ"ז נוספות להשלמת התואר

 

 

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4928670
kzE6fuTeUs_ZY_gTq2eDrj1ME-NOvXwuZ1Re5fCJ-Bo
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-nJTns2GSolOOyF5SC-jnweVJFC1UwZZIrtO0MYVTCzA
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form