ביטוח תאונות אישיות | המכללה האקדמית תל חי

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

מצורף לעיונכם מסמך המפרט את ביטוח התאונות האישיות שנרכש עבור כל הסטודנטים במכללה מחברת הביטוח מנורה.

במקרה תאונה ורצון לתבוע פיצוי מהביטוח נא לפנות אל:

עדנה כהן

מחלקת תביעות

סוכנות פלתורס

טל' – 03-7537579

פקס – 03-5762886

Email: [email protected]

 

עיקרי ביטוח תאונות אישיות

פוליסת תאונות אישיות