הביקורת הפנימית במכללה:

מטרת הביקורת הפנימית היא לסייע למכללה ולנושאי התפקידים בה, במילוי תפקידיהם ואחריותם באופן חוקי, יעיל ונאות.

עבודת הביקורת נעשית לפי הצורך ולפי תוכנית עבודה שנתית המאושרת בוועדת הביקורת והועד המנהל של המכללה.

במסגרת הביקורת הנעשות נבחנים היבטים שונים כגון: חוקיות, עמידה בנהלים, יעילות, סבירות חסכון משאבים וטוהר המידות.  

תפקידיה, סמכויותיה ותחומי הביקורת הפנימית, מוגדרים בתקנון ביקורת ומבקרת פנים.

Accordion Title פניות ותלונות עובדים

פניות ותלונות עובדים

באחריות המבקרת הפנימית לבדוק פניות ותלונות הראויות, לדעתה, להיבדק על ידה, המופנות כנגד יחידות המכללה השונות.

במסגרת נוהל טיפול בתלונות עובדים מוסדרים הכללים באשר להגשת תלונות עובדים וכן הגנה על עובדים המדווחים על הפרת חוקים, הוראות, הנחיות, פגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין או מעשי שחיתות על ידי המכללה ו/או מי מטעמה ומאידך למנוע תלונות שווא על ידי עובדים.

טופס תלונה לנציבות תלונות העובדים.

מבקרת פנים וממונה על תלונות העובדים

רחלי ג'ורג'י

מייל לפניות עובדים: 

[email protected]

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3671629
6jfjkSOqhFGsbhYLlisOmq5KAknA3pNVZNFf8nHkXwE
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-kAI2RsS4DKX3rNVdRes--sXjI4gJ2sKBnVAQ9T3AE6o
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form