מכרזים פומביים

סינון וחיפוש
ניקוי סינון

בעמוד זה תוכלו לקבל מידע על פרסום ותוצאות מכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.

ניתן לצפות ברשימות הספקים המסווגות של המכללה ולהצטרף לרשימה זו באמצעות טופס הצטרפות למאגר ספקים.

יניב אלמליח, מנהל הרכש טל: 04-8181933

סטטוס מהות ההתקשרות פורסם מרכז מספר סוג מכרז הגשה עד זוכה במכרז מידע נוסף
הסתיים מכרז לאספקה והתקנת ריהוט למעונות הסטודנטים 02.06.23 5/2023 פומבי 12:00 - 20.06.23 המכרז בוטל
הסתיים מכרז לבחירת קבלן לבניית מעונות סטודנטים בקצרין עבור במכללה האקדמית תל חי 05.05.23 6/2023 פומבי 12:00 - 08.06.23 ח.י.ב.י יזום וניהול פרויקטים בע"מ
הסתיים בחירת קבלן לשיפוץ קפיטריה 27.03.23 4/2023 פומבי 16:00 - 02.03.23
הסתיים מכרז מסגרת לאספקת ריהוט למשרדים וכיתות 03.03.23 2/2023 פומבי 12:00 - 29.03.23
הסתיים אספקת תוי שי ומתנות עבור עובדי המכללה 06.01.23 1/2023 פומבי 12:00 - 24.01.23
הסתיים שיפוץ תאי שירותים בבניין מדעים (7) קמפוס מערב 12.12.22 0001/2016 פומבי 10:27 - 12.12.22
הסתיים ביצוע עבודות הגינון בשטחי המכללה ומעונות הסטודנטים 09.12.22 7/2022 פומבי 11:00 - 04.01.23
הסתיים ארגון השתלמות בחו"ל עבור עובדי המכללה האקדמית תל-חי 09.12.22 9/2022 פומבי 10:00 - 26.12.22
הסתיים אספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר קמפוס קצרין 08.11.22 6-2022 פומבי 12:00 - 29.11.22
הסתיים הקמת מעונות סטודנטים בקצרין 29.07.22 5/2022 פומבי 12:00 - 07.09.22