קורס הכנה במתמטיקה לכלכלה וניהול | המכללה האקדמית תל חי

קורס הכנה במתמטיקה לכלכלה וניהול ולמקבץ כלכלה וניהול בחוג הרב-תחומי

קורס הכנה במתמטיקה לכלכלה וניהול ולמקבץ כלכלה וניהול בחוג הרב-תחומי

הרשמה לקורס הכנה במתמטיקה לכלכלה וניהול סגורה.

הודעה, פרטים והנחיות לאופן ההרשמה יפורסמו במהלך חודש מאי 2023.

מדור רישום, קבלה וקשרי נרשמים.