Accordion Title מעוניין לקבל חונכות?

מעוניין לקבל חונכות?

המכללה האקדמית תל חי מפעילה מערך חונכויות כחלק ממערך הסיוע הלימודי. מטרת החונכות  לסייע לאוכלוסיות השונות  המתקשות בהתמודדות עם הדרישות האקדמיות.  סטודנטים, שנמצאו זכאים לסיוע, מוזמנים להגיש בקשה לקבלת חונך. צוות יחידת החונכות עושה את מירב המאמצים על מנת שהשיבוץ יהיה אופטימלי וייתן מענה למירב הסטודנטים.  

החונכים הינם סטודנטים משנים מתקדמות, ומהווים חלק ממערך התמיכה הרחב. לאורך השנה הסטודנטים משתתפים במפגשי העשרה בתחומי ידע  שונים.  

החונכויות מתקיימות באופן פרטני או קבוצתי בהתאם לצרכים העולים מהשטח. החונכות הקבוצתית מאפשרת לתת מענה ליותר סטודנטים וכן תורמת לשיתופי פעולה ולמידת עמיתים.

בכל שאלה, הבהרה יש לפנות למתאם, בהתאם למסלול זכאותך לחונכות:

כניסה למערכת החונכויות

Accordion Title מעוניין להיות חונך?

מעוניין להיות חונך?

יחידת החונכות אמונה על מערך החונכים במטרה לסייע לאוכלוסיות השונות המתקשות בהתמודדות עם הדרישות האקדמיות. החונך נפגש עם הסטודנט במהלך הסמסטר למפגשים שבועיים. מסגרת שעות החונכות תותאם ליכולתו של החונך. 

מי יכול להיות חונך? 

סטודנטים משנים ב' והלאה.
שליטה בחומר של הקורס ויכולת להעביר את החומר לסטודנט אחר.
סטודנטים בעלי מיומנויות הדרכה, מודעות לתהליכי למידה ואינטליגנציה רגשית גבוהה.

החונכים הינם חלק ממערך התמיכה הרחב. לאורך השנה החונכים מקבלים ליווי ע"י צוות יחידת החונכות ומשתתפים במפגשי העשרה בתחומי ידע שונים כמו: מתן כלים להתמודדות עם סיטואציות המתעוררות במפגשי החונכות, ידע אקדמי בנושא לקויות למידה, הפרעות קשב, ניהול זמן, אסטרטגיות למידה.  

מטרת ליווי החונכות הינה להעצים את החונך ולחזק את יכולת ההתמודדות שלו עם סיטואציות המתעוררות במפגש החונכות, לפתח יכולת רפלקטיבית על ההתנהלות שלו ושל הנחנך בתהליך. 

ניתן לחנוך באופן פרטני או קבוצתי בהתאם לצרכים העולים מהשטח. 

סטודנט שיעמוד בתנאי החונכות יזכה למלגה.
ניתן להשתלב במגוון מלגות (פר"ח, גרוס, מ"ת) בהתאם לתנאי המלגה. 

בכל שאלה, הבהרה יש לפנות לרכז החונכות, בהתאם לפקולטה:

פקולטה למדעי החברה: 04-8181446
פקולטה למדעים: 04-8181435
 

כניסה למערכת החונכויות

בכל שאלה, הבהרה יש לפנות למתאם, בהתאם למסלול זכאותך לחונכות:

לקויות למידה

נגישות

חברה הערבית

דיקנאט

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4070155
eGB9kNqjotfgmUXklp_CqyruK8piuMp7JNGuM9afVsE
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-nZ6Ddp37BeShH0PIc2zM172u9NbxbDagAsYekKEaxls
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form