בחינת אמיר"ם | מכללת תל חי

בחינת אמיר"ם

בחינת אמיר"ם

מה היא בחינת אמיר"ם?

בחינת אמיר"ם היא מבחן ידע ממוחשב באנגלית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, למיון לרמות באנגלית. תוצאת הבחינה מסווגת את הנבחן לרמת לימוד אקדמית מתאימה.

הבחינה מתקיימת במכללה במועדים קבועים, באמצעות נציגים של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 מי חייב בבחינה?

כל מועמד ללימודים באקדמיה חייב לעבור בחינת מיון באנגלית במידה ואין ברשותו: ציון פסיכומטרי תקף, ציון בחינת אמי"ר תקף (עשר שנים), ציון בחינת מיון מותאמת באנגלית של מרכז חממ"ה (מיועד ללקוי למידה בעל אבחון תקף, עד 5 שנים).

רמת האנגלית הנדרשת לקבלה ללימודים באקדמיה:

הציון הנדרש באנגלית לשם קבלה ללימודים במכללה הוא 85 לפחות. 
בעלי ציון נמוך מ- 85 יתקבלו על תנאי לסיים בהצלחה רמת טרום בסיסי עד סוף שנה א' ללימודיהם במכללה במידה והציון עומד בתנאי הקבלה לחוג.
במידה ולא יעשו כן לימודיהם במכללה יופסקו.
עלות הבחינה הינה 275 שקלים, המועברים ישירות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

לתשומת לבך:

לא ניתן להתקבל ללימודים במכללה ללא סיווג לרמת אנגלית. דחיית מועד הבחינה תגרור עיכוב בהשלמת הליכי קבלתך למכללה.

תינתן עדיפות לנבחנים חסרי סיווג אנגלית המתבקשים להתקבל למכללה.

בחינה חוזרת:

מועמד שמבקש לשפר ציון בבחינה יידרש לשלם פעם נוספת על הבחינה.

מרווח הזמן בין שתי היבחנויות בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר ו-אמיר"ם) הינו 35 יום.

למידע נוסף עיינו ב- הסברים לנבחן וב-נהלי ההרשמה.

להרשמה לבחינת אמיר"ם במכללה.