מניעת הטרדה מינית | המכללה האקדמית תל חי

מניעת הטרדה מינית

מניעת הטרדה מינית

להתקשרות עם הממונות למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית - ​תל חי:

> ד"ר מאיה אברהם פלד
טל. נייד 054-4636164
 
> גב' שולי ספיר
טל. נייד 052-8375716
 
מניעת הטרדה מינית - הסבר בעברית
 
מניעת הטרדה מינית - הסבר בערבית
 
לתקנון מניעת הטרדה מינית >> לחץ כאן
 
דו"ח הממונות למניעת הטרדה מינית במכללה – סמסטר א' תשע"ח >>לחץ כאן