תואר ראשון | לימודי תואר ראשון - לימודי תואר בתל חי

תואר ראשון במכללה האקדמית תל חי

תואר ראשון במכללה האקדמית תל חי

במכללה האקדמית תל חי תוכלו להצטרף ללימודי תואר ראשון BSc בפקולטה למדעים וטכנולוגיה ותואר ראשון B.A בפקולטה למדעי החברה והרוח.

תואר ראשון בפקולטה למדעים וטכנולוגיות

הפקולטה למדעים וטכנולוגיה מעניקה לבוגריה תואר ראשון BSc במקצועות: ביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, מדעי התזונה, מדעי המזון, מדעי החי , מדעי המחשב. בחלק מהחוגים, הסטודנטים משולבים עם התעשיה אם במחקר או בעבודה מעשית תוך כדי מהלך לימודיהם ובאופן כזה רוכשים התנסות וקשרים רבי חשיבות. 

תואר ראשון בפקולטה למדעי החברה והרוח

הפקולטה למדעי החברה והרוח מעניקה לבוגריה תואר ראשון B.A. במקצועות: חינוך, כלכלה וניהול, לימודי מזרח אסיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, החוג ללימודים רב-תחומיים והחוג לשירותי אנוש כמו כן, תכנית צוערים לשלטון המקומי. הפקולטה מפעילה מרכז מחקר בשם "חוסן" המשמש בית למחקרים ייחודיים בתחום מדעי החברה והרוח. אנחנו רואים כאתגר חשוב מתן ניסיון מעשי בד בבד עם היבט תיאורטי עד כמה שניתן. פרט לחוג לעבודה סוציאלית שמחייב את הסטודנטים שלו לעבודה מעשית, סטודנטים בחוג לחינוך, שירותי אנוש ופסיכולוגיה זוכים אף הם באפשרות לעבודה מעשית במהלך שנה אקדמית אחת במסגרת לימודיהם.

כל התארים שאנחנו מעניקים מוכרים על ידי המל"ג וניתן להמשיך איתם ללימודים מתקדמים בכל מוסד בישראל ובחו"ל. בוגרינו המשיכו בלימודים מתקדמים בכל האוניברסיטאות בארץ וחלקם אף המשיכו בלימודיהם בחו"ל. הם משתלבים בתעשיה בחברות ממשלתיות ופרטיות, כל אחד לפי שאיפותיו ויכולותיו. אנחנו גאים לתרום את חלקנו בהכשרת צעירים ישראלים ופתיחת אפשרויות הקידום שלהם באקדמיה ובתעשיה לעצמם ולחברה. 

הרמה הגבוהה של לימודי תואר ראשון, המיקום היחודי של המכללה, האווירה המשפחתית, מסגרות הלימוד הקטנות והיחס האישי לכל תלמיד, הן בפן הלימודי והן בפן החברתי, הם אלה שהפכו את תל חי למקור לגאווה לתלמידים ולסגל.

בסרטון הבא רואים צילום וידאו של המכללה - קמפוס מזרח במבט על.

תואר ראשון