על המעבדה

מוקד מחקרים החולה הוא מרכז אקדמי להוראה ומחקר אקולוגי שהוקם. המיזם משותף לקק"ל ולמכללת תל חי. 
כחלק הצפוני ביותר של נהר הירדן, עמק החולה מתאפיין במשאבי מים טבעיים ייחודיים, הכוללים את מקורות המים העיקריים של ישראל וכן אתר ראשי של חקלאות אינטנסיבית. זהו אזור ייחודי, המשמש כנתיב נדידה ראשי בין-יבשתי ואתר שהייה חורפי לציפורים וחרקים. לכן הוא מהווה מוקד למחקר רב-תחומי, תוך הפקת המיטב משני הצדדים ומקשרי הגומלין ביניהם. אגמון החולה הוא מודל לאינטראקציות בין האדם לאקוסיסטם, כולל שיקום, הכחדה והשבה של בעלי חיים אל הטבע ומחקר אודות מינים, צמחים ובעלי חיים פולשים בתחומים שונים. 

עמק החולה מארח חוקרים בתחומי החקלאות, אקולוגיה בכלל ותחומי אקולוגיית האורגניזמים ואקולוגיה סביבתית בפרט. מוקד מחקרים החולה משמש כמרכז בין-מוסדי, המאפשר העברת ידע ומשמש כפלטפורמה לשיתופי פעולה בין חוקרים שונים. מוקד המחקרים משמש גם כמרכז לסדנאות וקורסים בין-אוניברסיטאיים.
 

תחומי המחקר במעבדה

אקולוגיה התנהגותית (ד"ר יוני וורטמן)
המעבדה של  ד"ר יוני וורטמן (החוג למדעי החי) מתמקדת באבולוציה והתנהגות. הפרויקטים העיקריים במעבדה: 
 בדיקת תפקיד הצבע והשירה על בידוד התרבותי והתמיינות המינים (ספציאציה) אצל שלדג לבן-חזה; חיפוש אחר שיטות חדשות לשליטה באוכלוסיית הנוטריות הפולשת, תוך שימוש בידע שלנו בתחום האקולוגיה ההתנהגותית; וחיפוש החיישן המגנטי הבלתי-ידוע של בעלי חיים, תוך התמקדות בהיפותזת החישה המגנטית הסימביוטית. 

הידרו-גיאוכימיה ד"ר (אורן רייכמן)
המעבדה של ד"ר אורן רייכמן (החוג למדעי הסביבה) מתמקדת בתחום הקרקע והמים וניתוח תהליכים מרחביים בעזרת מערכת מידע גיאוגרפית (GIS). המחקרים במעבדה מתמקדים במידול, זיהוי ומיפוי מקורות זיהום של נחלים וגופי מים ובחינת מאפייני קרקעות בדגש על החיבור שבין חקלאות וסביבה. 
 

Accordion Title אנשי צוות וחוקרים

אנשי צוות וחוקרים

ד"ר יוני וורטמן שהם – מנהל אקדמי  

מייל:  [email protected]

ד"ר אורן רייכמן – ראש מעבדת קרקע ומים

מייל: [email protected]

ענת לוי – מנהלת המעבדות

מייל: [email protected]

 

מחקרים שנעשים במעבדה

מחקרים שנעשים במעבדה

Accordion Title היפותזת החישה המגנטית הסימביוטית (אקולוגיה התנהגותית)

היפותזת החישה המגנטית הסימביוטית (אקולוגיה התנהגותית)

בשיתוף עם ד"ר אביתר נתן, ד"ר רוברט פיטאק.
בדיקת התפקיד הפוטנציאלי של חיידקים סימביוטיים בחישההמגנטית בחיות מודל מגוונות, דוגמת ציפורי שיר נודדות, יוני דואר וצבי ביצות, תוך שימוש באינטגרציה של טכניקות מעבדה וניסויים התנהגותיים בשטח. המחקר בגישות השונות הוא ארוך טווח, כולל מחקרי עבר וממשיך כיום על ידי יובל וורבר, אוריה שושני, גאיה שרף, משה ליבוביץ', שי פינקלשטיין, דניאלה צינסמייסטר וענת לוי.

Accordion Title ברירה זוויגית וספציאציה (אקולוגיה התנהגותית)

ברירה זוויגית וספציאציה (אקולוגיה התנהגותית)

בשיתוף עם פרופ' יזהר לבנר, פראנק רינהרט, רובין ויאזן. 
בחינת הבדלים מורפולוגים, הבדלי צבע ושירה בתהליך התמיינות מינים, שלדג לבן החזה (Halcyon smyrnensis) כמין מודל יציב באור האוריינטלי. המחקר משלב מעקב, דיגום והקלטות שלדגים לאורך תחום התפוצה (בין סינגפור, הודו וישראל) בוצע ע"י דנה קליין ורימון לוין. 
 

Accordion Title הרפרטואר והדיאלקטים של בולבול צהוב שת (Pycnonotus xanthopygos) (אקולוגיה התנהגותית))

הרפרטואר והדיאלקטים של בולבול צהוב שת (Pycnonotus xanthopygos) (אקולוגיה התנהגותית))

 בשיתוף עם פרופ' יזהר לבנר וד"ר אורן קולודני. 
המחקר עוסק ברפרטואר של בולבול צהוב שת, ובשינויים בדיאלקט בין אזורים שונים בישראל. המחקר כולל פיתוח ושימוש בשיטות מתקדמות של למידת מכונה, לשם תיוג וזיהוי יחידות מבסיס נתונים רחב של הקלטות. המחקר נערך על ידי איה מרק
 

Accordion Title נוטריה (Myocastor coypus) – מין פולש וייחודי בבתי גידול לחים (אקולוגיה התנהגותית))

נוטריה (Myocastor coypus) – מין פולש וייחודי בבתי גידול לחים (אקולוגיה התנהגותית))

בשיתוף עם פרופ' אורי שיינס, פרופ' לי קורן, וטרינרית (M.D. vet) סמדר טל, פרופ' רחל בן שלמה.
יחסי הורמונים והיחס בין המינים – בדיקת תפקידם של טסטוסטרון, קורטיזול והסביבה התוך-רחמית על היחס בין המינים. בדיקת שיטות אלטרנטיביות לניהול אוכלוסיית הנוטריות הפולשת בעמק החולה.  המחקרים נערכו על ידי רות פישמן ומיכל אלמוזנינו.
 

Accordion Title הערכת זיהומים באגני היקוות השפעות אקלימיות ומרחביות על זיהום אגני הניקוז במרכז רמת הגולן (הידרו-גיאוכימיה))

הערכת זיהומים באגני היקוות השפעות אקלימיות ומרחביות על זיהום אגני הניקוז במרכז רמת הגולן (הידרו-גיאוכימיה))

עם ד"ר אלעד דנטה (מכון שמיר, פיסטבורג), פרופ' שלומית פז, פרופ' לאה ויטנברג וד"ר נורית שטובר (אוניברסיטת חיפה). במסגרת המחקר מבוצע שימוש בניתוח סדרות זמן של נתוני איכות מים, הדמאות לוויין ודיווחים על המצב בשדה, במטרה ללמוד על הקשר בין שינויים עיתיים בשימושי קרקע ומקורות זיהום לבין איכות המים בנחלים הזורמים אל הכנרת. 

Accordion Title בחינת השינויים בחומר האורגני והרכב קרקעות הכבול בעמק החולה במהלך השנים מאז ייבוש הביצות (הידרו-גיאוכימיה)

בחינת השינויים בחומר האורגני והרכב קרקעות הכבול בעמק החולה במהלך השנים מאז ייבוש הביצות (הידרו-גיאוכימיה)

עם ד"ר רותם גולן ופרופ' מני בן חור (מכון וולקני). המחקר בוחן את השינויים בקרקעות הכבול מאז תקופת הייבוש ועד היום ומנסה על ידי שימוש בנתונים היסטוריים וכן בדיקות בשדה,  למפות את הכיוון ועוצמת השינויים תוך התייחסות לממשקים שונים הקיימים בשטח (עיבוד חקלאי, השקיה, שימוש הקרקע). 

Accordion Title איתור ומיפוי ערוצים קדומים בעמק החולה, קביעת הרכב הקרקע וההשפעה הקיימת על העיבודים החקלאיים (הידרו-גיאוכימיה))

איתור ומיפוי ערוצים קדומים בעמק החולה, קביעת הרכב הקרקע וההשפעה הקיימת על העיבודים החקלאיים (הידרו-גיאוכימיה))

עם ד"ר גד שפר (תל חי) ד"ר עידן ברנע (החברה להגנת הטבע ותל חי) וד"ר ניר אריאלי (אוניברסיטת לידס, אנגליה). מחקר העושה שימוש במפות היסטוריות ובסיסי נתונים הקיימים בחדר המפות בתל חי ובארכיונים באנגלייה על מנת ללמוד על נתיבי הזרימה ישנים שכוסו כחלק מפעולות הממשק והכשרת השטח בעמק החולה. העבודה כוללת איתור ומיפוי של הערוצים ובחינת השפעתם על הקרקע לאורך מסלול הזרימה, דבר שיש לו השפעה גם על זמינות המים והנוטריינטים בשטחי החקלאות.

Accordion Title זיהוי אפיון וכימות של מקורות זיהום לנחל "עירוני", המנקז אזורי מגורים ותעשייה (הידרו-גיאוכימיה)

זיהוי אפיון וכימות של מקורות זיהום לנחל "עירוני", המנקז אזורי מגורים ותעשייה (הידרו-גיאוכימיה)

עם ד"ר עידן ברנע, פרופ' גיורא ריטבו ופרופ' איילת שביט (תל חי)
העבודה המתבצעת במסגרת פרויקט  "עיר הנחלים" בקרית שמונה, בוחנת את הקשר בין שימושי הקרקע באזור עירוני לאיכות המים בנחל הזורם דרך שכונות העיר ואזור התעשייה. לשם כך נקבעו תחנות דיגום הפזורות לאורך נתיב הזרימה ומבוצע דיגום תחת תנאי זרימה שונים – דיגומי סתיו ואביב ודיגומי חורף. המחקר כולל מיפוי של שימושי קרקע, ניתוח של אינדקסים טופוגרפיים וניתוחים מרחביים לבחינת היחסים והרציפות בין נקודות הדיגום הממוקמות במעלה לבין אלה שמורד, לשם זיהוי של אזורים תורמי מזהמים.
 

Accordion Title בחינת ההשפעה של השקיה במי כנרת על קרקעות אזור מעלה הכנרת (הידרו-גיאוכימיה)

בחינת ההשפעה של השקיה במי כנרת על קרקעות אזור מעלה הכנרת (הידרו-גיאוכימיה)

עם פרופ' איגי ליטאור  (תל חי).  המחקר בוחן במצעים מנותקים ובחלקה חקלאית, את ההשפעות האפשריות של השקיה במי כנרת על מאפייני הקרקע והתשטיפים המתנקזים אל מתחת לאזור בית השורשים. 

Accordion Title מעקב אחר מקורות הזרחן באבק אל אגם הכינרת והאגמון בעמק החולה (הידרו-גיאוכימיה)

מעקב אחר מקורות הזרחן באבק אל אגם הכינרת והאגמון בעמק החולה (הידרו-גיאוכימיה)

בשיתוף עם פרופ' איגי ליטאור וד"ר ירון בארי-שלוין. 
מחקר זה נועד להבין ולכמת את תרומת הזרחן הנמצא באבק לגופי מים מקומיים , על ידי איסוף וניתוח דגימות אבק מאזור הכינרת וואגן ההיקוות של עמק החולה. המחקר בוצע על ידי עדי זרקה.
 

Accordion Title שיפור של דישון באשלגן (הידרו-גיאוכימיה)

שיפור של דישון באשלגן (הידרו-גיאוכימיה)

בשיתוף עם פרופ' איגי ליטאור, פרופ' משה שנקר, ד"ר און רבינוביץ' וטיטו נתנזון.
מחקר זה בודק את השיפור בזמינות האשלגן בצמח על ידי החדרת קומפוסט משולב עם זאוליטים לקרקע. המחקר בוצע על ידי בן חכימי.
 

Accordion Title אזכורים במדיה

אזכורים במדיה

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4961557
L3oNDMUjS5rErTswJwKiPoXhPabAM3vE-typjso3TDE
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-CJV8acYX22KE5c4scS_LnMo5bYn2ASwXqnaBXoy3xrw
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form