על המעבדה

נושאי המחקר שלי עוסקים באינטראקציה של צמחים עם סביבתם ועם אורגניזמים אחרים במערכת האקולוגית. בעשור האחרון אני מתעניין בקשר בין צמחים לפטריות אקטומיקוריטיות בקרקע ובאופן שהקשר הזה משפיע על נבטים של עצי יער.

תחומי המחקר במעבדה

1.    תפקידן של פטריות אקטומיקוריטיות בעמידות של נבטי אורנים לתנאי תחרות ויובש. בשיתוף עם ד"ר סתיו לבנה-לוזון וד"ר תמיר קליין ממכון ויצמן למדע.
2.    תפקידן של פטריות אקטומיקוריטיות ממקור אוסטרלי בתהליך ההתבססות של נבטי אקליפטוסים בשטחים פתוחים בישראל. בשיתוף עם ד"ר עודד כהן ממכון שמיר למחקר.
3.    אפיון המבנה המרחבי של חברת הפטריות לאורך גראדיינט המשקעים של ישראל. בשיתוף עם ד"ר סתיו לבנה-לוזון וד"ר תמיר קליין ממכון ויצמן למדע.
4.    ניטור וממשק האוכלוסיות של המין ההדור, מין נדיר בסכנת הכחדה. בחינת החשיבות של מגוון גנטי ותנאי סביבה על יצירת זרעים והתבססות נבטים. בשיתוף עם רשות הטבע והגנים.
5.    בחינת היכולת של שורשי צמחים לחוש בחומרים נדיפים מתחת לקרקע ולהשתמש במידע זה לצורך מיקום שורשים במרחב. בשיתוף עם ד"ר אסף שדה ממכון וולקני.
6.    שרידות ארוכת טווח של נבגי פטריות, בשיתוף עם קבוצת מחקר שמוביל פרופ' טום ברונס מאוניברסיטת ברקלי.

Accordion Title אנשי צוות וחוקרים

אנשי צוות וחוקרים

ד"ר חגי שמש – ראש המעבדה 
מייל: [email protected] 

 

מחקרים שנעשים במעבדה

מחקרים שנעשים במעבדה

Accordion Title סלע התשתית (bedrock) עשוי להכתיב את תפוצתה של סלמנדרת האש בגבול הדרומי של אזור התפוצה הגלובלי שלה

סלע התשתית (bedrock) עשוי להכתיב את תפוצתה של סלמנדרת האש בגבול הדרומי של אזור התפוצה הגלובלי שלה

הבנת הגורמים הקובעים את התפוצה המרחבית של מינים היא חיונית לצורך תכנון שימור. במאמר קצר זה אנו בוחנים מודלי תפוצה קודמים של סלמנדרה מצויה (Salamandra infraimmaculata) בצפון ישראל, שנוצרו על ידי קבוצתו של פרופ' לאון בלאושטיין ז"ל, תוך הצעת פרשנות מחודשת של החיזויים העיקריים שלהם, בהסתמך על מידע ביולוגי. אנו טוענים כי לסלע התשתית חשיבות עליונה, בפרט אבן גיר קשה, כיוון שהוא קשור באופן הדוק לזמינות של תצורות קרסטיות המהוות מפתח לשרידותם של פריטים בוגרים בכל עונת הקיץ. נוסף על כך, אנו מציעים כי התפוצה המרחבית של סלע תשתית עשויה גם לקבוע קישוריות בין-אוכלוסייתית בקנה מידה נרחב, ועשויה להסביר את ההבדלים הגנטיים שנצפו בקרב אוכלוסיות, וכן את הגבול הדרומי ביותר של תפוצתו הגלובלית של המין. 

Accordion Title אינטראקציות סימביוטיות מעל קו העצים של אורנים מאריכי ימים

אינטראקציות סימביוטיות מעל קו העצים של אורנים מאריכי ימים

אינטראקציות סימביוטיות מעל קו העצים של אורנים מאריכי ימים: היתרון המיקוריטי של האורן הגמיש (Limber pine, Pinus flexilis) על אורן האצטרובל הזיפני (Great Basin bristlecone pine, Pinus Longaeva) בשלב הנבט

1. בתגובה לשינויי אקלים עכשוויים, מיני עצים רבים נעים במעלה המדרון כדי למצוא סביבה מיטיבה. במקרה של מינים אקטומיקוריטיים, צמיחת נבטים מעל לקו העצים העליון תלויה בזמינות נבגי פטריות. ברכסי הרים של אזור האגן הגדול (Great basin), תועד לאחרונה שינוי בריבוד (סטרטיפיקציה) של מיני עצים, כאשר האורן הגמיש (Limber pine, Pinus flexilis) מתקדם בדילוגים גדולים מעל ליער אורן האצטרובל הזיפני (BCP, Pinus longaeva) ומתבסס מעל לקו העצים הנוכחי.
2. השווינו את יכולתם של האורן הגמיש ואורן האצטרובל הזיפני ליצור אינטראקציה עם מאגרי נבגים בקרקע הנאספים בבתי גידול שונים (ליד עצים מתים, עצים חיים צעירים או בשטח פתוח ללא עצים) מעל לקו העצים הנוכחי, בהרים הלבנים של קליפורניה.
3. מצאנו חברת נבגים אקטומיקוריטיים המורכבת מ-15 מינים שנשלטה על ידי מין שלא תואר עד כה ומין שלא נעשה לו עד כה ריצוף DNA, של גיאופורה וריזופוגון, בהתאמה. זה מייצג חברה עשירה בהרבה ממה שנמצאה קודם לכן במערכת זו. אמנם האורן הגמיש (LP) ואורן האצטרובל הזיפני (BCP) הצליחו שניהם לבסס אקטומיקוריזה, אך הסבירות של האורן הגמיש (LP) הייתה גדולה פי שתיים, וכאשר הושוו רק נבטים שהיו מיושבים (colonized), מערכת השורשים שלו יושבה במידה רבה פי שלוש. לנבטים של אורן האצטרובל הזיפני שגודלו על אדמות שנאספו מתחת לעצים חיים צעירים הייתה סבירות הרבה יותר גדולה להיות מיושבים בהשוואה לאדמות משני בתי הגידול האחרים. 
4. סינתזה. הבדלים אלה ברצפטיביות אקטומיקוריטית עשויים לסייע להסביר מדוע האורן הגמיש מתבסס כעת בשיעורים גבוהים יותר מעל קו העצים של אורן האצטרובל הזיפני. יתר על כן, ייתכן ששתילים רכים של האורן הגמיש מעל קו העצים יכולים לאפשר אקטומיקוריטיות לנבטים של אורן האצטרובל הזיפני, וכך לאפשר אף לאורן האצטרובל הזיפני לנוע בעתיד אל מעל קו העצים. 

Accordion Title הבדלים מרחביים קטנים בתפוצתן של פטריות אקטומיקוריטיות משפיעים על ביצועי הצמח ועל המגוון הפטרייתי

הבדלים מרחביים קטנים בתפוצתן של פטריות אקטומיקוריטיות משפיעים על ביצועי הצמח ועל המגוון הפטרייתי

השפעותיה של הטרוגניות מרחבית באינטראקציות ביולוגיות שליליות על ביצועים אינדיבידואליים ועל מגוון מינים נחקרו בהרחבה. עם זאת, מעט בלבד ידוע על ההשפעות שבהן מעורבות אינטראקציות ביולוגיות חיוביות, כולל סימביוזה בין צמחים ופטריות אקטומיקוריטיות. במחקר זהבחנו כיצד הטרוגניות מרחבית של אילוח קרקע טבעי תשפיע על הביצועים של שתילי אורן ועל הרכב הפטריות האקטומיקוריטיות הקשור לשורשיהם. כאשר פיזור האילוח היה הומוגני, טקסון יחיד של פטריות אקטומיקוריטיות שלט בשורשים של רוב נבטי האורן והפחית את מגוון הפטריות האקטומיקוריטיות ברמת הטיפול, תוך שיפור משמעותי של ביצועיהם של נבטי האורן. לעומת זאת, אילוח מקובץ אפשר שגשוג של כמה מיני פטריות אקטומיקוריטיות, תוך הגדלת מגוון הפטריות האקטומיקוריטיות הכולל. טקסון הפטריות האקטומיקוריטיות הדומיננטי ביותר שהתגלה בטיפול ההומוגני היה גם מוטואליסט מועיל מאוד, מה שמעיד על כך שלא תמיד מתקיימת חילופיות  בין יכולת תחרותית לבין יכולת לקיום יחסי גומלין הדדיים מיטיבים (מוטואליזם). 

Accordion Title אזכורים במדיה

אזכורים במדיה

קישורים...

Accordion Title פרסומים

פרסומים

Livne-Luzon S, Shemesh H, Osem Y, Carmel Y, Migael H, Avidan Y, Tsafrir A, Glassman S.I, Bruns T.D, & O Ovadia (2021). High resilience of the mycorrhizal community to prescribed seasonal burnings in eastern Mediterranean woodlands. Mycorrhiza 31 (2), 203-216.
 
Dener E, Shemesh H & I Gilaadi (2021) The effect of pollen source on seed traits and dispersability in the heterocarpic annual Crepis sancta. Journal of Plant Ecology 14 (3), 425-437
 
Dener E, Ovadia O, Shemesh H, Altman A, Chen S and I Giladi (2021) Direct and indirect effects of fragmentation on seed dispersal traits in a fragmented agricultural landscape. Agriculture, Ecosystems & Environment 309, 107273.
 
Manela N, Ovadia O & H Shemesh (2021) The ability of short-term responses to predict the long-term consequences of conservation management actions: the case of the endangered Paeonia mascula (L.) Mill. Journal for Nature Conservation 60, 125956
 
Livne-Luzon S, Perlson O, Avidan Y, Sivan G, Bruns T.D & H Shemesh (2021) A none-linear effect of the spatial structure of the soil ectomycorrhizal spore bank on the performance of pine seedlings. Mycorrhiza 31 (3), 325-333.
 
Manela N, Shemesh H, Osem Y, Carmel Y, Soref C, Tsafrir A & O Ovadia (2021). Seasonal fires shape the germinable soil seed bank community in eastern Mediterranean woodlands. Journal of Plant Ecology 15 (1), 13-25
 
Gavron T & H Shemesh (2022). "I am actually growing my art": Building an Expressive Terrarium as an Intervention Tool in Arts Therapy. Accepted for publication in Journal of Creativity in Mental Health.

Shemesh H, Dener E and A Sadeh (2022). Bedrock may dictate the distribution of the Fire Salamander in the southern border of its global range. Accepted for publication in Israel Journal of Ecology and Evolution.
 
Shemesh H, Bruns T.D, Peay K.G, Kennedy P.G, Nguyen N.H (2022). Changing balance between dormancy and mortality determines trajectory of ectomycorrhizal fungal spore longevity over a 15 year burial experiment. Accepted for publication in New Phytologist.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4929726
y-PHS_cf59EIva6OV2VvL1ae16eU5XiFJS_2MbA6nbc
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-7lGR-TDKYK9335WViVG9JHusXtyq_YH7G9QSlAfkyrE
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form