על המעבדה

המחקר במעבדה לגאוכימיה וביוגאוכימיה של קרקע ומים עוסק בעיקר בתהליכים הכימיים והביוגאוכימיים המשפיעים על קשירתם ושיחרורם של יסודות בעלי חשיבות סביבתית וחקלאית מפני שטח כגון קרקע, סדימנט וחומרים סופחים. יסודות בעלי חשיבות סביבתית וחקלאית כוללים נוטריינטים (חומרי מזון) כגון זרחן וחנקן. התהליכים הכימיים המשפיעים על מסיסותם הם ספיחה ושיקוע מינרלי בפני השטח של המוצק בעוד התהליכים הביולוגיים כוללים מעברים בין הצורה האנאורגנית לאורגנית, כלומר, מינרליזציה המעלה את מסיסות הנוטריינטים או לחילופין צריכה – המורידה את המסיסות. תפיסת המחקר היא הוליסטית – שאיפה להבנת כל מרכיבי המערכת המשפיעים על זמינות הנוטריינטים. לצד עיסוק בפיתוח מיחזור נוטריינטים משפכים חקלאיים, המחקר מתרכז כיום בהבנת השפעת שינויי הטמפרטורה ובעיקר ארועי חום קיצוניים על פוריות הקרקע (מסיסות זרחן, יחס חנקן\זרחן, פחמן, פעילות אנזימטית) בקרקעות בכיסוי שונה ובסביבות אקווטיות. ענף מחקר נוסף עוסק ברקורד סדימנטרי של מתכות קורט (לרבות מתכות כבדות) כארכיב לזיהום האטמוספירי האזורי והמקומי. המחקרים במעבדה כוללים עבודת שטח/ ניסויי מעבדה מבוקרים/ ניסויי עציצים מבוקרים ושימוש בכלי מחקר גאוכימי קלסיים ומתקדמים וביולוגי. 

תחומי המחקר במעבדה

 

Accordion Title אנשי צוות וחוקרים

אנשי צוות וחוקרים

ד"ר איריס זוהר – ראשת המעבדה

מייל: [email protected]  ; [email protected]

שי שטקלר – מנהלת המעבדה

מייל: [email protected]

מחקרים שנעשים במעבדה

מחקרים שנעשים במעבדה

Accordion Title Extreme heat events impact on biogeochemical processes in soils and wetlands - solubility and transformations of phosphorus, nitrogen and carbon - fertility and implications on GHG emissions

Extreme heat events impact on biogeochemical processes in soils and wetlands - solubility and transformations of phosphorus, nitrogen and carbon - fertility and implications on GHG emissions

תמונה
גרפים השפעת אירועי חום קיצוניים על תהליכים ביוגאוכימיים
Accordion Title Metal Pollution

Metal Pollution

Left: A sediment core from Dora pond studied for regional atm. metal pollution.  Right: Zakum pond, in down-wind Haifa Bay heavy metals pollution study.

תמונה
מעבדה לביוכימיה וגאוביוכימיה של קרקע זיהום מתכות
Accordion Title Phosphorus Chemical Associations in Potential Adsorbent

Phosphorus Chemical Associations in Potential Adsorbent

Deciphering phosphorus chemical associations in potential adsorbent (water treatment residual, WTR), left: upon the surface, right: whole sample sorbing pools. 

תמונה
המעבדה לביוכימיה וגאוכימיה של קרקע ומים זרחן 1

 

Simple extraction of phosphorus with KCl from P-loaded recycled and synthetic  adsorbents implies each potential performance as P source when applied to soil as a fertilizer.

תמונה
המעבדה לביוכימיה וגאוכימיה של קרקע ומים זרחן 2
תמונה
המעבדה לביוכימיה וגאוכימיה של קרקע ומים זרחן 3
Accordion Title פרסומים

פרסומים

 

Litaor, M., Schechter, S., Zohar, I., Massey, M.S. and Ippolito, J.A., 2019. Making phosphorus fertilizer from dairy wastewater with aluminum water treatment residuals. Soil Science Society of America Journal, 83(3),649-657. doi:10.2136/sssaj2018.07.0278 

Banet, T., Massey, M.S., Zohar, I., Litaor, M.I. and Ippolito, J.A. 2020. Assessing modified aluminum-based water treatment residuals as a plant-available phosphorus source. Chemosphere, 17:125949. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.125949

Zohar, I., Ippolito, J.A. and Litaor, M.I. 2020. Phosphorus pools in Al and Fe-based water treatment residuals (WTRs) following mixing with agro-wastewater - a sequential extraction study. Environmental Technology & Innovation, 18, 100654.

Banet, T., Massey, M.S., Zohar, I., Litaor, M.I. and Ippolito, J.A. 2020. Phosphorus removal from swine wastewater using aluminum-based water treatment residuals. Resources, Conservation & Recycling: X, 6, 100039. doi.org/10.1016/j.rcrx.2020.100039 

Zohar, I. and Haruzi, P. 2021. Image analysis for spectroscopic elemental dot maps: P, Al and Ca associations in water treatment residuals (WTRs) as a case study. Frontiers in Environmental Chemistry – Environmental Analytical Methods. 2:12. https://doi.org/10.3389/fenvc.2021.719300

Zohar, I. and Forano, C. 2021. Phosphorus recycling potential by synthetic and waste materials enriched with dairy wastewater – a comparative physico-chemical study. Journal of Environmental Chemical Engineering, 106107

Accordion Title אזכורים במדיה

אזכורים במדיה

קישורים...

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4961549
Tuwsgh23pOHegVhZjT65vT7PBcTXOh7_mmvGjchH0ik
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-UANeo-DBcH_9Dy-jTKB3t6Pd4R_6HYULzRSJNznrC3g
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form