יובל קליין

יובל קליין

מנכ"ל חברת MAMAY 

ומנכ"ל משותף של חברת BlueTree 

מנטור

 

יובל קליין