חגי סבתי

חגי סבתי

דירקטור, מתכנן ייצור בכיר ומנהל בתעשייה

חגי סבתי