פרופ' תמר הגר

פרופ' תמר הגר

ראש מקבץ ללימודי מגדר בחוג ללימודים רב תחומיים, ראש מוקד לחינוך חברתי ומנהיגות בחוג לחינוך, יועצת ביחידה לשוויון מגדרי וחברת ועד עובדים במכללה האקדמית תל חי.​

תמר הגר