.M.Ed תואר שני בהוראת החינוך הגופני באקדמית תל-חי

התכנית לתואר שני בהוראת החינוך הגופני מתמקדת בשני תחומים עיקריים: 
האחד, רתימת הטכנולוגיה להעלאת מודעות לאורח חיים פעיל ובריא ולהטמעתו בקרב תלמידים בתוך כתלי בתי-הספר ומחוצה לו, לדוגמה: ללמד תלמידים לעשות שימוש בחיישנים פיזיולוגיים לבקרה על פעילותם הגופנית, לבנות תוכנית אימון ולצלם פעילות גופנית, לנתח אותה ולפרסם במדיה האינטרנטית וברשתות חברתיות. 
השני,  רתימת החינוך הגופני והספורט להתמודדות יעילה עם אתגרים חברתיים. הקורסים מעניקים למורה כלים להתמודד עם נושאים חברתיים, ערכיים ופדגוגיים, כמו: מנהיגות בחינוך הגופני, חינוך גופני בחברה רב-תרבותית, גנטיקה וסביבה.
מטרות התוכנית של תואר שני בהוראת החינוך הגופני הן הקניית ידע תיאורטי ומעשי של הפעילות הגופנית. אנו מאמינים שהתוכנית מקנה כלים להתמודדות עם שונות אתנית, עם מתחים חברתיים ועם דימוי עצמי נמוך. לשם כך אנו רואים חשיבות בהכשרת מורים ברמה מתקדמת בנושאי בריאות, תזונה, פעילות גופנית, מצוינות בספורט ועוד. כל אלה תורמים להעלאת התודעה של התלמידים לחשיבות אורח חיים בריא. אנו רואים חשיבות בהכשרת מורים היוזמים פעילות בתחומים שאינם נמנים עם תוכניות הלימוד הרגילות. לדוגמה: שילוב הקהילה בפעילות גופנית וחברתית ובתוכניות מקדמות בריאות. הסטודנטים יתמחו בהוראת החינוך הגופני באמצעות רכישת שיטות הוראה חדשניות המשלבות

להשארת פרטים
Accordion Title למה ללמוד .M.Ed תואר שני בהוראת החינוך הגופני בתל-חי

למה ללמוד .M.Ed תואר שני בהוראת החינוך הגופני בתל-חי

 • פרקטיקה ויישום – כדי לחבר אתכם למה שבאמת קורה בשטח.
 • רמת לימודים גבוהה ומיטב המשאבים – כדי לתת לכם את ההכשרה הכי טובה.
 • לימודים במרחב חדשני, מעוצב ומאובזר –  כדי להכשיר אתכם בתנאים  הכי טובים.
 • מרצים מומחים מרקעים מגוונים – כדי לעזור לכם לגבש עמדות אישיות מתוך בחירות ועל סמך ניסיון עשיר.
 • תואר שני פותח יותר דלתות ומאפשר לכם להתקדם גם למשרות ניהול, להוראה ולתפקידי פיקוח.
 • באקדמית תל-חי תהנו מאווירת לימודים שונה מכל מה שהכרתם על רקע נופי הגולן הקסומים וקהילת סטודנטים איכותית חמה ומשפחתית.
   
Accordion Title איך זה עובד

איך זה עובד

תכנית הלימודים:

 • התכנית כוללת 21 ש"ש ומיועדת למורים לחינוך גופני.
 • משך הלימודים: שנתיים.
 • יום לימודים אחד בשבוע ביום ג' בין השעות 8:00-20:00, במהלך ארבעה סמסטרים.
 • חלק מהקורסים יהיו מקוונים וייתכנו ימים מרוכזים במהלך התואר (במהלך חופשות בתי הספר\קיץ).

לצפיה בתנאי הקבלה

Accordion Title מידע נוסף

מידע נוסף

 • הקניית כלים ומיומנויות פדגוגיות חדשניות בתחום החינוך הגופני.
 •  הקניית ידע תיאורטי ומעשי בהיבטים חברתיים מתקדמים של הפעילות הגופנית, ככלי להתמודדות עם שונות אתנית, מתחים חברתיים ודימוי עצמי נמוך.
 • הכשרת מורים ברמה מתקדמת בנושאי בריאות, תזונה, השמנת יתר, פעילות גופנית, מצוינות בספורט ועוד, כחלק מהעלאת התודעה בקרב תלמידים לאורח חיים בריא.
 •  הכשרת מורים בנושא מיזמים בית-ספריים ובתחומים שאינם נמנים על תכניות הלימוד הרגילות הנועדים לשלב את הקהילה, התלמידים והוריהם בפעילות גופנית וחברתית ובתכניות מקדמות בריאות.
 •  הכרת שיטות הוראה חדשניות בשילוב טכנולוגיות מתקדמות להעצמת התלמידים. הסטודנטים יעמיקו וימקצעו את המומחיות שלהם בהוראת החינוך הגופני.
 •  העמקת הידע המחקרי - כתשתית ללימוד ולמחקר ירכשו הסטודנטים ידע במתודולוגיות איכותניות וכמותיות מתקדמות ותיחשפו למחקרים חדשניים.

בוגרים ובוגרות:

 •    כבוגרי תואר שני בהוראת החינוך הגופני תסללו את דרככם לתפקידי ניהול, ריכוז ופיקוח בכירים, ותרכשו כלים להשפעה ציבורית וקהילתית רחבה בחינוך לאורח חיים בריא.
 •    בוגרי המכללה האקדמית תל-חי מבוקשים מאוד במגזר הציבורי, הקהילתי והפרטי, זאת בזכות הכשרה מקצועית וייחודית.
 •     בוגרים שבוחרים בכך, משתלבים גם במקצועות הטיפול, וממשיכים להתמחות במקצועות טיפוליים כגון: טיפול בעזרת בע"ח, תרפיה בתנועה ובמוזיקה ועוד.

מבנה תוכנית הלימודים:

משך הלימודים: שנתיים.
יום לימודים אחד בשבוע ביום ג' בין השעות 8:00-20:00.
בנוסף: ימים מרוכזים מספר פעמים במהלך התואר (בחופשות משרה"ח / קיץ).

Accordion Title אופק תעסוקתי

אופק תעסוקתי

כבוגרי תואר שני תסללו לעצמכם את הדרך לתפקידי ניהול, ריכוז ופיקוח בכירים ותרכשו כלים להשפעה ציבורית וקהילתית רחבה בחינוך לאורח חיים בריא.

מה תלמדו

מה תלמדו

Accordion Title אינטליגנציה רגשית ככלי בחינוך הגופני

אינטליגנציה רגשית ככלי בחינוך הגופני

אינטליגנציה רגשית )EI בהבדל מ-IQ )הינה חיבור מושכל של מחשבה ורגש, המוביל את האדם למצב אופטימלי עם עצמו ועם סביבתו. חיבור נכון בין רגשות לתהליך הקוגניטיבי מאפשר תגובה הנובעת מבחירה ולא מאוטומטיות או אימפולסיביות; הוא מאפשר ניהול עצמי וניהול אחרים באפיקים רצויים מבחינה אישית ובינאישית. בני אדם נוטים להגיב לאירועים ולמצבים באופן אוטומטי ואימפולסיבי; תגובה כזו מניבה תגובה דומה של אחרים. תגובה הנובעת מאינטליגנציה רגשית – מבחירה נבונה וניהול נכון של רגשות – תעורר גם היא תגובה דומה של אחרים ותשפיע על איכות החיים של יחידים ושל החברה.
שלושה יסודות של האינטליגנציה הרגשית שזורים זה בזה: מודעות עצמית, ניהול רגשות ופיתוח מערכות יחסים מקדמות. טיפוח היסודות הללו והשילוב ביניהם, באמצעות החינוך הגופני, עשוי להיות ההישג החינוכי המשמעותי ביותר של החינוך הגופני.

Accordion Title ארגונומיה של החינוך הגופני

ארגונומיה של החינוך הגופני

קורס זה יתמקד בעקרונות וביישומים של הנדסת אנוש, בריאות ובטיחות בחינוך גופני. הקורס יעסוק בידע על הבטיחות בזמן הפעילות בסביבות הלמידה השונות שבהם מקיים המורה לחינוך גופני פעילות )אולם, מגרש, אצטדיון, כיתה, ציוד הספורט בשימוש ועוד( ובהבנת הדרכים לצמצם את הסיכון לפציעות והימנעות מהסיכונים התורמים לפציעות ואשר כרוכים בפעילות גופנית )פ"ג( במסגרת שיעורי החנ“ג. הקורס יכלול בחלקו ניתוח תופעות ארגונומיות שונות בחינוך הגופני ובספורט. בקורס יוצגו הגורמים המשפיעים על המשתתף בפ"ג, על התלמידים בשיעורי החינוך הגופני ועל המורה לחינוך גופני בעבודתו תוך הקניית ידע בסיסי לתכנון מערכות של פ"ג והוראת חינוך גופני תוך התחשבות בגורמים אלו. הקורס ירבה בדוגמאות ובניתוחי אירועים.

Accordion Title אתיקה וערכים של החינוך הגופני

אתיקה וערכים של החינוך הגופני

אתיקה וערכים כלולים במחשבותיו, רגשותיו והתנהגותו היומיומית של המורה לחינוך גופני עם עצמו ועם סביבתו.
הבסיס לכל התנהגות אתית וערכית נמצא בגישה האימננטית לכבוד האדם. המושג "כבוד האדם" מעגן בתוכו קשת רחבה של תפישת עולם וערכים מתחומי הגות מגוונים – סוציולוגיה, פסיכולוגיה, משפט, ביו-אתיקה, פילוסופיה, אנתרופולוגיה ודיסציפלינות נוספות - המהווים חלק אימננטי ומהותי של האינטליגנציה הרגשית.
קיים קשר הדוק ואינהרנטי בין אינטליגנציה רגשית (EI) לבין תוצאות חברתיות חיוביות כמו הסתגלות חברתית, איכות קשרים חברתיים, יושרה, אבחנה בין טוב ורע, אבחנה בין ראוי ובלתי ראוי, אכפתיות, אלטרואיזם, אמפטיה ותקשורת נאורה.

יש לעיין בשנתון החוג על מנת לצפות בתכנית הלימודים המלאה.

* מערכת השעות יכולה להשתנות במהלך או לפני הלימודים בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט ובהתאם לשיקולי המערכת.

סגל התכנית

ד"ר איל ויסבליט

מרצה בכיר
Ph.D.: האוניברסיטה העברית בירושלים 2004
תחומי מחקר : בקרה מוטורית, בריאות הציבור, חנ"ג…

פרופ' אודי כרמי

ראש התכנית להוראת החינוך הגופני
פרופ' חבר
Ph.D.: אוניברסיטת חיפה 2012
תחומי מחקר : ההיסטוריה של הספורט, ובעיקר, בתקופת…

ד"ר ענת קדרון

ממונה על הטרדה מינית - קצרין
מרצה בכירה
Ph.D.: אוניברסיטת חיפה 2007
תחומי מחקר : היסטוריונית: היסטוריה של החינוך בא…

ד"ר אור לונטל

ראש התמחות פנאי ונופש בחינוך הגופני וראש מרכז המחקר לספורט ופעילות גופנית
מרצה בכיר
Ph.D.: אוניברסיטת חיפה 2013
תחומי מחקר : גיאוגרפיה של ספורט, סוציולוגיה של ספורט…
כל סגל ההחוג

רכזת תואר שני ופיתוח מקצועי

גב' רוזנברג מאיה

שעות מענה טלפוני: 10:00-13:00

שעות קבלה: 9:00-10:00, 14:00-15:00

מתעניינים בלימודים?

חייגו 04-8181855 שלוחה 3 
או 9827* שלוחה 3

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
804170
BNW5I-fv61PDLhkKUB19RJmCJA40a32iTC-EjbmXuhw
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-aEPg4DJKwS1h-Gndz58yJPwbh3N2X6tQXRjW-T6veoI
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form