מי זכאי להגיש בקשה למלגה:

  • רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים בלימודים לתואר העומדים בכל התנאים ההכרחיים הבאים:
  1. סטודנטים החייבים בתשלום לשכר הלימוד בהיקף שלא יפחת מ - 60% משכר הלימוד הבסיסי לאחר הנחה.
  2. בתוספת התשלום לאנגלית ולמרכז התמיכה, שלימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם מוסדי פנימי או חיצוני למכללה.
  3. סטודנטים שלימודיהם הם במסגרת מספר שנות הלימוד המינימאליות (התקניות) שנקבעו למסלול הלימודים בו הם לומדים, למעט סטודנטים שלימודיהם הוארכו בהמלצת מרכז התמיכה בדיסלקטיים, או גורם מוסמך אחר במכללה. 
  • לא רשאים להגיש בקשה:
  1. סטודנטים במעמד של שומע חופשי.
  2. סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן בהיקף העולה על %60 מגובה שכר הלימוד הבסיסי של הסטודנט ע"י גורם חיצוני/פנימי למכללה כגון: מוסדות ממלכתיים, ביטוח לאומי, קרן השתלמות ועוד, למעט סטודנטים המקבלים השתתפות במימון הלימודים מאחד מהמוסדות הבאים: מנהל הסטודנטים שבסוכנות היהודית, תמיכה של משרד הביטחון במשפחות שכולות, הקרן לקליטת החייל המשוחרר.

 

תאריך הגשת בקשה למלגה: בהתאם למייל שישלח לכל הסטודנטים בכל שנה.
את הבקשה יש לשלוח במייל לכתובת שתמסר לכם עם קבלת הודעה ממדור מלגות על פתיחת ההרשמה.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4931943
7fZiY4yYYS_Ux8S82Sx_IIojisnSCn4U4P7Tit5vYfY
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-9cURdq4Pznk0vHQGHzFqqoPVUeHarYeoLeOnxxh97KA
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form