.M.Sc בביוטכנולוגיה באקדמית תל-חי

אפשרות למסלול מחקרי או נלמד
המחקר הביוטכנולוגי ויישומיו בענפי הרפואה, התעשייה, החקלאות והסביבה מתפתחים בקצב מהיר. 
התחום משתכלל תמידית, ודורש מן העוסקים בו מסד ידע מקיף ומעמיק במדעי החיים והטבע, הרפואה, הכימיה והביולוגיה המולקולרית לצד קשת רחבה של מיומנויות טכניות הכוללות שליטה במכשור משוכלל, יכולת לעבד ולנתח ממצאים, ולהציג אותם בשפה מדעית תמציתית ובהירה.
הקורסים שנבחרו לתכנית מכסים טווח רחב של נושאים מתקדמים בביוטכנולוגיה, תוך הדגשת הרלוונטיות לתמורות ולחידושים בענף.
 

להשארת פרטים
Accordion Title למה ללמוד .M.Sc בביוטכנולוגיה בתל-חי

למה ללמוד .M.Sc בביוטכנולוגיה בתל-חי

כמוסד האקדמי הראשון שקיבל היתר לפתיחת מסלול לתואר ראשון בביוטכנולוגיה, יש למכללה האקדמית תל-חי יתרון משמעותי של וותק וניסיון בתחום.
המכללה האקדמית תל-חי, היא הראשונה בארץ שהותר לה ללמד תכנית לתואר שני בביוטכנולוגיה עם תזה.
קבלת פטור מלא משכר לימוד + מלגת קיום למסלול עם תזה, מענק לימודים למסלול הנלמד.
בפני המעוניינים במסלול המחקרי שאינם עומדים בתנאי הקבלה, פתוחה האפשרות להירשם למסלול נלמד ולעבור למסלול המחקרי לאחר שנה, ובלבד שעמדו בתנאי המעבר בתכנית.

אופק תעסוקתי:


ביוטכנולוגיה היא מקצוע מבוקש מאוד. מוסמכי התכנית יוכלו להתקבל לתפקידים בכירים בתעשיית התרופות (הפרמצבטיקה), בתעשיית המזון, במעבדות בתי חולים ובמעבדות מחקר ופיתוח.


לימודים מתקדמים:


מוסמכי החוג במסלול המחקרי יוכלו להמשיך ללימודי דוקטורט במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.

Accordion Title איך זה עובד

איך זה עובד

במסלול לימודים עם תזה ( מחקרי):
מתאים לבוגרים המעוניינים לעסוק במחקר במוסדות אקדמיים או בבתי חולים, חברות ביוטכנולוגיות ומוסדות ציבור.
משך הלימודים: שנתיים מלאות (ללא לימודי השלמה).
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. על כל תלמיד לצבור 40 נ”ז לפי הפירוט הבא: 20 בקורסי חובה, 8 נ"ז בקורסי בחירה. יתרת נקודות הזכות תינתן עבור עבודת התיזה.
עבודת התיזה תתבצע באחת מהמעבדות השותפות בתכנית, בהנחיית חוקר מדרגת מרצה עד פרופ’ מן המניין.
ביצוע עבודת המחקר יחל כבר בסמסטר הראשון, הצעת מחקר לאישור תוצג בתום הסמסטר השני.
התיזה תוגש לאחר שנת הלימודים השנייה. התואר עם התיזה (מחקרי) מתאים למועמדים אשר מעוניינים לעסוק במחקר או להמשיך ללימודי תואר שלישי (דוקטורט).

מסלול לימודים ללא תזה ( נלמד):

מתאים למורים בתחום המדעים, לעובדי מעבדה עם תואר ראשון ולבעלי תואר ראשון במדעים.
משך הלימודים: שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים), לתלמידים שיקדישו את כל זמנם ללימודים ולא ידרשו ללימודי השלמה.
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. על כל סטודנט לצבור 46 נ”ז לפי הפירוט הבא: 20 נ"ז בקורסי חובה, 20 נ"ז בקורסי בחירה
ו-6 נ"ז בפרויקט מחקר מסכם, אותו יבצע הסטודנט בסמסטר האחרון בתכנית ובו ישקיע לפחות 24 שעות שבועיות לאורך כל הסמסטר.
פרויקט המחקר יתבצע במעבדות המחקר של מיג”ל השותפות לתכנית או במעבדות מחקר במוסדות אקדמיים מוכרים אחרים.
עם סיום הפרויקט תוגש עבודה מסכמת, שתכלול גם בחינה בעל פה.

מסלול אקולוגיה:
אקולוגיה הינו תחום מדעי מורכב המשלב טכנולוגיות חדשות וכלי מחקר מרובים וחדשניים. במסגרת התואר השני בביוטכנולוגיה אנו פותחים מסלול אקולוגי הממנף את מיקומה של תל חי בלב עמק החולה, אזור ייחודי לתופעות טבע עולמיות כגון נדידת הציפורים, ומנגד מערב שימושי אדם קריטיים כגון חקלאות וניצול מערכת המים של הירדן. המסלול האקולוגי המחקרי יחשוף את הסטודנט לנושאים החדשניים באקולוגיה ואת הממשק בין הביוטכנולוגיה לאקולוגיה ואבולוציה. הסטודנט יקבל בסיס איתן ומתקדם לבצע תזה אקולוגית העומדת במבחן וסיקור העמיתים והמומחים בתחום וייצר בוגרים מובלים בתחום האקולוגיה.
למי זה מתאים?

בוגרי תואר ראשון במדעי החי, מדעי החיים, מדעי הסביבה ומדעי כדור הארץ אשר מעוניינים להצטרף למחקר האקולוגי. לייצר תזה מחקרית המבוססת על הטבע הנמצא פה בצפון.

ישנה בחירה בתואר נלמד ללא תזה או בתואר מחקרי עם תזה

 

לצפיה בתנאי הקבלה

Accordion Title לימודי השלמות

לימודי השלמות

התכנית מיועדת למי שנדרש בקורסי השלמה בהיקף העולה על 7 נ"ז ועליו להשלימם לפני הקבלה ללימודי התואר השני.
לתשומת ליבך, למידת תכנית ההשלמות אינה מבטיחה קבלה לתואר שני.
הקבלה לתכנית מותנית בהחלטת ועדת הקבלה.

 

  1. תשלום דמי הרשמה מקוון לתכנית ההשלמות          
  2. לאחר תשלום דמי ההרשמה יש לשלוח למזכירות התכנית את טופס ההרשמה לתכנית

 

בעלי תואר ראשון במדעי הטבע (פיזיקה, כימיה וכו') שציונם הממוצע עומד בדרישות הקבלה, יוכלו להתקבל לתכנית ובמהלכה להשלים קורסי יסוד במדעי החיים. מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי החיים שיחסרו להם קורסים בסיסיים יחויבו אף הם להשלימם, על פי קביעת ועדת הקבלה של התכנית ו/או המנחה. הקורסים הנדרשים יהיו בתחומים הבאים: ביולוגיה של התא, כימיה אורגנית, ביוכימיה, גנטיקה, גנטיקה מולקולרית, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה (הכולל פרקים בנוירוביולוגיה) וביואינפורמטיקה מבוא לתכנות R. המועמדים יוכלו להשלים את הקורסים החסרים מתוך תכנית הלימודים לתואר הראשון של החוג או במוסדות אחרים (באישור ועדת ההוראה).


להלן הקורסים הרלוונטיים הניתנים כיום בתכנית לתואר הראשון של החוג לביוטכנולוגיה:
ביולוגיה של התא, גנטיקה, כימיה אורגנית, גנטיקה מולקולרית, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה, מבוא לביואינפורמטיקה, סטטיסטיקה, מבוא לתכנות R.
תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף של עד 7 נ"ז (עפ"י התכנית בחוג או קורסים בהיקף דומה במוסדות אחרים) יוכל ללמוד אותם על פי קביעת ועדת הקבלה במקביל ללימוד הקורסים הסדירים של התכנית. במקרים מיוחדים תוכל ועדת ההוראה לאשר חריגה מהיקף זה. תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף העולה על 7 נ"ז יידרש להשלימם בהצלחה לפני תחילת התואר השני. את קורסי ההשלמות יש להשלים בשנה הראשונה של התואר.

Accordion Title אופק תעסוקתי

אופק תעסוקתי

ביוטכנולוגיה הוא מקצוע מבוקש מאוד. מוסמכי התכנית יוכלו להתקבל לתפקידים בכירים בתעשיית התרופות (הפרמצבטיקה),
בתעשיית המזון, בתעשיות הקשורות בחקלאות מתקדמת, במו״פ ביוטכנולוגי, במעבדות בתי חולים ובמעבדות מחקר ופיתוח.
 

מה תלמדו

מה תלמדו

Accordion Title גנטיקה כמותית ואוכלוסייתית

גנטיקה כמותית ואוכלוסייתית

הקורס יעסוק בעקרונות הגנטיקה והתורשה של תכונות כמותיות באוכלוסיות מתפצלות וטבעיות. מאפייני התכונות הכמותיות ורכיבי השונות הפנוטיפית, הגנטית והאינטראקציה עם הסביבה. סוגי תורשתיות, אופן מדידתם ומשמעותם. התגובה לסלקציה בתכונות כמותיות. בניית מפות גנטיות ומיפוי תכונות כמותיות באוכלוסיות מבוקרות. עקרונות הגנטיקה האוכלוסייתית: מה מגדיר אוכלוסייה וכיצד להבחין בין אוכלוסיות. חישובי שארות והתמיינות באוכלוסייה, הגורמים המשפיעים על תדירויות אללים באוכלוסייה ותאחיזה בלתי שוויונית בין גנים. מיפוי תכונות מורכבות באוכלוסיות טבעיות (מיפוי אסוציאטיבי). 

Accordion Title ביואינפורמטיקה למתקדמים

ביואינפורמטיקה למתקדמים

הקורס יעסוק בנושאים מתקדמים בביואינפורמטיקה, תחום המהווה נקודת השקה בין מדעי החיים ומדעים מדויקים. הקדמה בתחומי הביוטכנולוגיה וסיום פרויקט הגנום האנושי יצרו מידע ביולוגי רב האגור במאגרי מידע, שניתן לנתחו בעזרת כלים ביואינפורמטיים מגוונים שפותחו במקביל על ידי אנשי מדעי המחשב. במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים למגוון כלים חישוביים המיועדים לניתוח רצפי דנ"א וחלבונים ולמאגרי נתונים המכילים רצפים אלה. לימוד הכלים יעמיק מעבר לרמת המשתמש הפשוט, זאת על מנת להכיר את מגבלות
הכלים ולאפשר למשתמש בהם מידה של ביקורתיות בבחירת הפרמטרים ובניתוח התוצאות. במהלך הקורס יושם דגש על הצד המעשי של שימוש בכלים מתקדמים. הקורס יכלול הרצאה ותרגול שיינתנו בכיתת המחשבים.

Accordion Title יזמות ואסטרטגיה עסקית

יזמות ואסטרטגיה עסקית

הקורס עוסק בניתוח ותכנון תמונת מצב עסקית של ארגונים, אבחון גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים )סביבתיים( שיכולים להשפיע על הצלחה וכישלון, ובחינה מושכלת של דרכי פעולה אפשריות לשימור ולשיפור הישגי העסק. כמו-כן ילמדו בקורס עקרונות היזמות והסטודנטים יקבלו כלים הנדרשים לשיפור יכולתם האישית להיות יזמים של עסקים חדשים עצמאיים או במסגרת ארגון קיים. הקורס כולל ניתוח וסימולציה של אירועים עסקיים תוך שימוש בפונקציות השונות בארגון כגון פיתוח, ייצור, שיווק, מכירות מימון, כוח אדם, אבטחת איכות והשפעתם על התוצאות העסקיות. 

יש לעיין  בשנתון החוג על מנת לצפות בתכנית הלימודים המלאה.

* מערכת השעות יכולה להשתנות במהלך או לפני הלימודים בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט ובהתאם לשיקולי המערכת.

 

סגל החוג

פרופ' רחל אמיר

פרופ' מן המנין
Ph.D.: האוניברסיטה העברית 1994
תחומי מחקר : ביולוגיה מולקולרית של צמחים, מטבוליזם,…

פרופ' גיורא ריטבו

פרופ' מן המנין
Ph.D.: האוניברסיטה העברית 1994
תחומי מחקר : כימיה פיסיקלית סביבתית, סילוק מזהמים,…

פרופ' דני ברקוביץ

מרכז תחום גנטיקה במכללה האקדמית
פרופ' חבר
Ph.D.: האוניברסיטה העברית בירושלים 1997
תחומי מחקר : גנטיקה מולקולארית, איתור גנים חדשים…
כל סגל ההחוג

מתעניינים ונרשמים לפני הרשמה

 המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים

טלופן נוסף: *9827 שלוחה 1

רכזת התכנית: עומר מרום

פקס 04-8181728

שעות הקבלה: ימים א'- ה' 09:30-12:30 ו- 14:00-15:00

 

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
836091
2_dXgsLh7XaReYR4Bo55fFkOk7orJDiUwVO3w-h-Zno
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-G96IfyRbo0ECIV3N0XB6PLYLZaZ1CEeqQ451O78_D-Q
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form