דרישה להשלמות בתכנית תואר שני במדעי התזונה

  • מועמדים ללימודי מוסמך בשני המסלולים (מחקרי ונלמד) להם ציון ממוצע בתואר B.Sc במדעי התזונה הנמוך בחמש נקודות לכל היותר מציון הסף תינתן אפשרות להשתלב בתכנית בתנאי שעמדו בהצלחה בחובות האקדמיים של שלושה קורסים (6 נ"ז) מהתואר הראשון של החוג למדעי התזונה, לפי הכוונתה של ועדת הקבלה של התכנית. יש לעבור כל אחד מהקורסים בציון מינימום של 75, והציון הממוצע של שלושתם חייב להיות 85 לפחות.

תלמיד החייב בהשלמות יהיה במעמד של "תלמיד על תנאי", על סמך הישגיו בקורסי ההשלמה תחליט ועדת ההוראה של התכנית אם לקבלו כ"תלמיד לתואר שני".

  • מועמדים ללימודי מוסמך בשני המסלולים (מחקרי ונלמד) בעלי תואר B.Sc. במדעי התזונה שהתקבלו לתכנית אך חסרים קורסים בסיסיים הקיימים בתל-חי, ועדת הקבלה של התכנית עשויה להחליט על חובת השלמה של קורסים אלו. תלמיד הנדרש להשלמת קורסים בסיסיים יהיה במעמד "תלמיד מן המניין, עם דרישה נוספת".

המועמדים יוכלו להשלים את הקורסים החסרים מתוך תכנית הלימודים של התואר הראשון של החוג או במוסדות אחרים (באישור ועדת הוראה).

  • בעלי תואר ראשון במדעי הטבע (פיזיקה, כימיה וכו') ידרשו קורסי השלמה.

המועמדים יוכלו להשלים את הקורסים החסרים מתוך תכנית הלימודים של התואר הראשון של החוג או במוסדות אחרים (באישור ועדת הוראה).

תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף של עד 7 נ"ז (עפ"י התכנית בחוג או קורסים בהיקף דומה במוסדות אחרים) יוכל ללמוד אותם במקביל ללימוד הקורסים הסדירים של התכנית. במקרים מיוחדים תוכל ועדת ההוראה לאשר חריגה מהיקף זה. תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף העולה על 7 נ"ז יידרש להשלימם בהצלחה לפני תחילת התואר השני. את קורסי ההשלמות יש להשלים בשנה הראשונה של התואר.

להשארת פרטים

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3672318
mliBYXYxFjAHnXzYWK8kf4pT2Vk_tIIM3EClWjS0F6Y
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-lLJrE2wORB2hcrv8PTF8REif07QRP0qq8kCofXKsAng
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form