תוכנית המוסמך במדעי התזונה של המכללה האקדמית תל-חי מכשירה אנשי מקצוע וחוקרים לחשיבה מעמיקה והתמודדות עם האתגרים האינטלקטואלים והמעשיים העומדים בפני תזונאים.
המחקר התזונתי ויישומיו בענפי הרפואה, התעשייה, החקלאות והסביבה מתפתחים בקצב מהיר. התחום הופך מורכב ומתוחכם יותר, ודורש מן העוסקים בו מסד ידע מקיף ומעמיק במדעי החיים והטבע, הרפואה, הכימיה והביולוגיה המולקולרית. יתר על כן, התעסוקה בעולם התזונה משנה פניה בלי הרף ועמה גדלה רמת הניידות בין תפקידים ובין מקומות עבודה.

אנשי המקצוע נדרשים לידע מעמיק ועשיר יותר, יכולת לעבד ולנתח מידע. להיות בעלי מיומנויות תקשורת בסביבה רב מקצועית כולל יכולת להעביר מידע ומיומנויות בשפה מדעית תמציתית ובהירה. נדרשת קשת רחבה של  מיומנויות מקצועיות ואישיותיות שמאפשרות להתמודד עם אתגרים תובעניים, להפגין יכולת למידה עצמאית ולהסתגל לשינויים ותנאי אי ודאות, תוך קיום קשר אמיץ בין העולם האקדמי ובין עולם היישום המעשי. 
תוכנית המוסמך במדעי התזונה נועדה להקנות את כל אלה.

התוכנית מעצבת את הדמות המקצועית של בוגריה על ערכי העמקה, העשרה, אתגור, רבוי תפיסות, מידתיות, גיבוש עמדה ייחודית ומימוש עצמי של הפרט.  מוסמכי התוכנית יהיו בעלי ידע, כלים מתודולוגיים ומיומנויות טיפוליות שיאפשרו להם להיות מובילי שינוי, ראשי צוותי עבודה ופיתוח, בעלי יכולת להנהיג מחקר יסוד ומחקר קליני, להוות מנוף להתקדמויות משמעותיות בתחום התזונה, לפתח התערבויות מבוססות עדויות ולסייע לקידום הבריאות של האוכלוסיה ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית. מוסמכים המכוננים לעצמם ולאחרים חיים שראוי לחיות..

הודות לכישורים הרכים שמוסמכי התוכנית ירכשו במהלך הלימודים במכללת תל-חי הם יהיו בעלי מוטיבציה להתפתחות, להסתגלות למצבים משתנים כולל זיהוי הזדמנויות חדשות, ללמידה מטעויות, להתמודדות עם חוסר ודאות, ליכולת לניהול זמן ומשאבים אחרים, כמו גם ליכולת לתקשורת חברתית ולהתנהגות ארגונית מיטיבה.

התוכנית כוללת שני מסלולים:

מסלול עם תזה (עבודת מחקר) ומסלול ללא תזה (כולל פרויקט מחקר או פרויקט בקהילה).

  1. המסלול עם התזה מעניק הכשרה רחבה במיומנויות מחקר מעבדתי וקליני וכן בכתיבה אקדמית. ההיקף והתוכן של עבודת המחקר (התזה) הם כמקובל במוסדות להשכלה הגבוהה בישראל.
  2. המסלול ללא התזה מעמיק את הידע לצד המיומנויות הקליניות. 

הקורסים שנבחרו לתוכנית זו מכסים טווח רחב של נושאים מתקדמים בתזונת האדם, רפואה ובריאות, תוך שימת דגש על רלוונטיות לתמורות ולחידושים בענף. מרבית הקורסים חוויתים, חלקם מקוונים ולצידם התנסות מעשית במעבדה ו/או בשיח הקליני.

להשארת פרטים
Accordion Title למה ללמוד .M.Sc במדעי התזונה בתל-חי

למה ללמוד .M.Sc במדעי התזונה בתל-חי

למה ללמוד מדעי התזונה לתואר שני בתל-חי?
  • תוכנית צעירה ומתחדשת.
  • שילוב ייחודי בין התחום הקליני והמחקרי.
  • קורסים מתחום מדעי ההתנהגות ותזונה ניסויית.
  • סביבה לימודית משתפת, מאתגרת ותומכת.
  • מעורבות בקהילה.
  • אווירה ייחודית.

לצפיה בתנאי הקבלה

רוצים לשמוע על אפשרויות קבלה נוספות? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או 9827*
Accordion Title עיקרי תכנית הלימודים

עיקרי תכנית הלימודים

אודות

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך במדעי התזונה נועדה להקנות חשיבה מעמיקה, מיומנויות וכלים מתודולוגיים, שיאפשרו לבוגריה לבצע  מחקר וגם פעילות מעשית בתחום מדעי התזונה.  
בנוסף, התוכנית מיועדת להכשיר מועמדים ללימודי המשך לקראת תואר דוקטור, לפיכך היא כוללת מסלול עם תזה (עבודת מחקר) ומסלול ללא תזה (כולל פרויקט מחקר או פרויקט בקהילה). 

מסלול עם תזה

מסלול עם תזה מעניק הכשרה רחבה במיומנויות מחקר מעבדתי וקליני וכן בכתיבה אקדמית. ההיקף והתוכן של עבודת המחקר (התזה) הם כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. 
 

מסלול ללא תזה

מסלול ללא תזה מיועד להרחבת הידע והעמקת הכישורים הקליניים (בין היתר באמצעות למידה חווייתית והתנסות מעשית) לצד השגת מיומנויות הערכה וכתיבה מתאימות הקשורות לכתיבת פרויקט הגמר- פרויקט מחקר בהיקף הפרויקטים המקובל בתכניות המוסמך הנלמד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.   

אודות המסלולים

הקורסים שנבחרו לתוכנית המוסמך במדעי התזונה מכסים טווח רחב של נושאים עדכניים בתזונת האדם, רפואה ובריאות, ביוטכנולוגיה ומזון. סטודנטים המעוניינים לקחת קורסים מתוכניות אחרות לתואר שני הקיימות באקדמית תל-חי, יכולים לעשות זאת באישור ראש החוג.

לאחרונה, כל העוסק במחקרים קליניים בבתי החולים או בתעשייה נדרש להציג תעודת GCP  (Good Clinical Practice). בתכנית המוסמך של האקדמית תל-חי (מחקרי ונלמד) קורס GCP הוא קורס חובה, נלקח באופן מקוון ובסופו מתקבלת התעודה הנ"ל.  

לימודי השלמות

דרישה להשלמות בתוכנית תואר שני במדעי התזונה.
למועמדים ללימודי מוסמך בשני המסלולים (מחקרי ונלמד) להם ציון ממוצע בתואר B.Sc במדעי התזונה הנמוך בחמש נקודות לכל היותר מציון הסף תינתן אפשרות להשתלב בתוכנית בתנאי שעמדו בהצלחה בחובות האקדמיים של שלושה קורסים (6 נ"ז) מהתואר הראשון של החוג למדעי התזונה, לפי הכוונתה של ועדת הקבלה של התוכנית. יש לעבור כל אחד מהקורסים בציון מינימום של 75, והציון הממוצע של שלושתם חייב להיות 85 לפחות.
תלמיד החייב בהשלמות יהיה במעמד של "תלמיד על תנאי", על סמך הישגיו בקורסי ההשלמה תחליט ועדת ההוראה של התוכנית אם לקבלו כ"תלמיד לתואר שני".
מועמדים ללימודי מוסמך בשני המסלולים (מחקרי ונלמד) בעלי תואר B.Sc. במדעי התזונה שהתקבלו לתוכנית אך חסרים קורסים בסיסיים הקיימים באקדמית תל-חי, ועדת הקבלה של התכנית עשויה להחליט על חובת השלמה של קורסים אלו. תלמיד הנדרש להשלמת קורסים בסיסיים יהיה במעמד "תלמיד מן המניין, עם דרישה נוספת".
המועמדים יוכלו להשלים את הקורסים החסרים מתוך תוכנית הלימודים של התואר הראשון של החוג או במוסדות אחרים (באישור ועדת הוראה). תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף של עד 7 נ"ז (עפ"י התוכנית בחוג או קורסים בהיקף דומה במוסדות אחרים) יוכל ללמוד אותם במקביל ללימוד הקורסים הסדירים של התוכנית. במקרים מיוחדים תוכל ועדת ההוראה לאשר חריגה מהיקף זה. תלמיד שיחויב בקורסי השלמה בהיקף העולה על 7 נ"ז יידרש להשלימם בהצלחה לפני תחילת התואר השני. את קורסי ההשלמות יש להשלים בשנה הראשונה של התואר.

Accordion Title קורס- היבטים ישומיים בתזונת ספורטאים

קורס- היבטים ישומיים בתזונת ספורטאים

קורס הנלמד במסגרת מסלול תואר שני בתזונה לעוסקים בפעילות גופנית וספורט-בשנה"ל תשפ"ג.

מטרת הקורס  יצירת גשר בין המידע האקדמי לעבודה המעשית מול ספורטאים

במסגרת הקורס נדרשו הסטודנטים להציג תיאור מקרה שנבנה בעזרת כלים שקיבלו בקורס תזונת ספורטאים כולל אנמנזה תזונתית שכללה הערכת התפריט הקיים והתאמתו ליעדי הליווי, קריאה ביקורתית שלתוצאות בדיקות דם, הבנת תוכנית האימון, בדיקות הידרציה , מדידות אנתרופומטריות ועוד...

בכדי לפגוש את עולם הטיפול התזונתי בספורטאי התקימו הרצאות וסיורים בהם הסטודנטים צפו והתנסו באימונים, נפגשו עם תזונאים מובילים מתחום תזונת הספורט, עם ספורטאים אולימפיים ופרלימפיים  ועם מאמניהם

הסיורים כללו צפיה מודרכת בליווי והכוונה של תזונאי ספורט מובילים בארץ ביניהם: בן אל ברקוביץ, תזונאי נבחרות ההתעמלות, הכדורעף והטקאונדו האולימפיות, אמלי רוסנו, ספורטאית אולימפית לשעבר, מאמנת נבחרות הקדטיות, ג'ודו ותזונאית נבחרת הסיוף, כדורמים וטיפוס האולימפיות, מיקי מדר, תזונאי נבחרות הג'ודו האולימפיות, נועם רדליך תזונאית נבחרת השחיה הצורנית האולימפית, איתי אהרונסון תזונאי של מספר קבוצות כדורסל וכדורגל

צפו בהתרגשות וסקרנות באימוני הנבחרות האולימפיות של התעמלות האומנותית, התעמלות מכשירים, שחיה, שחיה צורנית, כדומים וג'ודו

 ובאימוני הנבחרות הפרלימפיות החתירה האקדמית והכדור-שער

והתנסו באימון משולב בסטודיו של לי קמפינסקי,  מדריכת כושר וסטודיו ומוסמכת החוג לתזונה (תואר שני בתזונת ספורטאים) ובאימון  מטלטל בכיסוי עניים ביחד עם נבחרת הנשים בפרלימפית בכדור-שער, שהנחו אותם איך שומעים את הכדור המתקרב, וממששים את סימוני המגרש במטרה להגן על השער ולהבקיע בשער המתחרים... אתגר מורכב ומאתגר. 

התרגשו לשוחח עם ארטיום דולגופיאט, המתעמל האולימפי זוכה מדליית הזהב מהמשחקים בטוקיו 2020 שחלק איתם את התובנות שלו כספורטאי בנוגע לתזונה ועם מורן סמואל מדלסטית פרלימפית ריו וטוקיו, שאפשרה להם הצצה מרתקת מעוררת השראה לחייה כספורטאית הישגית

שמעו על הקשר בין מאמן לתזונאי מפי מאמנים אולימפיים: מאמן השחייה של נבחרת מים פתוחים, אמיר עופר, מנהלת מקצועית של נבחרת ההתעמלות אומנותית נטשה אוסמולוב, דימה מרגולין, מאמן  פרלימפי, חתירה אקדמית, רז שוהם מאמן כדורשער נבחרת פרלימפית נשים

זכו להכיר את לימור מזרחי ששיתפה אותם בסיפור הקריירה המרתק שלה ועל הפרויקט החשוב של וועד האולימפי "היום שאחרי" והתמלאו גאווה אולימפית בזכות ירדן הרלב ששיתפה אותם ברוח התנועה האולימפית

תודה למרצים, הספורטאים והמאמנים

תודה מיוחדת למארחים, במכון וינגייט, דני אורן מנהל היחידה לספורט הישגי ודר איל שרגל, מנהל המרכז לרפואת ספורט ומחקר 

 ובוועד האולימפי, לגילי לוסטיג מנכ"ל הוועד האולימפי, יעל ארד  יו"ר הוועד האולימפי ומולי אפשטיין  המנהל המדעי של הוועד האולימפי. 

מה תלמדו

מה תלמדו

Accordion Title היבטים בתורת האימון ומערכת התנועה

היבטים בתורת האימון ומערכת התנועה

מטרת הקורס, הקניית ידע בסיסי בתורת האימון, הבנה אנטומית של מערכת התנועה, שרירי השלד העיקריים ותנועות עיקריות במבנה השלד, היכרות עם מונחים ומושגים מתחום הכושר הגופני והבנת הקשר בין תורת האימון לבין תזונת ספורט.

Accordion Title שיטות מתקדמות במחקר ביולוגי

שיטות מתקדמות במחקר ביולוגי

בקורס זה הכולל מעבדות והרצאות, נתנסה בשימוש בשיטות מתקדמות בביצוע מחקר ביולוגי מולקולארי: השתקת גנים בשיטת VIGS , מעקב אחר ביטוי גנים בעזרת PCR time Real ,מעקב אחר רמות ביטוי חלבונים בשיטת Blot Western ,מעקב אחר סמנים פלורוסנטים ברקמה בעזרת מיקרוסקופיה קונפוקאלית ומיון תאים בטכנולוגיית FACS .בנוסף נלמד על מיקרוסקופיה אלקטרונית ושיטות ריצוף מתקדמות.

Accordion Title ריפוי גנטי

ריפוי גנטי

אסטרטגיה להחדרת גנים, וקטורים המבוססים על נגיפים, בקרת הגן המוחדר, ניסיונות במודלים בבעלי חיים, טיפול גני בבני אדם, אתגרים ביישום ביוטכנולוגי של ריפוי גני. הבעיות העקרוניות תעמודנה לדיון תוך הבאת דוגמאות והתייחסות למחלות ספציפיות. המחלות שנבחרו לדיון פוגעות ברקמות שונות ומציגות ספקטרום רחב של בעיות, אתגרים וגישות לריפוי גנטי. חלק מההרצאות תינתנה על ידי מורים נוספים, בהתאם לשטחי התמחותם.

יש לעיין  בשנתון החוג על מנת לצפות בתכנית הלימודים המלאה.

* מערכת השעות יכולה להשתנות במהלך או לפני הלימודים בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט ובהתאם לשיקולי המערכת.

 

סגל החוג

פרופ' מוריה גולן

פרופ' מן המנין
Ph.D.:
מכללת תל חי
2016
תחומי מחקר : הפרעות אכילה-פיתוח התערבויות טיפול…

פרופ' סנאית תמיר

סגנית נשיא למחקר ופיתוח
פרופ' מן המנין
Ph.D.:
האוניברסיטה העברית
1991
תחומי מחקר : תזונה ומיקרוביום

פרופ' דני ברקוביץ

מרכז תחום גנטיקה במכללה האקדמית
פרופ' חבר
Ph.D.:
האוניברסיטה העברית בירושלים
1997
תחומי מחקר : גנטיקה מולקולארית, איתור גנים חדשים…
כל סגל החוג

רכזת החוג תמי ראש בוזגלו

שעות הקבלה:
א-ה 9:30-12:30, 14:00-15:00

ראשת החוג

ד"ר קארן ג'קסון

מרכז לייעוץ לימודים

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3643589
F3JIejhwvHITxxKGUR5xPFf4ooBQIqoIcRdyWZ8XPPY
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-FXbAVsNvu0y5JBBqlFy2LqSfnvcI2m4-Kt__M0Micg0
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form