לימודי .M.Sc במדעי המים באקדמית תל-חי

אפשרות למסלול מחקרי או נלמד

מים הם משאב בסיסי שבלעדיו אין חיים.
מדינות עשירות ועניות כאחת מתחבטות כיום בבעיות הספקת מים באיכות טובה לאוכלוסייה המצויה בגידול תמידי.
החברה המודרנית מאופיינת בצריכת מים בכמויות שהן מעבר לכושר ההספקה הטבעי ובשימוש אינטנסיבי של דשנים וחומרי הדברה המשרים בסביבה זיהום תעשייתי-חקלאי נקודתי ומפוזר, הגורם לירידה באיכות המים והקרקע באגני ההיקוות ובמאגרי מי תהום. לכן, החברה המודרנית מכירה היום בצורך הדחוף לשימוש מושכל יותר במשאבי המים ובתיקון ומזעור הנזקים שנגרמו למערכות מים טבעיות כנחלים, מי תהום, מקווי מים, בתי גידול לחים (wetlands) ואחרים.

לפיכך, הפעלת תכנית שתקנה תואר מתקדם במדעי המים נעשתה מתוך צו השעה, במיוחד במדינת ישראל, בה משק המים מהווה אלמנט חיוני ביותר הקובע את רמת החיים, את היקף הפיתוח האפשרי ואת יחסי המדינה עם שכנותיה.
 
התכנית פועלת במסגרת הפקולטה למדעים. משך הלימודים כשנתיים מלאות.
במסלול עם תזה על כל תלמיד/ה לצבור 30 נ"ז, מתוכן 14 בקורסי חובה ועוד 16 בקורסי בחירה באחת או בשני תחומי ההתמחות שבחר התלמיד.
יתרת נקודות הזכות תינתן עבור עבודת התזה. עבודת התזה תתבצע באחת ממעבדות מיגל השותפות בתכנית או בכל מוסד מחקרי אחר בו יימצא מנחה מתאים.
במסלול ללא תזה על כל תלמיד/ה לצבור 40 נ"ז, מתוכן 14 נ"ז בקורסי חובה ועוד 22 נ"ז משתי יחידות התמחות בקורסי בחירת/חובה, ו-4 נ"ז בפרויקט מחקר מסכם. 10XE32 
לתכנית הלימודים המוצעת יתקבלו בוגרי תכניות לימודים לתואר ראשון מכלל מדעי הטבע – B.Sc
(מדעי כדור הארץ, סביבה, הנדסה אזרחית, כימית וחקלאית, ביולוגיה, חקלאות וכדומה). 


 
להשארת פרטים
Accordion Title למה ללמוד .M.Sc במדעי המים בתל-חי

למה ללמוד .M.Sc במדעי המים בתל-חי

 •  אפשרות מלגת קיום למשך שנתיים ופטור משכר לימוד.
 • מרצים חוקרים בעלי מוניטין בינלאומי.
 • למידה מעמיקה על גופי המים המצויים בארץ (הכנרת, שמורת החולה, אגן הירדן ועוד)
 • שיטות מחקר חדשניות ושימוש בטכנולוגיות פורצות דרך במחקר תחומי מדעי המים והסביבה
 • תואר שנותן יתרון משמעותי בפיתוח קריירה.
 • המכללה האקדמית תל-חי ממוקמת בליבה של "ארץ פלגי מים", אזור המשלב שמירת איכות המים בחקלאות אינטנסיבית עם שמירת ערכי טבע.
 • הייחוד הגיאוגרפי של האזור מאפשר להשתמש באגן ההיקוות של הירדן ללמוד לעומק של רוב סוגי גופי המים המצויים בארץ מאגם הכנרת, נחלים, שלוליות, מאגרים, בריכות דגים, מעיינות, בתי גידול לחים כגון שמורת החולה והאגמון וכדומה.
 • מכון המחקר מיג"ל הידוע באיכות חוקריו ברמה הלאומית והבינלאומית בתחומי הביוטכנולוגיה ומדעי הסביבה מסונף למכללה האקדמית תל-חי ומהווה זרוע מחקרית בתכנית המים.
 • סביבה לימודית משותפת, מאתגרת ותומכת.
 • מעורבות בקהילה ואווירה ייחודית.
אופק תעסוקתי:

בוגרי התכנית יוכלו להיקלט בתעשיית המים או לחילופין להמשיך את לימודיהם לתואר שלישי ולפתח הכשרה מקצועית של מדענים בתחום מים-קרקע-סביבה.

לצפיה בתנאי הקבלה

 

Accordion Title לימודי השלמות

לימודי השלמות

קורסי השלמה בתכנית לתואר שני במדעי המים:

מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי הטבע שיחסרו להם קורסים בסיסיים במדעי המים יחויבו להשלימם, על פי קביעת ועדת ההוראה של התכנית.
 הקורסים הנדרשים יהיו בתחומים הבאים: הידרוגיאולוגיה, הידרוכימיה, לימנולוגיה, מבוא ל- GIS   וטכנולוגיות לטיפול במים ושפכים. 
המועמדים יוכלו להשלים את הקורסים החסרים מתוך תכנית הלימודים לתואר הראשון של החוג למדעי הסביבה או במוסדות אחרים (באישור ועדת ההוראה). 
היקף ההשלמות יקבע אישית לכל מועמד על ידי ועדת הקבלה של החוג.  
תלמיד החייב בהשלמות יהיה במעמד של "תלמיד על-תנאי". על סמך הישגיו בקורסי ההשלמה תחליט ועדת ההוראה אם לקבלו כ"תלמיד לתואר שני". 
"תלמיד על-תנאי" שיחויב בקורסי השלמה בהיקף של עד 7 נ"ז (ע"פ התכנית בחוג, או קורסים בהיקף דומה במוסדות אחרים) יוכל ללמוד אותם במקביל ללימוד הקורסים הסדירים של התכנית. 
במקרים מיוחדים תוכל ועדת ההוראה לאשר חריגה מהיקף זה. "תלמיד על-תנאי" שיחויב בקורסי השלמה בהיקף העולה על 7 נ"ז יידרש להשלימם בהצלחה לפני תחילת לימודיו בתכנית לתואר השני.

Accordion Title מה תלמדו?

מה תלמדו?

התוכנית למדעי המים לתואר שני הינה מגוונת ומנסה להיות מצד אחד רחבה במטרה לענות על כמה שיותר צרכים של סטודנטים שמבצעים מחקר בנושאים מגוונים ומצד שני קורסים בנושאים ספציפיים אשר נותנים את האפשרות לצלול לעומק תחום מסוים.

לדוגמא:

בשנה הראשונה בקורס סמינר מתקדם במדעי המים נשפר את היכולות ההצגה והכתיבה של המחקר שלנו ומצד שני נשתתף בכנסים ונבקר במעבדות מחקר על מנת להרחיב את הידע אודות העולם המחקרי.

בשנה השנייה בקורס איזוטופים יציבים בסביבה האקווטית – יישומים הידרולוגיים וגאוכימיים נלמד לעומק את היישום של הידע שכולל מדידה של איזוטופים בסביבה.

* לצפייה בתכנית הלימודים המלאה, יש לצפות בשנתון החוג.

נושאי מחקר:

נושאי מחקר:

Accordion Title ד"ר איריס זוהר (המכללה האקדמית תל-חי)

ד"ר איריס זוהר (המכללה האקדמית תל-חי)

 1. השפעת ארועי חום קיצוניים על פוריות הקרקע – מסיסות זרחן, יחס חנקן לזרחן והתמרות פחמן.
 2. השפעת נוטריינטים מגבילים, כגון, זרחן וחנקן על מחזור (יצירה וצריכה) של גזי חממה, כגון מת'אן.
 3. השפעות גאוכימיות וביולוגיות על מנגנוני קשירת זרחן בקרקעות/סדימנטים/חומרים סופחים ועל מעבר בין צורוני זרחן אנאורגניים ואורגניים.
 4. מיחזור נוטריינטים משפכים חקלאיים לשם שימוש חוזר כדשן חקלאי.
 5. חקר קיבול ספיחה וקינטיקה של קשירת זרחן ויסודות אחרים בעלי חשיבות סביבתית וחקלאית.
 6. שימוש ברקורד מתכות קורט (כולל מתכות כבדות) בסדימנט לשיחזור זיהום אטמוספירי ממקורות תעשייתיים/תחבורתיים/עירוניים, תוך שימוש באיזוטופים יציבים של עופרת ואבץ.
 7. ניידות מתכות בחתך סדימנטרי כתלות בהרכב הכימי של הסדימנט ובתנאים הכימו-פיזיקליים שלו.
   
Accordion Title פרופ' גיורא ריטבו (מיג"ל, קריית שמונה)

פרופ' גיורא ריטבו (מיג"ל, קריית שמונה)

 1.  פירוק פוטוכימי של מזהמים - השפעת מי חמצן, אוזון, מגוון מזהמים, קטליזטורים, צד תאורטי, וצד מעשי.
 2.  ספיחה של מזהמים למצעים שונים (מתכות כבדות, מזהמים אורגניים, נוטריינטים, חישובים מול מדידות).
 3.  פתוח של מצעים של שחרור איטי של חומרי הדברה וההשפעה על תנאי הגידול.
 4.  טיפול קדם במים עיליים ו/או במי ים לקראת התפלה, מי שטיפה של מסננים /מי רכז של התפלה.
 5. שיקוע האצות באמצעות ננומרוכבים כטיפול מקדים (בשיתוף עם פרופ' אסף סוקניק).
 6.  מצעים לספיחת נוטריאנטים תוך בחינת אופציה להשתמש בהם לדישון.
 7.  שימור/אופטימיזציה של ניצול אנרגיה: ניצול שינוי במקדמי הולכה תרמיים למזעור לייעול אנרגיה בחממות. 
 8.  בחינה של חומרים מותאמים כחוסמי קרינה בתחומי חקלאות, תעשיה או קוסמטיקה.
 9.  מדידות התאדות בפועל משדות באמצעות שיטת קורלציית ערבלים (Eddy correlation).
Accordion Title פרופ' איגי ליטאור (מיג"ל, גריית שמונה)

פרופ' איגי ליטאור (מיג"ל, גריית שמונה)

 1.  שימוש בתחמוצת הברזל (Fe-WTR) למחזור זרחן משפכים חקלאיים והשבתו כדשן לגידולי שדה.
 2. השפעת ממשק העגורים על המצב האוטרופי של אגן ירוק -  אפיון תהליכי ספיחה ושקיעה של זרחן בבוצה של אגן אגמון החולה.
 3.  פיתוח כלים לאפיון שונות פוריות הקרקע במתווה של חקלאות מדייקת.
 4.  שימוש בשיטות של חישה מקרוב (Electromagnetic Induction) לאפיון תהליכים בקרקע.
 5.  השפעת השקיה במי כנרת על בריאות קרקעות בגליל העליון ועמק החולה.
 6.  קינטיקה של תהליכי המלחה כתוצאה מהשקיה במי כנרת
 7.  ניסוי בהשקיה חכמה ודישון בנטיעות חדשות של חורש מעורב באזור ים תיכוני יבש.
   
Accordion Title פרופ' סגולה מוצפי (מיג"ל, קריית שמונה)

פרופ' סגולה מוצפי (מיג"ל, קריית שמונה)

 1. השפעת אקלים וצפיפות יער על פרופיל המיקוביום (פטריות) הקרקע.
 2. טרנספורמציה ופרוק מזהמים בעזרת פטריות.
 3.  השפעת טיפולי מים על פעילות ביולוגית של פטריות, חיידקים ואנזימים.
 4.  אקולוגיה של פטריות כובע.
   
Accordion Title ד"ר אסף חן (מיג"ל, קריית שמונה)

ד"ר אסף חן (מיג"ל, קריית שמונה)

 1.  השפעת אקלים על זרימה בנחלים.
 2.  חישה מרחוק של גופי מים לצורך ניטור איכות מים.
 3.  שימוש בחישה מרחוק לאפיון תכולת רטיבות של קרקע ומצבי עקה בצמח.
 4.  פיתוח אלגוריתם
   
Accordion Title ד"ר אסף חן (מיג"ל, קריית שמונה)

ד"ר אסף חן (מיג"ל, קריית שמונה)

 1. השפעת אקלים על זרימה בנחלים.
 2. חישה מרחוק של גופי מים לצורך ניטור איכות מים.
 3. שימוש בחישה מרחוק לאפיון תכולת רטיבות של קרקע ומצבי עקה בצמח.
 4. פיתוח אלגוריתם להשקיה/דישון מדויק: מעקב אחר שונויות בשדות חקלאיים בעזרת כלים של חישה מרחוק. 
Accordion Title פרופ' אסף סוקניק (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

פרופ' אסף סוקניק (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

 1. שונות מרחבית ועונתית בתפוצה של ציאנובקטריה רעילות בכנרת.
 2. התרומה של מקורות חנקן ופחמן אורגני (DOC, DON) לאוכלוסיות הפיטופלנקטון בכנרת או במקורות מים אחרים.
 3. בדיקה ויישום טכנולוגיות להרחקה של ציאנובקטריה ורעלנים של ציאנובקטריה מגופי מים.
 4. קטיונים אורגנים לסילוק סלקטיבי של ציאנובקטריה ממי שטח (בשיתוף עם פרופ' גיורא ריטבו).
Accordion Title ד"ר שירה ניניו (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

ד"ר שירה ניניו (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

 1.  אמבות כמאכסן לחיידקים פתוגניים בכנרת.
 2. שימוש בשיטות ריצוף מתקדמות לבחינת השפעתה של מליחות על תפוצה של חיידקים בסביבות טבעיות.
 3.  מנגנוני הישרדות של חיידק הליגיונלה בנוכחות טורפים בסביבות מימיות שונות.
 4.  מיפוי תפוצתו של חיידק הליגיונלה בכנרת בשיטות ריצוף מתקדמות.
 5. להשקיה/דישון מדויק: מעקב אחר שונויות בשדות חקלאיים בעזרת כלים של חישה מרחוק.
Accordion Title ד"ר גדעון גל (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

ד"ר גדעון גל (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

 1. כימות התרומה של הזואופלנקטון למאגר החנקן והפחמן בכנרת.
 2. פתרון מאזני הפחמן, החנקן והזרחן בכנרת.
 3. שימוש במודל אקולוגי להערכת השפעת שינויי אקלים על המערכת האקולוגית של הכנרת.
 4. יישום מודל תלת-מימדי לכנרת.
Accordion Title ד"ר תמר זהרי (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

ד"ר תמר זהרי (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

 1.  צמחיה מוצפת בכנרת - אקולוגיה של בית גידול חדש.
 2.  מינים פולשים בכנרת - אקולוגיה והשלכות לתפקוד האגם.
 3. הפיטופלנקטון בכנרת: תובנות בהתבסס על נתונים מ-50 שנות ניטור.  
Accordion Title ד"ר תמר זהרי (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

ד"ר תמר זהרי (המעבדה לחקר הכנרת, ליד קיבוץ גינוסר)

 1. צמחיה מוצפת בכנרת - אקולוגיה של בית גידול חדש.
 2. מינים פולשים בכנרת - אקולוגיה והשלכות לתפקוד האגם.
 3. הפיטופלנקטון בכנרת: תובנות בהתבסס על נתונים מ-50 שנות ניטור.  
Accordion Title ד"ר רן סוצקוורין (המכללה האקדמית כנרת)

ד"ר רן סוצקוורין (המכללה האקדמית כנרת)

 1.  פילמור סטירן בנוכחות ננו-חלקיקים לייצור שכבות אנטי-מיקרוביאליות.
 2.  פיתוח ואפיון ציפויים מולטי-פונקציונליים (מונעי ערפול, מונעי הדבקה ו/או אנטי-מיקרוביאלים) ליריעות LDPE.
 3.  פיתוח ואפיון חיישן אלקטרו-כימי המבוסס על פוליאנילין משולב עם ננו-חלקיקי פחמן(CNT, graphene, carbon black) לזיהוי שיירים אורגניים.
 4. מערכות החלפת חום משולבות פולימרים מצולבים לאגירת אנרגיה.
 5. ייצור ממברנות פעילות באמצעות Electrospinning.
   
Accordion Title ד"ר אופיר מנשה (המכללה האקדמית כנרת)

ד"ר אופיר מנשה (המכללה האקדמית כנרת)

 1. שימוש בביו-ריאקטורים זעירים (2.5 ס"מ, טכנולוגית ה-SBP) בתעשיית המים והביוטכנולוגיה (פרמנטציה).
 2. יישומים ביולוגיים בהנדסה סביבתית: הטמעת תהליכי פירוק סלקטיביים, במתקני טיפול במזהמים הנמצאים במים, בקרקע ובאוויר.
 3. ניטור ולימוד יחסי הגומלין בין מארג המזון בנוזל המעורב לתפעול התהליך הטיפולי ואיכות מי התוצר, במכוני טיפול בשפכים עירוניים (סניטאריים) ותעשייתיים.
 4. פרמנטציה לקיבוע חנקן באמצעות חיידקים ליישומי מיקרו-דישון בקרקע ובגידול הידרופוני.
 5. ביו-מימיקה הנדסית למבנים ביולוגיים.
Accordion Title ד"ר אייל קורצבאום (מכון שמיר למחקר, קצרין והמכללה האקדמית תל-חי)

ד"ר אייל קורצבאום (מכון שמיר למחקר, קצרין והמכללה האקדמית תל-חי)

 1.  חימצון מתקדם בשילוב פירוק ביולוגי לטיהור מים מתרכובות אורגניות (גם מיקרומזהמים).
 2.  פירוק פנולים ומיקרומזהמים על ידי ביוריאקטור המכיל ביומאסה מקובעת.
 3.  טיהור שפכי בתי בד ויקבים באמצעים ביולוגיים.
 4. הרחקת תרכובות חנקן ממים באמצעים ביולוגיים.
 5. גידול הידרופוני או איים צפים של צמחייה להפחתת נוטריאנטים ממים.
 6.  גידול חיידקים מסוימים על פני שורשים – להאצת הרחקת תרכובות חנקן מהמים (כאשר החומר האורגני לתהליך הדהניריפיקציה מקורו מהשורש).
 7.  מציאת חומרים אנטימיקרוביאלים חדשים ממיקרואצות או חיידקים לשימושים שונים (הדברת מזיקים בחקלאות, מניעת ביופילם ועוד).
   
Accordion Title ד"ר שרה אזרד (מכון שמיר למחקר, קצרין)

ד"ר שרה אזרד (מכון שמיר למחקר, קצרין)

נושאים שונים הקשורים לחימצון מתקדם וספיחה לצורך טיהור מים ממזהמים שונים
 

Accordion Title פרופ' חסן עזאיזה (אגודת הגליל, שפרעם)

פרופ' חסן עזאיזה (אגודת הגליל, שפרעם)

 1. שימוש באגנים ירוקים בשילוב עם מערכות UV לטיפול בשפכים ביתיים.
 2. שימוש בחיידקים מקובעים בקפסולות לפירוק שפכים עשירים בפנולים וחומרים פארמאצפטיים.
 3. טיפול אנאירובי בשפכים חקלאיים להפקת ביו-גז.
 4.  טיפול בשפכי חזיריות ובוצות שפכים לייצור מוצרים בעלי ערך כלכלי כמו דשן, מזון לבעלי חיים וביו-דזיל.
 5. טיפול בשפכי בתי בד לייצור מטבוליטים בעלי ערך כלכלי על בסיס פנולים וטאנינים צמחיים.
 6. הרחקת מזהמים ממים ומשפכים תעשייתיים - שימוש בפחם ופחם פעיל שמיוצר מפסולת אורגנית חקלאית.
   
Accordion Title נושאים בשיתוף עם מקורות

נושאים בשיתוף עם מקורות

 1.  שימוש בטכנולוגיית (Microbial Source Tracking) לקביעת הרקע ולאבחון אירועי זיהום בקטריאליים בירדן.
 2.  בחינת והטמעת מכשירי ניטור מקוונים להתראה מהירה על זיהום בקטריאלי במערכות אספקת מי שתייה.
 3.  בחינת והטמעת מערכת הדמיה להתראה מוקדמת על התפתחות אילוח (ביופאולינג) במתקני התפלה.
 4.  ניטור סביבתי בטכנולוגיית MST להמחשת יעילות טיפול ה- SAT (Soil Aquifer Treatment) בשפד"ן.
 5. יעילות קטילת פלנקטון במאגרי השקיה באמצעות משדרים אולטרסוניים.
 6.  בחינת יעילות מכשירים ספקטרליים לגילוי מזהמים בתחנות ניטור בנחלי אגן ההיקוות של הכנרת.
   
מה תלמדו

מה תלמדו

Accordion Title שיטות לחישוב מדעי מתקדם במדעי המים

שיטות לחישוב מדעי מתקדם במדעי המים

לימוד שיטות נומריות לפתרון בעיות במדעי המים. הגדרה, ניתוח ומציאת פתרון עבור מודלים
מורכבים המתוארים ע"י משוואות דיפרציאליות רגילות או חלקיות עם תנאי התחלה-שפה
מתאימים.

Accordion Title טכנולוגיות לשימוש במים לתעשייה

טכנולוגיות לשימוש במים לתעשייה

הקורס יסקור עקרונות ושיטות לטיפול בשפכי תעשייה בתוך המפעל, תוך דגש על היבטים של
דרישות תהליך הייצור, עקרונות של שימוש מושכל בכימיקלים, שימוש חוזר במים ושיקולים
כלכליים. דרישות תהליכי ייצור במפעל, תקני איכות שפכי תעשיה, מאזן המזהמים במפעל ,
הפחתת מזהמים במקור, discharge zero ,סקירת מקרי בוחן לטיפול כולל בשפכי מפעל והתאמת
תהליכי טיפול לצרכי תהליך הייצור ודרישות הרגולטור.

Accordion Title היבטים בריאותיים של אספקת מים

היבטים בריאותיים של אספקת מים

הכרת הגורמים הביולוגיים הפתוגניים לאדם, דרכי התבססותם במערכות אספקת המים, דרכי
השפעתם על בריאות האדם ויצורים עילאיים אחרים, ודרכי השליטה ברמתם במים. הכרת רמת
ואיכות הגורמים הכימיים המסוכנים ודרכי הורדת רמת במים. הכרת תקנים ושיטות לבדיקת רמת
הזיהומים הכימיים והביולוגים במים.

יש לעיין בשנתון החוג על מנת לצפות בתכנית הלימודים המלאה.

* מערכת השעות יכולה להשתנות במהלך או לפני הלימודים בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט ובהתאם לשיקולי המערכת.

 

סגל החוג

פרופ' איגי ליטאור

פרופ' מן המנין
Ph.D.: University of Colorado, Boulder Colorado 1986
תחומי מחקר : Hydro-bio-geochemistry of soils and…

פרופ' חסן עזאיזה

פרופ' מן המנין
Ph.D.: אוניברסיטת טקסס A&M , ארה"ב 1987
תחומי מחקר : אנרגיה מתחדשת, טיפול במים ושפכים, הפקת…

פרופ' גיורא ריטבו

פרופ' מן המנין
Ph.D.: האוניברסיטה העברית 1994
תחומי מחקר : כימיה פיסיקלית סביבתית, סילוק מזהמים,…
כל סגל החוג

רכזת החוג לימור טורז'מן

   ניתן להפנות שאלות גם לרכזת החוג 

ראש החוג

ד"ר אייל קורצבאום

מרכז לייעוץ לימודים

המכללה מציעה מגוון אפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
804150
G7bG3lV8718w4KeoL7R2rVHFpw0Bj6FGAciHOB9InGA
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-xa93snmjjAyFmrmQCt2men2dQ0mmOiLZYOZW3Hblmxw
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form