לימודי גליל | תואר שני - המכללה האקדמית תל חי
.M.A בלימודי גליל
  • .M.A בלימודי גליל

למידע נוסף מלא פרטיך:

.M.A בלימודי גליל

לימודי גליל הינם לימודים רגיונלים רב תחומיים המשלבים תחומים כהיסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, גיאוגרפיה- היסטורית, מדעי הסביבה למיניהם, חברה ואנתרופולוגיה ומכוונים לתחום הגיאוגרפי הרחב מאוד, המורכב והמעניין, של הגליל והמחוזות הגובלים בו. 
בתוכנית הלימודים ניתן ביטוי לכל אלה, עם הרחבה בתחומי האוכלוסיה, החברה והתרבות. אנו מאמינים שרק כך יוכלו התלמידים לא רק להכיר טוב יותר את האיזור, אלא גם לנסות ולהבינו במידה רבה יותר ועמוקה יותר. 

 

מבנה התכנית: 

הלימודים בחוג כוללים קורסי חובה משותפים לכלל תלמידי התואר השני, ושני מסלולי התמקדות ובהם קורסי בחירה, 

חלקם משותפים לשני המסלולים. על התלמיד להשלים את קורסי החובה הכלליים,

לבחור במסלול התמחות, ולבנות את תכנית הלימודים בהתאם לדרישות המסלול.

הוא יעשה זאת בתיאום עם יועץ החוג, לפי בחירתו ובהתאם לתחומים בהם התרכז בלימודי התואר הראשון.

מסלול 1: אוכלוסיה, התיישבות וחברה בגליל, היבטים היסטוריים וגיאוגרפיים 

מתמקד בתחומים הבאים:

  • סוגי אוכלוסיות (רוב ומיעוט), תולדותיהן, ייחודן, מנהגיהן, תרבותן, יישוביהן; קשר והשפעה הדדית עם אוכלוסיות שונות-שכנות.
  • גיאוגרפיה יישובית של הגליל בתקופות ההיסטוריות.
  • תרבות חומרית בתקופות העבר, חיי יום- יום, מרכזי ייצור, אורחות חיים ושימורם בהווה.

מסלול 2: אדם, תרבות, טבע, נוף וסביבה בגליל 

מתמקד בתחומים הבאים:

  • חי, צומח, ואקולוגיה של הגליל.
  • החברה הגלילית, עדות ותושבים והשלכותיהן האקולוגיות.
  • החברה הגלילית והקשר בינה לבין הטבע הנוף והסביבה.