עבודה סוציאלית היא מקצוע טיפולי העוסק בבעיות חברתיות וסיבותיהן, על ידי קידום יחידים, משפחות וקהילות מעבר למגבלות והקשיים בהם הם נתונים. מקצוע העבודה הסוציאלית, מתבסס על תפיסת עולם הומניסטית, חברתית-סוציאלית וכוללנית. 
תפיסה זו מדגישה את חשיבות הסביבה הטבעית והמוכרת המקיפה את הפרט. תכליתה להרבות משאבים העומדים לרשות בני אדם, לסייע בעיצובה של פעילות הגומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. עבודה סוציאלית דרושה במיוחד במצבים של משבר, בשינויים אישיים וחברתיים, בזמנים של מגבלות אישיות וקיפוח חברתי. לעובדים הסוציאליים מחויבות חברתית ומקצועית לסייע לנזקקים, לעזור להם להתגבר על קשייהם ולמצות את הפוטנציאל האישי שלהם.
 
העבודה הסוציאלית מיוצגת כיום בכל תחומי החיים: עובדים סוציאליים משולבים בפעילות בשירותים ממשלתיים וציבוריים ופועלים במחלקות לשירותים חברתיים. בבתי-ספר, במוסדות ילדים ונוער, בבתי חולים, במרפאות (כלליות ופסיכיאטריות), בבתי-אבות, בשירותי מבחן, בשרות בתי הסוהר, בשירותי הגירה וקליטה, בארגונים כלכליים ובמפעלי תעשיה, בצבא ועוד.
עבודה סוציאלית למרות היותה מקצוע צעיר יחסית, מעוגנת ערכית ושורשית במסורת היהודית, בתנועת ההתחדשות הלאומית ובתנועת הרפורמה החברתית שהתרחשה בעולם המערבי במחצית השניה של המאה התשע עשרה.
מקצוע זה יונק מבסיס ידע רחב שפותח במסגרת מדעי החברה וההתנהגות ועושה שימוש בתפיסות מדעיות מתחומי הפסיכולוגיה, נויורופסיכולוגיה, סוציולוגיה כלכלה ועוד. שילוב תפיסות אלה מאפשר לאיש המקצוע לעסוק בתחומי ההתערבויות לפתרון בעיות ובמקביל לפתח תוכניות מניעה שתפעלנה כמנועים מחוללי צמיחה של משפחות, קבוצות, ארגונים וקהילות. 
בישראל מוסדרת עבודתם של העובדים הסוציאלים בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996.
הלימודים משלבים עקרונות וערכים של עבודה סוציאלית עם הידע המדעי החדשני שנצבר במחקרים בשטח ובמעבדה.
החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי, ממוקם בלב ליבה של העשייה החברתית בצפון ומאפשר יחסי חליפין/שיתוף פעולה עם האוכלוסיה באזור באמצעות מסגרות להכשרה בשדה של הסטודנטים והסטודנטיות, פרויקטים קהילתיים משותפים, הדרכה, מפגשי העשרה, כנסים מקצועיים וקורסים מקצועיים ללימודי המשך.
תכנית הלימודים עוצבה כך שתאפשר לבוגריה להתפתח לאישיות מקצועית תוך הקניית ידע, ערכים ותפיסה מערכתית של המקצוע. תכנית זו מבטיחה את יכולתם של הבוגרים לפעול כעובדים סוציאליים בעידן המודרני ואף להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים.

להשארת פרטים
Accordion Title למה ללמוד .B.A בעבודה סוציאלית בתל-חי

למה ללמוד .B.A בעבודה סוציאלית בתל-חי

החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי, ממוקם בלב ליבה של העשייה החברתית בצפון ומאפשר יחסי חליפין/שיתוף פעולה עם האוכלוסיה באזור באמצעות מסגרות להכשרה בשדה של הסטודנטים והסטודנטיות, פרויקטים קהילתיים משותפים, הדרכה, מפגשי העשרה, כנסים מקצועיים וקורסים מקצועיים ללימודי המשך.
תכנית הלימודים עוצבה כך שתאפשר לבוגר להתפתח לאישיות מקצועית תוך הקניית ידע, ערכים ותפיסה מערכתית של המקצוע. תכנית זו מבטיחה את יכולתם של הבוגרים לפעול כעובדים סוציאליים בעידן המודרני ואף להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים.

 

עקרונות מקצועיים מנחים בעבודה סוציאלית
 1. ראייתה של העבודה הסוציאלית, במהותה, כמערכתית וכוללנית ולכן בסיס ההכשרה  המקצועית בתואר הראשון הוא גנרי וכך מאפשר לבוגרים להשתלב באופן מיטבי בכל תחומי העשייה המקצועית.
 2.  תפיסת יעודה החברתי של העבודה הסוציאלית כהבטחת רשת מגן חברתי.

המטרות והיעדים של החוג נגזרים ישירות מתפיסת עולם זו.

 
מטרות
 • הכשרת עובדים סוציאליים אקדמאים ומקצועיים, בעלי ידע רחב ועדכני, אחראיים ומודעים לצרכי הפרט, החברה וסביבות רב-תרבותיות, בעלי חזון הרואים בעשייתם המקצועית שליחות אישית וחברתית.
 • הקניית  בסיס תיאורטי רחב ומדעי מבוסס ראיות  המושתת על ערכי המקצוע, בסיס שיאפשר לבוגריו המשך התפתחות אקדמית ומקצועית
 • הכנת הבוגרים להשתלבות בתפקידים מגוונים בתחום העבודה הסוציאלית.
 • עידוד מעורבות ומחויבות חברתית של הבוגר.
 • פיתוח מודעות לחשיבות המחקר היישומי והתיאורטי.
יעדים
 • הקניית בסיס ידע לגבי תפקידה של העבודה הסוציאלית והמשאבים העומדים לרשותה.
 • הכרות עם דפוסי הפעולה של העבודה הסוציאלית והכלים שהיא פיתחה להתמודד עם מצבים אישיים, קהילתיים וחברתיים ברמה האקדמית והמעשית.
 • לימודים המדגישים את התפישה הכוללנית באמצעות הקניית ידע בין-תחומי.
 • מתן כלים להבנה וניתוח ביקורתי של סוגיות מקצועיות מרכזיות בנות זמננו.
 • פיתוח מיומנויות וכלים ליישום ההתערבות המקצועית של העבודה הסוציאלית.
 • בניית קשרים של חליפין ושותפות עם הקהילה

החוג לעבודה סוציאלית באקדמית תל-חי מעניק לבוגריו תואר בוגר בעבודה סוציאלית


 
Accordion Title איך זה עובד

איך זה עובד

תוכנית החוג לעבודה סוציאלית

ההכשרה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי בנויה על לימודים הנמשכים שישה סמסטרים (שלוש שנים). התכנית מבוססת על הגישה הכוללנית בעבודה סוציאלית, המדגישה את מגוון המתודות המרכזיות (פרטנית, קבוצתית וקהילתית). במסגרת הלימודים ירכשו הסטודנטים והסטודנטיות ידע במושגי יסוד במדעי החברה וההתנהגות, הבנת התפתחותו הנורמלית של האדם ותופעות פתולוגיות, הכרת מערכת השירותים הסוציאליים ועוד. במוקד ההכשרה עומדים ערכים, עקרונות ושיטות של פעולה מקצועית. הידע והמיומנויות מוקנים במסגרת קורסים עיוניים ועל ידי התנסות בסדנאות ובעבודת שדה מודרכת.

הלימודים נחלקים למספר תחומים:
 • לימודי רווחה חברתית, חוק, מדיניות ושירותים, מדינת הרווחה בישראל, המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה, המערכות לאבטחת הכנסה בישראל, מבנים ותפקודם בארגוני רווחה, סוציולוגיה של החברה הישראלית ועוד.
 • לימודי תיאוריה ושיטות התערבות בעבודה סוציאלית - שיטות התערבות ותיאוריה של פרקטיקה בעבודה סוציאלית, אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית התערבויות במצבי דחק וחירום ועוד.
 • לימודים בסיסיים– מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, מיומנויות מחשבים, שיטות מחקר וסטטיסטיקה, פסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות, המשפחה כמערכת, ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית, מישור המשפחה, מישור הקבוצה ועוד.

במהלך הלימודים עוברים הסטודנטים הכשרה מעשית, בעבודה בשירותים חברתיים שונים, תוך קבלת הדרכה אישית, ובכך משולבים הלימודים האקדמיים עם התנסות מעשית בטיפול.

לימודי שדה: הסטודנטים מתחילים את ההכשרה המעשית בשדה בשנת הלימודים השנייה. יחד עם זאת, בשנה א' נחשפים הסטודנטים לשירותים בהם פועלים עובדים סוציאליים ועם אנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית.
בשנה ב' משולבים הסטודנטים בעיקר במסגרות שירות ראשוני בעבודה סוציאלית.
בשנה ג' הסטודנטים משולבים בשירותים במגוון תחומים: שירות מבחן, בתי כלא, בריאות ובריאות נפש, שירותים לקשישים, פנימיות לילדים, בתי ספר מיוחדים, בתי ספר תיכוניים, מוסדות לנערות במצוקה, התפתחות הילד, מוסדות לגמילה מסמים, מוסדות לבעלי צרכים מיוחדים ועוד.

 
הכשרה קהילתית

בשנה ג' מתנסים הסטודנטים גם בהתערבות ברמת הקהילה שבחלק מן המקרים מתבצעת במסגרת שונה מההתנסות הפרטנית. הסטודנטים משולבים בארגונים חברתיים בעבודה עם אוכלוסיות כגון: נוער בסיכון, קשישים, נפגעי נפש, משפחות צעירות, נשים ואמהות חד הוריות ועוד. במסגרת זו הם מפתחים התערבות קהילתית התואמת את צרכי הארגון.

 

לצפיה בתנאי הקבלה

רוצים לשמוע על אפשרויות קבלה נוספות? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827
Accordion Title סטודנטים מספרים

סטודנטים מספרים

Accordion Title אופק תעסוקתי

אופק תעסוקתי

רמת ההוראה הגבוהה והניסיון המעשי האינטנסיבי מקנים לבוגרי החוג יתרון בשוק העבודה, ומאפשרים השתלבות במגוון רחב של תחומים:
עבודה עם ילדים ונוער, משפחה, בריאות ובריאות הנפש, שיקום תעסוקתי, זקנה, התמכרויות ועוד.
בוגרי החוג מבוקשים מאוד במסגרות רבות וביניהן מערכות הביטחון השונות, מערכות בריאות (קופות ובתי חולים), מחלקות לשירותים חברתיים, עמותות מועצות מקומיות ועוד.
 

מה תלמדו

מה תלמדו

Accordion Title עבודה סוציאלית רגישת תרבויות

עבודה סוציאלית רגישת תרבויות

הקורס נועד להקנות לסטודנטים: הכרות עם מושגי יסוד הקשורים לרב תרבותיות, ומאפייני מגזרים
תרבותיים . לפתח אצל הסטודנטים, רגישות תרבותית , כשירות תרבותית וענווה תרבותית, כעובדים
סוציאליים לעתיד, העובדים במציאות רב תרבותית. כמו כן, הקורס מבקש להקנות לסטודנטים הבנה מהי
התערבות רגישת תרבות, לפתח חשיבה רפלקטיבית וביקורתית. לבסוף, הקורס יקנה לסטודנטים ידע אודות
קבוצות תרבותיות בעלות מאפיינים ייחודיים, וצרכיהן בחברה הישראלית.

Accordion Title עבודה סוציאלית מודעת עוני מיצוי זכויות

עבודה סוציאלית מודעת עוני מיצוי זכויות

הקורס נועד להקנות לסטודנטים: הכרות עם מושגי יסוד, ומאפיינים הקשורים לעוני, ברמה הגלובלית
והמקומית. להבין את המורכבות , הרב ממדיות והיחסיות של תופעת העוני. כמו גם, להכיר, דרכים
למדידת עוני, את זכויותיהם של אנשים החיים בעוני, והקשר של עובדים סוציאליים למיצוי זכויות של
אנשים החיים בעוני, בהתבסס על הבנת ההיבטים החברתיים וגאוגרפיים של העוני, והבנת תפקידו של
העו"ס, בעבודה עם אוכלוסיות עניות ברמה הפרטנית, קהילתית וחברתית. בנוסף, יחשפו הסטודנטים
למשמעות החיים בעוני, בעני אנשים החיים בעוני והעובדים הסוציאליים העובדים איתם.

Accordion Title מבוא להבנת הילד

מבוא להבנת הילד

בקורס נתמקד באופן שבו ילדים בגיל בית הספר היסודי תופשים וחווים את חייהם, כולל אירועים רגילים
ומשברים לא צפויים. באמצעות קריאת וכתיבת תיאורי מקרה נדון בגישות טיפוליות שונות בעבודה עם
ילדים. 

יש לעיין  בשנתון החוג על מנת לצפות בתכנית הלימודים המלאה.

* מערכת השעות יכולה להשתנות במהלך או לפני הלימודים בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט ובהתאם לשיקולי המערכת.

 

עבודה סוציאלית לימודי שדה

עבודה סוציאלית לימודי שדה

Accordion Title מבוא

מבוא

לימודי השדה הם חלק אינטגראלי מלימודי הסטודנט בעבודה סוציאלית. מטרתם להכין את הסטודנטים.יות למקצוע באמצעות התנסות ישירה עם אוכלוסיות נזקקות והקהילה, בליווי הדרכה אישית, על פי תוכנית הוראה ובהתאם לקצב ולדפוסי הלמידה. באמצעות ההכשרה עובר הסטודנט סוציאליזציה למקצוע ונבנית מחויבותו אליו, הזדהותו עם ערכים מרכזיים כולל האתיקה המקצועית ואמונתו הבסיסית ביכולת האדם להגיע לשינוי.

הכשרת השדה באקדמית תל-חי מתחילה בשנה א' בתוכנית הכנה לקראת הכשרה מעשית המתקיימת בשיתוף פעולה של היחידה ללימודי שדה ומרצי הקורס "סדנא לעבודה סוציאלית". התוכנית כוללת סיורים ותצפיות בשדה, מפגש עם עובדים סוציאליים ועבודתם, וזאת מתוך רצון לאפשר חשיפה הדרגתית למקצוע והכנה לקראת המפגש הישיר עם הפונים בהמשך.

"הטבילה במים העמוקים" מתחילה בשנה ב' בהכשרה מעשית פרטנית בת יומיים בשבוע בעיקר במחלקות רווחה ובעבודה עם ילדים בבתי"ס. בשנה ג' אנו מרחיבים את ההתנסות ובנוסף ליומיים הכשרה פרטנית במגוון שירותים שניוניים כגון: שיקום, בריאות הנפש, זקנה, בריאות, תקון, ילדים, נוער, התמכרויות ועוד, הסטודנטים.יות מתנסים.ות גם בחצי יום הכשרה מעשית קהילתית, המאפשרת התנסות בהתערבות ברמת הקהילה ובמעורבות חברתית-קהילתית פעילה. מודל ההכשרה הייחודי שלנו בשנה ג', המאפשר לכלל הסטודנטים שתי הכשרות: פרטנית וקהילתית, נובע מתוך אמונה, שהתנסות כזו תאפשר לנו להכשיר בוגרים בעלי זהות מקצועית מלאה יותר המצוידים בארגז כלים מגוון ומסוגלים לעשות  שימוש אפקטיבי בפרקטיקות השונות במקצוע.

Document name: ספר היחידה ללימודי שדה- תשפ'ב.pdf
Accordion Title לימודי שדה שנה ב'

לימודי שדה שנה ב'

לימודי השדה הפרטניים בשנה ב' הינם החשיפה הראשונה של הסטודנט לעבודת העובד הסוציאלי הלכה למעשה. מטרת ההכשרה בשדה לחשוף את הסטודנטים.יות למגוון התמודדויות מקצועיות עם פונים בשלבים שונים של חייהם ולהתנסות במגוון גישות וכלים עם הפונה ועם מערכות הקשורות לו ויכולות לסייע לו. ימי ההכשרה הם ראשון וחמישי, 14 ש"ש ומלווים בשעתיים הדרכה אינדיבידואלית הניתנת ע"י מדריכים מוסמכים.

מרבית הסטודנטים בשנה ב' מבצעים את לימודי השדה שלהם במחלקות לשירותים חברתיים. הרציונל לכך הוא כי בארגונים אלו ניתן ללמוד את הבסיס הראשוני של העבודה הסוציאלית ושל העשייה החברתית, להתנסות בהכרות עם פונים ממגוון אוכלוסיות כגון: זקנים, בעלי צרכים מיוחדים, חד הוריות, ילדים ונוער ועוד, לפגוש ולהיחשף לעבודתם של מס' עובדים סוציאלים כמודל לאנשי מקצוע ולבניית הזהות המקצועית.

מקומות נוספים בהם אנו משבצים סטודנטים הם בתי ספר, פנימיות, מרכזי יום לקשיש .

השיבוץ של מספר רב של סטודנטים בעבודה עם ילדים בבתי ספר הביאה אותנו להחלטה להקים מרכז למידה בתחום. מרכז הלמידה מאפשר לנו לתת לסטודנטים העשרה בידע ובתכנים ספציפיים, בכלים ובמפגש עם אנשי מקצוע בתחום.  ההשתתפות במפגשי מרכז הלמידה הינה חלק מההכשרה המקצועית בשדה ומחייבת השתתפות הסטודנטים.

Accordion Title לימודי שדה שנה ג'

לימודי שדה שנה ג'

 • עבודה פרטנית

לימודי השדה בשנה ג'  מהווים שנה שנייה של התמקצעות וחשיפה נוספת של הסטודנט לעבודת העובד הסוציאלי הלכה למעשה. מטרת ההכשרה בשנה ג' לחשוף את הסטודנטים למגוון התמודדויות מקצועיות וטיפוליות עם פונים בשלבים שונים של חייהם ולהתנסות במגוון גישות וכלים עם הפונה, כמו כן ניתנת לסטודנטים אפשרות לעבוד עם הפונים בכמה מתודות: פרטנית, קבוצתית  ומערכתית. שנת ההכשרה השנייה בשדה מאופיינת בעבודה בשירותים העוסקים בתחום התמחות ספציפי כמפורט: שיקום, בריאות הנפש, זקנה, בריאות, אלימות, ילדים, נוער, התמכרויות ותקון. תכני ההכשרה כוללים: הכרות עם השרות במסגרתו הקשורים לשרות הספציפי ונותנים מענים לפונים בהם מטפל הסטודנט. למידה והכרות של מערכות הפונה וצרכיו, כתיבת הערכת פונה, עריכת חוזה טיפולי ובניית תכנית טיפול והשתתפות בוועדות ודיונים מקצועיים רלוונטיים.  ימי ההכשרה הם ראשון וחמישי. הכוללים עבודה של הסטודנט.ית בתחום הידע הרלוונטי לשירות, השתתפות בישיבות צוות והכרות עם שירותים נוספים, 16 ש"ש ומלווים בשעתיים הדרכה אינדיבידואלית הניתנת ע"י מדריכים מוסמכים.     

 • עבודה קהילתית

בלימודי השדה בעבודה קהילתית הסטודנטים מתנסים לראשונה בתהליך כמעט מלא של התערבות ברמת הקהילה, החל מכניסה לארגון ולקהילה, מיפוי קהילתי, מיקוד צרכים ובחינת מענים, בחירת מענה להתערבות, תכנון ההתערבות והיעדים לשנה זו, תכנון הערכת ההתערבות, ביצוע היעדים וההערכה שתוכננה וסיכום. השיבוץ הקהילתי הינו ברובו לפרויקטים וארגונים בק"ש והאזור, מתוך רצון להשפיע ולהיות מושפעים מצרכי התושבים באזור. מתאפשר שיבוץ של סטודנטים מהחברה הערבית במקום מגוריהם וזאת עפ"י בקשתם. ההכשרה הקהילתית מתבצעת ביום שני אחה"צ למשך 5 שעות. בכל ארגון משובצים בין 2-4 סטודנטים המקבלים הדרכה משותפת על ידי מלווה מטעם הארגון.

החל מתשע"ד נפתחו גם שיבוצים ייחודים למסלול פרקטיקת מדיניות, שלראשונה החלו הסטודנטים במסלול זה את שנתם השלישית ללימודים. שיבוצים אלו מאפשרים לסטודנטים מהמסלול להתנסות בפעולה לשינוי מדיניות בתחומים שונים במרחב הגליל, כמו למשל: שינוי מדיניות בנושא ועדות הבטל"א בק"ש, שינוי בנושאים הקשורים לסטודנטים לע"ס במסגרת עו"סים שינוי, שינוי מדיניות בהנגשת זכויותיהם של הפונים בבית המשפט בק"ש ועוד.

סגל החוג

פרופ' איריס מנור בנימיני

פרופ' חבר
Ph.D.: University of Liverpool 2002
תחומי מחקר : Interprofessional collaboration. Coping…

ד"ר קרולין גוטמן

מרצה בכירה
Ph.D.: Yeshiva University 2005
תחומי מחקר : לימודי מוגבלות, עבודה סוציאלית ביקורתית

ד"ר איילת גור

ראשת תוכניות התואר השני
מרצה בכירה
Ph.D.: אוניברסיטת חיפה 2015
תחומי מחקר : היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של מוגבלות.
כל סגל החוג

רכזות החוג לעבודה סוציאלית

אוסנת בן נון וחגית אור-לב

לא עומדים בתנאי הקבלה?

המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה. 

טלפון נוסף: *9827

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
843635
-_edP5c-OGaxiAKMncSest2mspd-JvZsmXx09wJPg7U
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-rJci2m4bB80qv_Vf2KawCdVScNd-Da9uvGvQ0b2JaCY
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form