על המרכז 

מרכז המחקר לספורט ופעילות גופנית במכללה האקדמית תל-חי הוקם מתוך שאיפה לקדם את המחקר האקדמי בתחום הספורט, ולהעשיר את הידע בתחום זה. המרכז מבקש לשמש מקום מפגש אינטרדיסציפלינרי, עבור חוקרים, סטודנטים.יות ואנשי מקצוע בתחום. הפעילות במרכז תכלול מחקר תיאורטי ויישומי אשר עתיד לשרת חוקרים ישראלים בכלל ומהצפון בפרט. 

המרכז לחקר הספורט ומכללת תל חי מוציאים לאור את כתב העת רוח הספורט

מטרותיו של המרכז
•    עידוד פעילות מחקרית - איסוף וארגון מידע, הכוונה אקדמית-מקצועית, עידוד השתתפות פעילה של סטודנטים וסטודנטיות במחקרי הסגל, יצירת פלטפורמות לשיתוף תוצרים ויצרת שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים.
•    קידום תוצרים אקדמיים - פרסום מחקרי המרכז במאמרים, חוברות וספרים. קיום סמינרים, כנסים ושולחנות עגולים.
•    פיתוח קשרי אקדמי קהילה - יצירת שיתופי פעולה מקצועיים עם קבוצות ספורט מקומיות. יישום הידע המחקרי לטובת שיפור הבריאות, הפעילות הגופנית והספורט בקרב ספורטאים ובקרת האוכלוסייה הכללית.
•    הוצאה לאור של פרסומים אקדמיים ומקצועיים- יישומיים בתחום הספורט.
•    יצירת שיתופי פעולה- המרכז מציב לעצמו את המטרה ליזום שיתופי פעולה עם מרכזים דומים בארץ ובעולם. כמו כן, ליזום שיתוף פעולה עם גופים מוניציפאליים, בריאותיים, חינוכיים וספורטיביים לשם מחקר ולהגברת הפעילות הגופנית הלכה למעשה. 

תחומי המחקר במרכז:

תחת המרכז יפעלו במקביל חוקרים מובילים בתחומם ממגוון הדיסציפלינות בהקשר של ספורט ופעילות גופנית, בהן:
•    סוציולוגיה של הספורט.
•    חינוך גופני.
•    פסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית.
•    תקשורת ספורט ומדיה חברתית.
•    היסטוריה.
•    קינסיולוגיה, פיזיולוגיה, בקרה ולמידה מוטורית, ביומכניקה. 

Accordion Title אנשי צוות וחוקרים

אנשי צוות וחוקרים

ד"ר אור לונטל – ראש המרכז 
מייל: [email protected] 

ד"ר אודי כרמי – חוקר 
מייל: [email protected] 

ד"ר רון מור – חוקר 
מייל: [email protected] 

ד"ר איל ויסבליט – חוקר 
מייל: [email protected] 

ד"ר יוסי יפה – חוקר 
מייל: [email protected] 

מחקרים שנעשים במרכז

מחקרים שנעשים במרכז

Accordion Title פרסומים

פרסומים

Kidron A., Levental O. (2022) National Buildings for Nation-Building: The case of England's and France's National Football Stadiums, Nationalism and Ethnic Politics 27(4), 1-18


Levental O., (2022) Offside Story: Israeli periphery on sports films, Journal of sports media, 16(2), 1-17  (ISSN: 1558-4313)


Levental O., Ben Eli M. (2021) Men’s Sexual Behavior during Sports Tourism, Journal of Sports and Tourism, 26(1), 65-83.


Udi C. Levental O. (2022) “They’re all gone”: Death Trap at the “Cheerful Games”, Israel Affairs, DOI: 10.1080/13537121.2022.2087996


Yaffe Y., Levental O., Lev Arey D., Lev A. (2021) Morality and Values in Sports among Young Athletes: The Role of Sport Type and Parenting Styles - A Pilot Study, Frontiers in Psychology 12:618507. doi: 10.3389/fpsyg.2021.618507


Carmi, U. (2022). Rafael Halperin’s Contribution to Israel’s Emerging Body Culture. Sport History Review, 53(1), 26-47.


Mor, R., Weissblueth, E., & Shlomo, I. B. (2022). High Load few Repetitions Exercise is better for the Cardiovascular System than low Load Many Repetitions Exercise. Sport Mont, 20(1), 59-64.

Weissblueth, E., & Linder, I. (2020). The Effects of Simulations on Principals' Training and Professional Self-Efficacy. International Journal of Education Policy and Leadership, 16(14), n14.


Yaffe, Y. (2021). The Association between Familial and Parental Factors and the Impostor Phenomenon—A Systematic Review. The American Journal of Family Therapy, 1-19.

Accordion Title אזכורים במדיה

אזכורים במדיה

כתב העת רוח הספורט

Accordion Title פעילויות

פעילויות

  • עידוד פעילות מחקרית - איסוף וארגון מידע, הכוונה אקדמית-מקצועית, עידוד השתתפות פעילה של סטודנטים וסטודנטיות במחקרי הסגל, יצירת פלטפורמות לשיתוף תוצרים ויצרת שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים.
  • קידום תוצרים אקדמיים - פרסום מחקרי המרכז במאמרים, חוברות וספרים. קיום סמינרים, כנסים ושולחנות עגולים.
  • פיתוח קשרי אקדמי קהילה - יצירת שיתופי פעולה מקצועיים עם קבוצות ספורט מקומיות. יישום הידע המחקרי לטובת שיפור הבריאות, הפעילות הגופנית והספורט בקרב ספורטאים ובקרת האוכלוסייה הכללית.
  • הוצאה לאור של פרסומים אקדמיים ומקצועיים- יישומיים בתחום הספורט.
  • יצירת שיתופי פעולה- המרכז מציב לעצמו את המטרה ליזום שיתופי פעולה עם מרכזים דומים בארץ ובעולם. כמו כן, ליזום שיתוף פעולה עם גופים מוניציפאליים, בריאותיים, חינוכיים וספורטיביים לשם מחקר ולהגברת הפעילות הגופנית הלכה למעשה.