התמחות בשוק ההון | המכללה האקדמית תל חי

התמחות בשוק ההון

התמחות בשוק ההון

החוג לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל-חי מציע לסטודנטים בשנה ג' מסלול לימודים המתמקד בשוק ההון ובבורסה לניירות ערך.

במסגרת התמחות זו יכול הסטודנט לבחור במסלול שבו ניתנים קורסים ייעודיים להכרת שוק ההון, אופן פעילותו וסוגי ניירות הערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. במהלך לימודי ההתמחות מתמקצע הסטודנט בהכרה ובניתוח של כל סוגי ניירות הערך הנסחרים – לומד לתמחר אותם, להכיר את מאפייני הסיכון הכרוכים בהשקעה בהם, לבנות תיקי השקעות מפוזרים, להשוות ביצועים ולנטרל סיכונים באמצעות שימוש במכשירים פיננסיים מתקדמים: אופציות וחוזים עתידיים.

כמו כן, בהתמחות זו לומדים הסטודנטים לקשור בין התאוריה הכלכלית לבין יישומה בכל הקשור להבנה של תהליכים המשפיעים על תמחור ניירות הערך השונים באמצעות המשתנים  המקרו כלכליים כגון: הריבית, אינפלציה, תנועות הון ומדיניות שער החליפין.  

בוגרי ובוגרות ההתמחות בשוק ההון משתלבים בהצלחה רבה במערכת הבנקאית ובחברות הפועלות בשוק ההון. במסגרת הקורסים הנלמדים בתכנית מקבל הסטודנט את הידע הלימודי הנדרש כדי לעבור את הבחינות החיצוניות של הרשות לניירות ערך שהנן תנאי לקבלת רישיון יועץ השקעות ומנהל תיקים.