התמחות בתאוריה כלכלית | המכללה האקדמית תל חי

התמחות בתאוריה כלכלית

התמחות בתאוריה כלכלית

כלכלה מספקת לאלו שלומדים אותה דרך חדשה ושלמה לראות את העולם שסביבנו. במסגרת הלימודים בשנתיים הראשונות, הסטודנטים בחוג לכלכלה וניהול מקבלים את היסודות לדרך החשיבה וקבלת ההחלטות הזו. סטודנטים שירצו בכך, יוכלו להתמחות ולהעמיק את ידיעותיהם בתחומים שונים שבהם יש לכלכלה השפעה עצומה: שוקי עבודה, איכות סביבה, משאבי טבע והגבלים עסקיים. כל זאת במסגרת ההתמחות בכלכלה המוצעת לסטודנטים בחוג לכלכלה וניהול. בוגרי התמחות זו יהיו מוכנים יותר לאתגרים של תעסוקה בסקטור הציבורי ובתחומי הייעוץ הכלכלי, וגם ללימודי המשך בתארים מתקדמים בכלכלה.