כל הסטודנטיות והסטודנטים במכללה מחויבים בהתנהגות הולמת כלפי מוסדות המכללה, חברי הסגל, העובדים וחבריהם ללימודים.

רשויות המשמעת מוסמכות לטפל במקרים בהם יש חריגה מהנורמות המקובלות, לרבות רמייה בבחינות, אי ציות להוראות המוסד האקדמי או לעובדיה בעת מילוי תפקידם, התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד, פגיעה ברכוש המוסד, אלימות, התנהגות שאינה מכבדת את האחר, הונאה, זיוף, מרמה ועוד.

ועדת המשמעת היא הגורם המוסמך לדון בכל הפרת משמעת או באי שמירה על טוהר הבחינות ולקבוע עונשים בהתאם. 

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
760894
XGwOpmOO3rAy-QeaSn6jkwMvpXoeLMx_aR3eZGaUavo
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-ZsikW98g902gp0ujs9CP8rk7Y-WgUDHjr7uOry-cYf4
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form